50 di Bondye mèsi pwen lapriyè ak vèsè Bib

0
25465

Se vre wi, li se yon bon bagay yo di di Bondye mèsi. Lè nou bay Bondye mèsi, nou wè pi plis ak plis nan bonte enkondisyonèl li nan lavi nou. Chak kretyen kè kontan se yon di Bondye mèsi kretyen. Nan pòs sa a, nou te konpile pwen lapriyè di Bondye mèsi ak vèsè nan Bib la ki pral gide ou sou kòman yo bay bon kalite gras a Seyè a.

Ki moun ki kalifye pou bay mèsi?

Li enpòtan pou ou konnen ke se sèlman moun ki fèt ankò kwayan ka di mèsi bay Seyè a, pou ou pou w lapriyè lapriyè sa a efektivman, ou dwe rann lavi ou a Jezi Kris la.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Bon nouvèl la se ke, kèlkeswa peche ou yo oswa defo, Bondye padonnen nou nan Kris Jezi. Bondye pa fache nan ou, li renmen ou epi li voye pitit gason l 'yo peye pri a pou delivre ou. Se poutèt sa, si ou se ankò aksepte Jezi kòm Seyè ou ak Sovè tanpri di tou dousman lapriyè sa yo:
Papa, mwen kwè ou renmen mwen, mwen kwè ou te voye pitit ou a pou mouri pou peche m 'yo., Mwen aksepte Jezi nan lavi mwen kòm Seyè mwen ak Sovè. Mèsi pou aksepte m 'nan non Jezi Amèn.

Konpliman, ou kounye a kalifye nan favè Jezikri a, nan san li pou ba l 'mèsi bon jan kalite.

50 Jou Aksyon de Gras Pwen Lapriyè

1) .Papa Nan non Jezi, mwen pwoklame ke pa gen okenn tankou ou menm nan mitan bondye yo. Ou se Glorye nan sentete ak pè nan fè lwanj. O Bondye. Aksepte lwanj mwen nan non Jezi.

2). Papa mwen, mwen pral chante lwanj ou awotvwa nan prezans wa ak lidè nan mond sa a nan non Jezi.

3). Papa, mwen di ou mèsi pou èd divin ou ke mwen te jwi nan lavi mwen. Si mwen kòmanse mansyone yo mwen pral kouri soti nan nimewo. Mèsi Papa ou nan Non Jezi.

4). Mwen konfese jodi a Senyè a vivan! Ann fè lwanj Seyè a! Se pou li fè konnen non Seyè a, wòch pou delivre mwen! nan non Jezi.

5). Papa nan non Jezi, mwen deklare ke ou gouvènen anwo syèl yo ak latè a, pa gen okenn ka konpare ak gwo ou.

6). Papa mwen ak Bondye mwen an pral fè louwanj pou non ou toutotan mwen viv, epi mwen gen souf la nan twou nen mwen nan non Jezi.

7) .Jova, mwen pral fè lwanj ou paske ou se yon Bondye bèl pouvwa, ak yon Papa ki gen kè sansib.

8). Papa, mwen fè lwanj pou non ou paske ou se Bondye ki silans tout lènmi m 'yo nan non Jezi.

9). O, Seyè, mwen fè lwanj non ou pou bèl bagay yo nan kreyasyon ou ke ou te kreye pou benefis limanite nan non Jezi.

10) .Oh, Seyè, mwen di ou mèsi pou kreye m 'nan imaj ou ak pòtre nan non Jezi.

11). Papa, mwen di ou mèsi pou favè Bondye a yo vivan epi yo chante fè lwanj ou a jodi a nan non Jezi.

12). Chè, Seyè, fè m 'gen nouvo temwayaj ke mwen ka ofri plis di Bondye mèsi nan non ou nan mitan an nan pèp Bondye a nan non Jezi.

13). Chè Seyè, mwen leve non ou pi wo, pi wo a tout lòt non yo, pi wo a tout bagay nan syèl la ak sou latè nan non Jezi.

14). O, Seyè, mwen pral fè grandizè pou bonte ou, ak gwo bonte ou tout lajounen ak mwen fè lwanj ou pou ou te Bondye mwen nan non Jezi.

15). O, Seyè, mwen fè lwanj ou pou batay batay lavi m 'nan non Jezi

16). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou, nan mitan nan eprèv mwen an, ou se vre rezon ki fè mwen kontan

17). O, Seyè, mwen mayifye non ou epi mwen rekonèt grandè ou nan non Jezi.

18). O, Seyè, mwen rantre nan kongregasyon frè yo pou fè louwanj pou ou paske ou te fè anpil bèl bagay nan lavi mwen nan non Jezi.

19). O, Seyè, mwen fè lwanj non ou jodi a paske se sèlman moun ki vivan yo ka fè lwanj non ou, moun ki mouri yo pa ka fè lwanj ou

20). O, Seyè, mwen fè lwanj ou jodi a paske ou se bon ak mizèrikòd ou andire pou tout tan nan non Jezi.

21). Papa mwen fè lwanj ou paske sèlman ou ka fè sa pesonn pa ka fè Nan non Jezi.

22). Papa mwen fè lwanj ou paske mwen te genyen viktwa a nan Kris Jezi.

23). O, Seyè, mwen pral chante byen fò nan fè lwanj ou anvan enkwayan epi mwen pa pral wont

24). O, Seyè, mwen fè lwanj ou nan kay ou a, legliz la, devan pèp Bondye a nan non Jezi.

25). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske ou se yon Bondye ki jis.

26). O, Seyè, mwen fè lwanj ou paske ou te vin delivre mwen nan non Jezi.

27). O, Seyè, mwen fè lwanj ou jodi a paske ou se Bondye mwen e mwen pa gen okenn lòt bondye nan non Jezi.

28). Papa, toutotan mwen toujou ap respire, mwen pral kontinye fè lwanj ou.

29). Papa mwen fè lwanj ou paske dyab la pa ka sispann m 'nan non Jezi Amèn

30) .Oh, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske ou te gwandi pitit gason ou Jezikri nan tout tè a nan non Jezi.

31) Papa mwen fè lwanj ou paske mwen fidèlman e bèl te fè nan Kris Jezi.

32). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske li bon pou ou chante nan fè lwanj ou nan non Jezi.

33). Papa mwen louwe non ou, paske pa pawòl ou, ou te kreye tout bagay sa yo, tou de wè ak invizibl.

34) .Oh, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske ou gen leve kòn mwen (Status) tankou sa yo ki an yon licornes, epi ou te wenn mwen ak lwil fre pou pwogrè fre nan non Jezi.

34). Papa mwen fè lwanj ou pou pwoteksyon an Supernatural nan tout zanj ou bò kote m ', pran tout bèl pouvwa a nan non Jezi.

35). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske non mwen te ekri nan liv la nan lavi nan non Jezi.

36). O, Seyè, mwen pral rantre nan kongregasyon yo nan pèp Bondye a ak pou fè lwanj gwo non ou nan non Jezi.

37). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske lwanj mwen te kenbe kòlè ou soti nan mwen nan non Jezi.

38). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske pa gen vyolans, oswa sa ki mal yo pral tande nan limit mwen an nan non Jezi.

39). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske mi yo pral rele sali ak pòtay mwen yo dwe rele fè lwanj nan non Jezi.

40). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske ou te ban m 'bote pou sann lwil la nan kè kontan pou Lespri Bondye a nan lapenn, ou te afiche m' lan ak rad nan fè lwanj jodi a nan non Jezi.

41). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske ou te delivre m 'anba men lènmi mwen yo nan non Jezi.

42). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske bonte ou nan lavi mwen ap vin pi bon nan jou a nan non Jezi.

43) .Oh, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske nan travay mirak ou yo nan tout tè a.

44). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske nan pwomès la nan anpil nan lavi mwen yo ap akonpli nan non Jezi.

45) .Oh, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske nan renmen san kondisyon ou nan lavi mwen

46). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske ou te bon nèt pou fè lwanj ou nan bouch timoun yo ak nan non Jezi.

47). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske lavi m 'te vin fè lwanj nan tout bèl pouvwa ou nan non Jezi

48). O, Seyè, mwen pral fè lwanj ou paske ou se sèl Bondye vivan mwen an.

49). Papa mwen di ou mèsi pou aksepte tout lwanj mwen yo, pou ou pou w tout glwa a pou tout tan nan non Jezi Amèn

50). Mèsi poutèt ou Jezi pou aksepte di Bondye mèsi, nan non Jezi.

 

13 Vèsè Bib la sou di Bondye mèsi ak rekonesans

1). 1 Istwa 16:34:
Lwanj pou Seyè a, paske li bon. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!

2). 1 Tesalonik 5:18:
Nan tout bagay, di Bondye mèsi pou sa a se volonte Bondye nan Kris la Jezi konsènan ou.

3). Kolosyen 3: 17:
Y'a resevwa nou fè nan mo oubyen yon papye kay, fè tout nan non Seyè Jezi a, di Bondye mèsi bay Bondye ansanm ak Papa a li.

4). Kolosyen 4: 2:
Kontinye nan lapriyè epi gade nan menm bagay la ak di Bondye mèsi.

5). Filipyen 4:6:
Fè atansyon pou anyen, men nan tout bagay avèk lapriyè ak siplikasyon ak remèsiman kite demann ou yo dwe fè l 'konnen nan Bondye.

6). Sòm 28:7:
Seyè a se fòs mwen ak plak pwotèj mwen an, kè m 'mete konfyans yo nan li, epi mwen te ede: Se poutèt sa kè m' anpil kè kontan ak avèk chante mwen pral fè lwanj li.

7). Sòm 34:1:
M'a fè lwanj Seyè a tout tan, mwen p'ap janm sispann fè lwanj li.

8). Sòm 100:4:
Antre nan pòtay li yo ak di Bondye mèsi, ak nan lakou li yo ak lwanj: fè lwanj l ', epi beni non li.

9). Sòm 106: 1
10). Lwanj pou Seyè a! Lwanj pou Seyè a, paske li bon. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!

11). Sòm 107: 1
Lwanj pou Seyè a, paske li bon. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!

12). Sòm 95: 2-3
Se pou nou vini devan prezans li ak di Bondye mèsi ak fè yon bri laj pou l 'yo ak sòm. Paske Seyè a se yon Bondye ki gen pouvwa, se yon gwo wa sou tout lòt bondye yo.

13). Sòm118: 1-18:
1 Di Bondye mèsi. Li bon pou li. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 2 Se pou pèp Izrayèl la di: -Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 3 Se pou kay Arawon an di konsa, pou gen pitye pou li pou tout tan. 4 Se pou yo di koulye a yo gen krentif pou Seyè a, pou gen pitye pou li pou tout tan. 5 Mwen rele Seyè a nan tray. Seyè a reponn mwen. 6 Seyè a sou mwen; Mwen p'ap pè anyen. Kisa moun ka fè mwen? 7 Senyè a pran pati moun ki ede m yo. Se poutèt sa, mwen pral wè moun ki rayi m yo. 8 Li pi bon pou nou mete konfyans nou nan Seyè a pase pou nou mete konfyans nou nan moun. 9 Pito yon moun chache konfyans nan Seyè a pase pou l 'mete konfyans li nan chèf. 10 Tout nasyon yo te sènen m ', men nan non Seyè a mwen pral detwi yo. 11 Yo antere m '; wi, yo te antoure m, men nan non Senyè a, m ap detwi yo. 12 Yo antere m 'tankou myèl. Yo mouri tankou dife nan pikan. Nan non Seyè a mwen pral detwi yo. 13 Ou fè m 'tonbe plat atè pou ou ka tonbe. Men, Seyè a te ede mwen. 14 Se Seyè a ki tout fòs mwen, se pou li m'ap chante. Se li menm ki delivre m '. 15 Moun k'ap mache dwat yo konnen jan moun ki mache dwat devan Bondye yo ap rele anndan lakay yo, paske yo t'ap fè fèt, se vre. 16 Se bò dwat Bondye a ki gen tout pouvwa, men dwat Bondye a ap fè bèl bagay. 17 Mwen p'ap mouri. M'a vivan, m'ap rakonte sa Seyè a fè pou mwen. 18 Seyè a pini m 'konsa, li pa t' touye m '.

 

 


Next atik16 pwen lapriyè pwisan pou nouvo ane a
Non mwen se Pastè Ikechukwu Chinedum, mwen se yon nonm Bondye, ki moun ki pasyone sou mouvman Bondye a nan dènye jou sa yo. Mwen kwè ke Bondye te otorize tout kwayan avèk yon lòd etranj nan favè pou manifeste pouvwa Sentespri a. Mwen kwè ke pa gen okenn kretyen ki ta dwe oprime pa dyab la, nou gen pouvwa a ap viv ak mache nan dominasyon nan lapriyè ak Pawòl la. Pou plis enfòmasyon oswa konsèy, ou ka kontakte m 'nan chinedumadmob@gmail.com oswa Chat m' sou WhatsApp ak Telegram nan +2347032533703. Epitou mwen pral renmen Envite ou rantre nan Pwisan nou an 24 èdtan Priyè Gwoup sou Telegram. Klike sou lyen sa a yo rantre nan Koulye a, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bondye beni w.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.