16 mfm Priyè Pwen pou siksè egzamen an

0
12370

Volonte Bondye pou tout pitit li yo se pou nou gen bon siksè, ki gen ladan tou egzamen nou yo. Mwen te konpile 16 pwen priyè mfm pou egzamen yo siksè Gide nou sou fason pou nou priye pou ekselans akademik. Pwen lapriyè sa a te enspire pa mòn nan dife ak mirak ministè. Mwen ankouraje w priye priyè sa yo avèk anpil lafwa anvan ou antre nan nenpòt egzamen. Tanpri note ke priye se pa yon ranplasan pou lekti, Lespri Bondye a pral sèlman ede ou sonje sa ou te deja li. Lespri sen an gide ou tou nan zòn konsantrasyon. Etidye liv ou yo epi priye pwen priyè sa yo pou siksè egzamen yo. Wè ou nan tèt la.

16 mfm Priyè Pwen pou siksè egzamen an

1). O, Seyè, ban mwen bon konprann ak konpreyansyon pou reyisi nan non akademik mwen yo nan non Jezi.

2). O, Seyè, ban m 'favè a konprann tout matyè yo nan lekòl mwen an nan non Jezi.

3). O, Seyè, ban mwen bon konprann ak anpil konpreyansyon nan etid mwen nan non Jezi.

4) .Oh, Seyè, menm jan ou te fè daniel 10 fwa pi bon pase tout kamarad klas li yo, mwen deklare ke pa ou defini favè, mwen 10 fwa pi bon pase tout klas m '... kamarad nan non Jezi.

5). O, Seyè, kite istwa a nan exploit akademik mwen an tande pi lwen pase shores yo nan nasyon sa a nan non Jezi.

6). O, Seyè, plante nan mwen yon kondwi etranj yo reyisi nan akademik mwen nan non Jezi.

7). O, Seyè, mwen konnen ke ou ka fè tout bagay. Fè mwen reyisi nan etid mwen yo nan non Jezi.

8). O, Seyè, pandan m ap etidye liv mwen yo ban mwen konpreyansyon Supernatural pou konprann reyalite difisil nan non Jezi.

10). O, Seyè, mwen rele sou ou nan mizè akademik mwen jodi a. Koute m 'epi gen pitye pou mwen nan non Jezi.

11). O, Seyè, kite kè kontan se rezilta a nan pouswit edikasyon mwen an ak kouwònman syans mwen ak siksè nan non Jezi.

12). O, Seyè, delivre m 'soti nan rezo a nan echèk akademik nan non Jezi.

13). Mwen deklare mwen pral wè bèl travay Bondye yo nan etid akademik mwen yo nan non Jezi.

14). O, Seyè, pa favè Bondye ou, fè m 'gen konprann plis pase pwofesè m' yo nan non Jezi.

15). O, Seyè, mwen deklare ke nan akademik mwen, mwen pral fè pi bon pase predesesè mwen nan non Jezi.

16). O, Seyè, depi sèl sajès ka garanti siksè mwen, ban mwen anpil siksè nan non Jezi.

10 vèsè biblik sou siksè akademik.

1). Pwovèb 16:3:
3 Fè travay ou pou Senyè a, epi panse ou yo pral tabli.

2). Filipyen 4:6:
6 Fè atansyon pou anyen; Men, nan tout bagay, nan lapriyè ak siplikasyon avèk remèsiman, se pou Bondye fè konnen demann ou yo.

3). Hebrews13: 6.
6 Konsa, nou kapab di avèk kouraj: Seyè a se moun k'ap ede m ', epi mwen pa pral pè ki moun ki va fè m'.

4). 2 Korentyen 12: 9.
9 Epi li te di m, favè mwen ase pou ou; paske fòs mwen vin pafè nan feblès. Se poutèt sa, mwen p'ap chache fè m 'pi mal pase tout pouvwa Kris la.

5). 2 Timote 2:15.
Egzamen pou montre ou apwouve Bondye, yon travayè ki pa bezwen wont, ki gen dwa divize pawòl verite a.

6). 1 Korentyen 10: 12-13
12 Se poutèt sa, moun ki panse li kanpe, fè atansyon pou l pa tonbe. 13 Tout tantasyon nou jwenn sou latè pa t 'janm aji avè nou. Men, Bondye kenbe yo, li pa janm kite nou tonbe anba tantasyon. men, avèk tantasyon an, y ap fè yon fason pou yo sove, pou nou ka rive pote l.

7). 1 Wa 8:57
57 Senyè a, Bondye nou an, avèk nou menm jan li te avèk zansèt nou yo, li pa ta kite nou, nou pa dwe lage nou.

8). Pwovèb 17:3
3 Se ou menm ki fè ou gen menm fòs ak gwo kouwòn fèt an lò. Men, se Seyè a ki konnen sa ki nan kè yo.

9). Sòm 27:1:
1 Seyè a se limyè mwen ak delivrans mwen; ki moun mwen pral gen krentif pou? Senyè a se fòs lavi m; ki moun mwen pral bezwen pè?

10). Sòm 16: 8
8 Mwen toujou mete Seyè a devan je mwen. Paske li toujou bò kote m '. Anyen pa ka brannen m'.

 

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la