25 pwen lapriyè pwisan pou fwi nan vant la

47
55238

1 Samyèl 2:21: 21

Seyè a beni Ana ankò. Ana fè senk pitit gason ak de pitit fi. Ti Samyèl te grandi devan Seyè a.

Se Bondye ki pral tout bèt li yo fè pitit, depi nan konmansman an li te bay limanite a pou fè anpil pitit ak ranplir tè a. Tout fòm imoralite nan tout kalite bèt oswa bèt oswa plant pa soti nan Bondye. Se poutèt sa, pitit Bondye nou te konpile 25 pwen lapriyè pwisan pou la fwi nan vant, pou ou. Pwen lapriyè sa a ap gide ou nan lapriyè kont tout fòm unfruitfulness nan vant ou. Ou pral kriye nan konfyans nan Bondye a nan fektilite ak miltiplikasyon entèvni nan sitiyasyon ou.

25 pwen lapriyè pwisan pou fwi nan vant la

1). O, Seyè, nan konmansman an, deklarasyon ou a limanite te pou fè pitit, miltipliye, epi ranplir latè a, mwen kanpe bò pawòl ou jodi a epi mwen deklare anpil pitit mwen nan non Jezi.

2). Paten kontra nou yo, Abraram, Izarak, ak Jakòb tout te gen timoun, Se poutèt sa mwen deklare ke mwen pral gen m 'nan non Jezi.

3). O, Seyè! Mwen deklare jodi a ke mwen pral fè pitit anpil ak miltipliye nan non Jezi.

4). Gen 15: 5 - Oh Bondye ki te vizite Sara ak Izarak ak Ana ak Samyèl, papa vizite m 'jodi a nan non Jezi.
5) .Oh, Seyè a, anba nouvo alyans lan, Jezi peye pwi an pou fruktue mwen, Se poutèt sa mwen resevwa Timoun mwen yo jodi a nan non Jezi.

6). Mwen kwè ke moun ki wè enposib posib pou Bondye nan lavi mwen. Mwen pral ansent epi delivre pwòp pitit mwen an ane sa a nan non Jezi.

7). Oh Seyè, mwen bay lòd pou tout maladi ki gen rapò ak fètilite nan kò a oswa san madanm mwen, si wi ou non fibrom, maladi enflamasyon basen '(PID), sist ovè, blokaj tib tronp, nenpòt lòt MST kwonik oswa MST kèlkeswa non ou yo mwen kòmande ou a disparèt nan kò madanm mwen nan non Jezi.
8) .Oh, Seyè, retire kèlkeswa sa ki se kòz ki rasin nan arsi mwen jodi a. Fè m 'yon manman mwa sa a nan non Jezi.

9). Papa mwen ak Bondye mwen, sonje m 'menm jan ou sonje Rachèl ak louvri vant li, sonje m' jodi a, koute m 'jodi a ak louvri matris mwen jodi a nan non Jezi.

10). O, Senyè, beni mwen jodi a avèk benediksyon tete ak vant nan non Jezi.

11). Mwen pwofetize ke pa gen okenn lòt foskouch nan lavi mwen ankò nan non Jezi.

12). O, Seyè, louvri je m 'a Solisyon an fektilite mwen an nan non Jezi Amèn

13). O, Seyè, pa men pisan ou, mwen chanje non mwen soti nan manman an nan arèn bay manman nan anpil timoun nan non Jezi.

14). O Senyè, mwen deklare matris mwen jodi a, "Matris, Koute Pawòl Senyè a, Ouvri epi pote pitit mwen yo nan" nan non Jezi.

15). Papa, ban m 'temwayaj sou mirak timoun nan non Jezi

16). O, Seyè, geri mari m 'nan nenpòt ki fètilite ki gen rapò ak maladi nan non Jezi.

17). O, Seyè, tout chagren mwen ki soti nan dezòd te kloure sou kwa a depi jodi a. Li se kounye a vire mwen an pote ti bebe mwen yo nan non Jezi.

18). Tout joure nan sanaj nan lavi m 'va vini nan yon fen nan mwa sa a nan non Jezi.

19). Mwen deklare ke tout moun ki moke m 'jodi a, pral byento vini ak selebre avè m' nan non Jezi.

20). O, Seyè, pa jije m 'nan mezi konfyans nan Bondye mwen sou priyè mwen an. Se pou lapli mizèrikòd la tonbe sou mwen jodi a epi ouvri vant mwen nan non Jezi.

21). O, Seyè, fè vant mwen vin fètil nan non Jezi.

22). O, Seyè, rezoud m 'nan maryaj mwen an, fè m' yon manman kè kontan nan timoun byolojik mwen an Je ??? sus non.

23). O, Seyè, pawòl ou pwoklame ke ou pa fèmen matris la! Nenpòt bagay ki te fèmen vant mwen, mwen deklare li louvri Koulye a, !!! Nan non Jezikri

24). O, Seyè, sove m 'anba wont, ban m' pitit mwen yo jodi a nan non Jezi.

25). Mwen mete tèt mwen gratis nan chak mari lespri dyabolik oswa madanm lespri batay kont pitit pitit mwen nan non Jezi.

Mèsi poutèt ou Jezi.

Mwen te tou konpile kèk vèsè 20 Bib sou fruktity nan vant la, tou ede ou priye efektivman. Jezi Kris se menm yè a, jodi a ak pou tout tan, si li te fè li pou yon sèl, li dwe fè li pou ou jodi a nan non Jezi.

20 vèsè Bib sou fwi matris la

1). Sòm 127:3:
3 Gade, timoun yo se yon eritaj Senyè a, e fwi nan vant yo se rekonpans li.

2). Sòm 113:4:
9 Li fè fanm ki pa ka fè pitit la rete lakay yo. Manman yo ap fè kè yo kontan. Lwanj pou Seyè a!

3). Jenèz 25:21:
21 Madanm Izarak pa t 'ka fè pitit. Izarak lapriyè Seyè a pou li, Seyè a reponn li. Rebeka, madanm li, vin ansent.

4). Sòm 20: 1-4:
1 Seyè a pral tande ou nan jou malè. Se pou ou defann non Bondye Jakòb la. 2 Voye èd ou nan men Tanp lan, epi ranfòse ou soti nan Siyon an; 3 Pa bliye tout ofrann nou yo ak tout ofrann nou yo! Selah. 4 Se pou ou ba ou tou sa ou bezwen.

5). Ròm 5: 3-5:
3 Epi se pa sa sèlman, men nou glorifye nan tribilasyon tou: konnen ke tribilasyon travay pasyans; 4 ak pasyans, eksperyans; ak eksperyans, espwa: 5 Epi espwa pa wont; Paske lanmou pou Bondye gaye toupatou nan kè nou pa mwayen Sentespri a ki ban nou an.

6). Lik 1:42:
42 Apre sa, li pale byen fò, li di: Benediksyon pou ou nan mitan fanm yo, epi benediksyon pou fwi nan vant ou.

7). Sòm 128:3:
3 Madanm ou ap tankou yon pye rezen k'ap donnen anndan kay ou. Pitit gason ou yo ap tankou jenn ti plant oliv tout arebò tab ou.

8). Ebre 11: 11-12:
11 Grasa lafwa, Sara menm, li te resevwa fòs pou l 'te fè pitit, epi li te resevwa yon timoun lè li te gen laj, paske li te jije li fidèl ki te pwomèt la. 12 Se poutèt sa, te gen yon sèl moun, epi li menm jan ak mouri kòm anpil, zetwal nan syèl la nan foul moun, ak sab ki se bò lanmè a bò lanmè innumerable.

9). Lik 1:13:
13 Men zanj lan di li: Pa pè, Zakari, paske yo tande lapriyè ou; Men, Elizabèt, madanm ou, pral ba ou yon pitit gason; ou va rele l 'Jan.

10). Filipyen 4: 6-7:
6 Fè atansyon pou anyen; Men, nan tout bagay, nan lapriyè ak siplikasyon avèk remèsiman, se pou Bondye fè konnen demann ou yo. 7 Epi lapè Bondye a, ki pase tout konpreyansyon, va kenbe kè ou ak lespri ou nan Kris Jezi.

11). Sòm 130:5:
5 Mwen mete tout espwa m 'nan Seyè a. Nanm mwen tann lan.

12). Jozye 1: 9:
KONPÒTMAN Èske mwen pa ban nou lòd? Mete gason sou ou! Mete kouraj sou ou! Nou pa bezwen pè, nou pa bezwen tranble, paske Seyè a, Bondye nou an, kanpe la avèk nou kote nou pase.

13). Sòm 55:22:
¶ Mete kouraj ou sou Seyè a, l'ap kenbe ou. Li p'ap janm kite moun ki mache dwat yo brannen l '.

14). Jeremi 29:11:
Senyè a di, m konnen panse ke mwen panse nan ou, panse nan lapè, epi yo pa nan sa ki mal, ba ou yon fen espere.

15). Pwovèb 3:5:
Mete konfyans ou nan Senyè a avèk tout kè ou; epi pa apiye sou pwòp konpreyansyon ou.

16). 1 Pyè 5: 6-7:
6 Se poutèt sa, soumèt nou devan Bondye ki gen pouvwa, pou l 'ka leve nou devan lè a. 7 Lage tout tèt chaje nou yo sou li. paske li pran swen ou.

17). Jak 1: 2-7:
2 Frè m yo, konte tout lajwa lè nou tonbe nan plizyè tantasyon; 3 Konnen sa byen: pasyan sa a ap eseye kenbe lafwa nou. 4 Men, kite pasyans la travay pafè li, pou nou kapab pafè ak tout antye, pa vle anyen. 5 Si nenpòt nan nou manke bon konprann, se pou l mande Bondye, ki bay tout moun libreman, epi li pa repwòch; epi l ap ba li. 6 Men, se pou l 'mande ak konfyans nan Bondye, pa gen anyen meprize. Paske, moun ki gen dout la tankou yon vag lanmè kondwi ak van an, li lanse. 7 Paske nonm sa a pa panse ke li pral resevwa nenpòt bagay nan Seyè a.

18). Jenèz 21:2:
2 Sara vin ansent. Atout li te fin vye granmoun lan, li fè yon pitit gason pou Abraram, nan dat Bondye te di l 'sa.

19). Jenèz 18:10:
10 Epi li te di, M ap retounen jwenn ou dapre moman an; Madanm ou pral gen yon pitit gason. Sara menm te kanpe nan papòt la dèyè Abraram, li t'ap koute.

20). 1 Samyèl 2:21:
21 Seyè a beni Ana ankò. Ana fè senk pitit gason ak de pitit fi. Ti Samyèl te grandi devan Seyè a.

 

KÒD KESYON

 1. Mèsi poutèt ou Bondye pou pwen priyè sa a mwen kwè ak konfyans nan non ou li pral byen m 'ane sa a mwen pral pote pwòp ti bebe m' apre 19years sou san pitit nan non Jezi mwen priye amèn 🙏

  • Bonjou soude nan non Jezikri sovè presye nou an Mwen kwè ke Seyè a okipe santifying ak benediksyon matris mwen pa ane pwochèn fwa sa a mwen pral kenbe jimo mwen nan non Jezi. Li te fè pou Sara, Elizabeth ak lòt moun siman li pral fè li pou mwen tou.Amen

 2. Se pou Bondye ede m 'delivre triple mwen an sekirite ak tout, mwen se yon manman nan 4 nan fen ane sa a nan non an vanyan sòlda nan Jezi.

 3. Avèk Bondye, tout bagay posib, mwen kwè Bondye te beni m 'ak fwi matris la deja, fè lwanj Seyè a

 4. Amèn. Mwen kwè ak konnen Bondye te tande m 'ak mwen pral vin ansent mwa sa a nan jimo ti gason m' ak fè akouchman lè akòz tankou fanm ebre yo. Lwanj pou Seyè a.

 5. Bonjou moning bon pou ou tout non mwen se barbara pou Gana. Mwen renmen yo dwe pat nan gwoup sa a fè lapriyè a vini pouvwa Bondye beni ou

 6. Mwen kwè nan mizèrikòd Bondye Toupisan an ap pote jimo m 'ti gason ak yon ti fi anvan tan sa a ane pwochèn nan Jezi nonmen non Amèn.

  • Mwen kwè mwen pral temwaye de marasa mwen an 2021. Pa gen foskouch plis.
   Chak blokaj yo te retire, chak lakòz nan bonom mwen te rezoud nan non an vanyan sòlda nan Jezi.
   Mwen pral kontan pou bonte Bondye a epi temwaye mirak mwen ane sa a. Amèn

 7. Nan non Jezi mwen pote triple mwen nan mwa sa a epi mwen pral akouche nan lapè. Papa mwen di ou mèsi pou chanje m 'nan manman an nan triple! Amen🙏🙏

 8. Nan non Jezi mwen pote triple mwen nan mwa sa a epi mwen pral akouche nan lapè. Papa mwen di ou mèsi pou chanje non mwen nan manman an nan triple! Amen🙏🙏

 9. Mwen kanpe nan akò ke anvan fen ane sa a mwen pral pote ti gason jimo mwen plen tèm ki pa gen okenn konplikasyon medikal nan non Jezikri. Amèn

 10. Mwen kwè pa gen pitye pou Bondye ki gen tout pouvwa a nou pral pote marasa mwen ti gason ak yon ti fi jan mwen tape sa a mwen deklare nan non YAHUSHA יהושע mwen fè lwanj ak Mèsi papa ou ke ou te ban nou kle yo nan peyi ki nan syèl la. POUKISA, NOU GEN DWA POU ENTÈDI SOU LATÈ E LI ENTÈDI NAN SYÈL LA AK PÈMÈT SOU TÈ A E LI PÈMÈT NAN SYÈL LA. papa ban mwen dezi a nan kè mwen ou te di nan pawòl ou pawòl ou pa janm tounen anile 15). Pwovèb 3: 5:
  5 Mete konfyans ou nan Seyè a ak tout kè ou. epi pa apiye sou pwòp konpreyansyon ou. Nan YAHUSHA
  יהוה non Amèn.

 11. Mwen gen anpil benediksyon pou mwen isit la e mwen rekonesan pou pwen lapriyè yo. Mwen kwè ke ka mwen an te regle. Mwen pral vin ansent epi akouche plizyè ti bebe ki an sante nan non Jezi. Nan moman sa a ane pwochèn, mwen pral tounen ak temwayaj mwen an.
  Fè lwanj Bondye!

   • Atravè pouvwa Sentespri a, mwen kwè mwen vin ansent marasa m yo yon ti gason ak yon ti fi nan non Jezi ki gen pouvwa. Men sa ki ekri ke, pa gen anyen ki enposib ak Seyè mwen an. Mwa sa a se yon mwa nan pi gwo temwayaj mwen pa gras Bondye nan non Jezi!!! Ane sa a m ap pote ak bay tete pwòp ti bebe mwen (jimo) nan non Jezikri💪💪💪

 12. Mwen kwè fòtman ke li lè mwen temwaye yon mirak nan ti gason triple ak 1 fi. san danje epi antye
  nan non pouvwa Yashua Halleluyah!!! Mèsi! Mwen kanpe sou 1 Samyèl 2:21

 13. PA GRAS BONDYE MWEN SE LIDÈ POUVWA MINISTÈ LAPRIYÈ RESEZIREKSYON LI A AK ZO SÈK PRAL VIV ANKO EZEKYÈL 37 TANPRI TEMWANYAJ NOU SE VIZYON NOU FÉLICITATIONS

 14. Amen je fais confiance avec la foi j'ai été mariée et sans enfants depuis 6 ans. Je porterai mes jumeaux triplés fils and un fille cette année. Il s'écrit que rien n'est impossible à mon Seigneur au nom de Jésus Christ. Je prié Amen

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.