28 Pwen lapriyè nan padon pou peche

0
27370

Women 5: 8: 8

Men, Bondye fè nou favè pou nou jan li renmen nou. Paske, lè nou t'ap fè peche, Kris te mouri pou nou.

Bondye pa vle ke nenpòt nan pitit li yo peri, ak peche se vre yon touye nan destine, rezon an pou kisa mwen konpile sa a 28 pwen lapriyè nan ... padon pou peche se ede moun k'ap fè peche jwenn gen fason tounen nan Bondye. Li nan tou pou ede yo lapriyè la fason soti nan chak peche depandans yo ap soufri yo epi yo ap eseye anpeche yo nan sèvi Bondye vivan an.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Papa nou ki nan syèl la se yon Bondye ki gen pitye, Li se yon Bondye ki toujou dispoze padone nou tout peche ak peche nou yo. Pou rezon sa a li te voye Pitit li Jezikri pou li vini epi peye pri final pou delivre nou. Jezi te vin peche, pou nou kapab vin dwat devan Bondye a nan Kris la Jezi. Mwen Korent 5:21.

Kiyès ki kalifye pou priye priyè sa yo?

Chak pechè kalifye pou lapriyè lapriyè sa a. Epitou chak kwayan ki gen difikilte nan peche kalifye pou lapriyè lapriyè sa a. Li enpòtan ou konnen ke kòm yon Bondye kretyen se pa fache nan ou paske nan peche ou, li pa janm ap sispann renmen ou, sepandan, li pa kontan wè sa ki fè peche kò ou fizikman, espirityèlman ak emosyonèlman. Bondye rayi peche, men li renmen pechè a. Mwen ankouraje w priye priyè sa a avèk konpreyansyon, konsa ou ka lib anba peche ak konsyans peche.

28 Pwen lapriyè nan padon pou peche

1) .Oh, Seyè, padonnen m 'jòdi a epi delivre kè m' anba tout laperèz ak dout yo poutèt inikite mwen yo nan non Jezi.

2). O, Seyè! ede m 'reprimande pouvwa a nan peche nan lavi mwen anvan li ekspoze m' ouvètman nan non Jezi.

3). O, Seyè, padonnen mwen nan nenpòt fason mwen peche kont kòmandman ou ki mennen nan defèt nan lavi m 'nan non Jezi.

4). O, Seyè! Se pou mizèrikòd ou domine sou jijman ou nan lavi m 'nan non Jezi.

5). O, Seyè, nan imilite, mwen vire soti nan fason mechan mwen jodi a, padonnen m 'ak geri peyi m nan non Jezi.

6). O, Seyè! Moutre m 'pitye enkondisyonèl ou, pa kite peche trennen m' nan destriksyon pwòp tèt ou nan non Jezi.

7). O, Seyè, padonnen m 'pou tout move zèv yo te pote soti nan men m' nan non Jezi.

8). O, Seyè, gen pitye pou mwen pou peche m 'yo, pa kite konsekans peche sot pase m' sitèlman chaje mwen nan non Jezi.

9). O, Seyè, pa san pitit gason ou Jezikri, konsome tout peche nan lavi mwen ki ale kontrè lwa yo nan Bondye nan non Jezi.

10). O, Seyè, mwen rejte tout panse ak dezi move ki viv nan mwen jodi a, mwen netwaye kè m 'ak san Jezi ak pawòl Bondye a nan non Jezi.

11). O, Seyè, kite tout dejwe nan peche jèn mwen an ki toujou ap soufri m 'jodi a rive nan yon fen jodi a, ban m' yon nouvo paj pou pase mwen pa pral kontinye ante m 'nan Jezi.
Non.

12) .Oh, Seyè a ki plen favè ak mizèrikòd, padonnen tout peche m 'pou ke mwen pral wè figi ou jodi a nan non Jezi.

13). O, Seyè, kite mizèrikòd ou kouvri peche m yo jodi a ak pou tout tan nan non Jezi.

14) Papa, mwen vini kont tout move lespri nan twonpe ki pote inikite nan lavi mwen, kite yo dwe detwi jodi a nan non Jezi

15). O, Seyè, delivre m 'anba tout inikite nan lavi mwen ki fè m' monte ak tonbe nan non Jezi.

16). O, Seyè, tout travay inikite nan lavi mwen ki pral pote m tounen nan mond lan mwen detwi yo nan non Jezi.

17). O, Seyè, kite m 'resevwa netwayaj bon jan ou a pa san ou soti nan tout peche mwen jodi a pou m' pral viktorye nan priyè mwen nan non Jezi.

18). O, Seyè, delivre m 'anba lespri manti nan non Jezi.

19). O, Senyè, delivre m 'anba peche imoralite nan non Jezi.

20). O, Seyè, delivre m 'anba peche a nan lanvi de je nan non Jezi.

21). Seyè, padonnen peche mwen jodi a pou m 'ap prezève soti nan tout mechanste nan non Jezi.

22). O, Seyè, efase tout mak nan inik lwen lavi m 'nan Je ??? sus

23). O, Seyè, kite anpil nan pechè yo pa pòs mwen nan non Jezi.

24). O, Seyè, paske mwen se kounye a yon nouvo kreyasyon, pa jije m 'dapre tout peche mwen jodi a nan non Jezi.

25). O, Seyè, paske ou gen pouvwa padonnen peche sou latè, padonnen m 'jodi a ak ban m' bezwen nan non Jezi.

26) .Oo, Seyè, plede kòz mwen an epi pa kite moun domine sou mwen paske nan peche m 'nan lavi m' nan non Jezi.

27). Kòm yon Bondye fidèl ak jis, padonnen tout peche mwen yo jan mwen konfese yo jodi a nan non Jezi.

28). Papa a di ou mèsi pou padonnen tout peche mwen yo nan non Jezi.

10 vèsè biblik sou padon peche yo

Pou priye priyè padon an efektivman, li enpòtan pou nou konprann lespri Bondye atravè pawòl li. Nou sèvi yon papa ki gen mizèrikòd ki padonnen nou san kondisyon. Lè nou konnen lide Bondye konsènan lanmou li anvè nou, li ranfòse lafwa nou ak konfyans nou nan mande padon ak mizèrikòd li. Bib la pale nan Ebre 4:16: "Se pou nou vin avèk fòs konviksyon sou fòtèy la nan favè Bondye, pou nou ka jwenn pitye ak jwenn favè ede nan tan nan bezwen". Anba a gen 10 vèsè biblik sou padon pou peche.

1) .Acts 2:38:
38 Lè sa a, Pyè di yo: Tounen vin jwenn Bondye, epi batize chak nan nou nan non Jezikri pou remisyon peche nou yo, epi n ap resevwa don Sentespri a.

2). 1John1: 9:
9 Si nou konfese peche nou yo, li fidèl e li jis padone nou peche nou yo, epi pou netwaye nou anba tout enjistis.

3). Efezyen 4: 31-32
31 Se pou nou tounen vin jwenn Bondye, kòlè l ', kòlè l', rale l ', move santiman l' sou nou, avèk tout kalite mechanste. 32 Se pou nou yonn renmen lòt menm jan an, se pou nou yonn renmen lòt menm jan Bondye fè nou gras padonnen ou.

4). Matye 6: 14-15:
14 Paske, si nou padonnen moun peche yo, Papa nou ki nan syèl la ap padonnen nou tou. 15 Men, si nou pa padonnen moun peche yo, Papa nou p'ap padonnen peche nou yo tou.

5). Matye 5: 23-24:
23 Se poutèt sa, si ou pote kado w nan lotèl la, epi gen sonje ke frè ou la gen kont ou; 24 Kite ofrann lan devan lotèl la, ale. premye rekonsilye ak frè ou, epi Lè sa a, vini epi ofri kado ou.

6). Jak 5:16:
16 Se pou nou konfese peche nou yo bay yon lòt, epi priye youn pou lòt, pou nou ka geri. Lè yon moun ki jis, lapriyè fèm, li gen anpil valè.

7). Kolosyen 3: 12-13:
12 Mete sou sa, tankou Bondye chwazi yo, apa pou Bondye ak renmen anpil, zantray mizèrikòd, bonte, imilite nan lespri, dousè, pasyan; 13 Se pou nou yonn sipòte lòt, pou nou yonn padonnen lòt, si yon moun chache kont yonn ak lòt. Menm jan Kris la te padonnen nou, se konsa n'ap viv.

8). Travay 3: 18-20:
18 Men, anvan sa, nan bouch pwofèt li yo, Bondye te fè konnen Kris la te gen pou l 'soufri yo, li te rive vre. 19 Se poutèt sa, repanti, epi ou dwe konvèti, pou peche ou yo kapab efase, lè lè yo nan entérésan soti nan prezans Seyè a; 20 Epi li pral voye Jezikri, ki te anonse nou anvan an,

9). Matye 6:12:

12 Padonnen nou dèt nou yo, menm jan nou padonnen moun ki dwe nou yo.

10). Lik 23:34:
34 Lè sa a, Jezi di: Papa, padone yo; paske yo pa konnen sa yo fè. Yo mete rad yo sou Arawon, yo tire osò.

 

 

 


Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.