31 pwen lapriyè pou pwoteksyon kont lènmi

2
59453

Sòm 7: 9: 9

O, se pou mechanste mechan an fini; Men, fè sa ki dwat: Bondye pa nan patipri, li soti nan kè li.

Mond lan nou ap viv nan jodi a se plen ak lènmi, Bondye ki nan mond sa a te posede kè moun yo toujou elabore move kont youn ak lòt.Men, bonte a se sa a, si ou se yon kretyen, Bondye gen yon plan pwoteksyon pou ou. Sa a 31 priyè pwen pou pwoteksyon kont lènmi ap ede ou fè yon demann sou dwa pwoteksyon ou nan Kris Jezi.

Chak kwayan yo pwoteje, men nou dwe deklare kanpe nou nan lafwa pou kite dyab la konnen ke nou konnen dwa espirityèl nou yo. Priyè sa yo ta dwe priye sou tèt ou ak manm fanmi ou souvan ke ou se plon. Sepandan li enpòtan sonje ke lènmi an reyèl se dyab la, se konsa nou dwe apwoche priyè sa a espirityèlman epi yo pa otreman. Bondye ap reponn ou jodi a.

31 pwen lapriyè pou pwoteksyon kont lènmi

1). Mwen deklare ke mwen chita sou bò dwat Kris la, anwo ak tout prensip ak pouvwa, Se poutèt sa mwen pa ka blese nan non Jezi.

2). Papa, se pou moun ki chache tonbe m 'yo, tonbe pou dedomajman pou mwen nan non Jezi

3). Tout moun ki fouye yon twou pou mwen pral tonbe nan non Jezi

4) Se pou zanj lan nan destriksyon gaye tout gang sa ki mal leve, li konplo kont mwen nan non Jezi.

5). Mwen kondane chak lang move ki te leve sou mwen nan jijman nan non Jezi.

6). Okenn zam ki te fòme kont mwen pa lènmi an ap mache byen nan non Jezi.

7). Chak ajan satanik batay destine m 'tonbe ak mouri nan non Jezi.

8). O Bondye nan tire revanj, leve epi jije moun ki atake m 'san yo pa yon kòz.

9) O Bondye, jij la jis, leve, li defann m 'kont akize fo.

10) O Bondye defandè mwen an, defann m 'soti nan moun ki twò fò pou mwen pou m' okipe.

11). Papa, ale pi devan nan lènmi m 'ak sabote gen plan kont mwen nan non Jezi.

12). Se pou dezi a nan lènmi mwen konsènan mwen dwe pòs 7 fwa nan non Jezi.

13). Kòm lènmi m 'yo vini nan yon direksyon, kite yo kouri nan 7 direksyon nan non Jezi.

14). Mwen deklare ke mwen genyen viktorye nan non Jezi.

15). Mwen deklare pwoteksyon Bondye sou fanmi mwen se asire w. Paske Bib la di ke pa gen yon sèl ki kapab peye pou ranson mwen an, mwen menm ak tout manm nan fanmi mwen pa ka manyen pa kidnapè yo ak ritualists nan non Jezi.

16). Papa, menm jan ak zanj sou charyo dife ki antoure Elicha, mwen dekrè ke zanj mwen yo ak kay mwen yo antoure pa dife nan non Jezi.

17). O, Seyè, kenbe mwen ak kay mwen anba men moun mechan ak san rezon nan non Jezi.

18). O, Seyè, kenbe m 'ak kay mwen an sekirite nan kalamite yo ki rive anpil nan mond sa a nan non Jezi.

19) Papa, mwen deklare ke menm jan zansèt alyans nou yo nan Bib la te viv lontan, ki pa nan manm fanmi mwen ki gen ladan mwen menm pral mouri jenn nan non Jezi.

20). O, Seyè, pwoteje m 'ak kay mwen kenbe soti nan ritualists ak move lespri yo souse san nan Jezi non.

21). Papa, mwen lage zanj Bondye yo nan grèv ak moun ki avèg ki chache fè m mal oswa manm fanmi mwen nan non Jezi.

22). O, Seyè! Pwoteje kay mwen an kont vòlè ame, vyolatè ak okultist nan non Jezi.

23). Mwen pwofetize ke tout anchanteur, jeyan, fo pwofèt, sorcier oswa asistan, ak pouvwa nan fènwa ki ale sou yo nan lòd yo mande sou mwen ak kenbe kay mwen an ap anpil dissapointed nan non Jezi.

24). O, Seyè, mwen depann de ou pwoteje ak batay m 'nan non Jezi.

25). O, Seyè, pwoteje m 'nan men moun ki chache lavi m' nan non Jezi

26). Papa nan nenpòt coven satanik kote non mwen se mansyone, reponn yo pa dife nan non Jezi.

27). O, Seyè, mwen dekrè pwoteksyon Supernatural pou mwen ak fanmi mwen nan nou pral soti ak vini nan non Jezi.

28). O, Seyè, pwoteje m 'ak kay mwen an tankou pòm nan je ou ak kache m' anba lonbraj la nan zèl ou nan non Jezi.

29). O, Seyè, pa pouvwa a nan non ou, mwen devye tout sa ki mal vini direksyon mwen jodi a nan non Jezi.

30). O, Seyè, moun ki mete konfyans yo nan ou pa pèdi batay, mwen p'ap janm pèdi nan batay yo nan lavi nan non Jezi.

31). Papa mwen, Papa mwen !!! Gide mak mwen jodi a ak pou tout tan pou mwen Dont tonbe nan pyèj yo nan lènmi an nan non Jezi.

Mèsi Jezi !!!

10 vèsè Bib konsènan pwoteksyon kont lènmi

Anba la a se 10 vèsè biblik sou pwoteksyon anba men lènmi, sa yo pral plis amelyore lavi lapriyè ou jan ou lapriyè ansanm ak pawòl Bondye a.

1). Detewonòm 31: 6:
6 Se pou nou gen anpil fòs, nou pa bezwen pè. Pa pè yo. Seyè a, Bondye nou an, kanpe la avèk nou. Li p'ap janm lage ou, li p'ap janm lage ou.

2). Ezayi 41: 10:
10 Nou pa bezwen pè. Mwen la avèk ou. Pa pè. Se mwen menm ki Bondye ou. wi, m ap ede ou; wi, m ap soutni ou avèk men dwat lajistis mwen.

3). Pwovèb 2:11:
11 Diskresyon pral prezève ou, konpreyansyon va kenbe ou:

4). Sòm 12:5:
5 Pou opresyon pòv yo, pou soupi a nan moun ki nan bezwen, kounye a mwen leve, di Seyè a; Mwen pral mete l 'an sekirite nan men l' ki soufle sou li.

5). Sòm 20:1:
1 Seyè a pral tande ou nan jou malè. Se pou ou defann non Bondye Jakòb la.

6). 2 Korentyen 4: 8-9:
8 Nou tout nou pè anpil, men nou pa gen pwoblèm. nou anbarase, men pa nan dezespwa; 9 Yo pèsekite, men yo pa janm lage yo. jete, men pa detwi;

7). Jan 10: 28-30:
28 Epi mwen ba yo lavi etènèl; e yo p ap janm peri, ni okenn moun pa dwe rache yo nan men mwen. 29 Papa m 'ki te resevwa yo, pi gran pase tout; e okenn moun pa kapab rache yo nan men Papa m. 30 Mwen menm ak Papa m ', nou fè yon sèl.

8). Sòm 23: 1-6
1 Seyè a se gadò m 'yo; Mwen pap vle. 2 Li fè m 'kouche nan patiraj kay vèt yo, li mennen m' bò kote dlo a toujou. 3 Li rann mwen lavi. Li mennen m 'nan chemen lajistis la pou non l'. 4 Wi, menm si mwen mache nan vale yon lonbraj nan lanmò, mwen p'ap pè okenn move bagay, paske ou avèk mwen; Baton ou ak baton ou yo ap konsole mwen. 5 Ou prepare yon tab devan m 'nan devan lènmi m' yo: ou mete lwil sou tèt mwen ak lwil; gode mwen an fini. 6 Wi, bonte ak mizèrikòd va swiv mwen tout jou lavi m 'yo: epi m ap rete nan kay Senyè a pou tout tan.

9) .Sòm 121: 1-8
1 Mwen leve je m 'gade mòn yo, kote m' jwenn sekou. 2 èd mwen soti nan Seyè a, ki te fè syèl la ak latè. 3 Li p'ap kite pye ou chape, moun ki kenbe ou p'ap janm dòmi. 4 Gade, yon moun ki kenbe pèp Izrayèl la p'ap kabicha ni dòmi. 5 Seyè a se gadò ou, Seyè a se lonbraj ou sou bò dwat ou. 6 Lajounen, solèy la p'ap fè ou anyen, lannwit, lannwit. 7 Seyè a va pwoteje ou ak tout kalite mechanste. 8 Senyè a ap prezève ale ou ak vini ou soti nan tan sa a, e menm pou tout tan.

10) .Sòm 91: 1-16
1 Moun ki rete nan kachèt Bondye ki anwo nan syèl la pral rete anba lonbraj Bondye ki gen tout pouvwa a. 2 Mwen pral di Seyè a: Se li ki refij mwen an ak fòtrès mwen an, Bondye mwen; nan li ap konfyans mwen. 3 Wi, li pral delivre ou anba pèlen nan pèlen, ak nan epidemi bwi a. 4 Li pral kouvri ou ak plim li yo, ak anba zèl li pral konfyans ou: verite li yo pral plak pwotèj ou ak buckler. 5 Ou pa bezwen pè pou lannwit. ni pou flèch ki te deplase lajounen; 6 Ni pou move moun ki mache nan fènwa; ni pou destriksyon ki chaje a midi. 7 Mil pral tonbe bò kote ou, ak dis mil sou bò dwat ou; men li p'ap pwoche ou. 8 Men ou menm, w'ap gade ak je ou, w'a wè rekonpans mechan yo! 9 Paske ou te kreye Seyè a, ki se refij mwen an, menm ki pi wo a, kote ou rete a; 10 Pa gen malè ki pou ta rive ou. Pesonn p'ap ka pwoche bò kay ou yo. 11 Paske li pral bay zanj li yo kòmande sou ou, pou kenbe ou nan tout fason ou. 12 Y'a pote ou nan men yo pou ou pa kase pye ou sou yon wòch. 13 W'ap mache sou lyon ak sou sèpan, sou jenewon yon lyon, sou dragon ou! 14 Paske li renmen mwen, se poutèt sa m'ap delivre li. M'ap mete l 'chèf sou latè, paske li konnen mwen. 15 L'ap rele m ', m'ap reponn li. Mwen pral kanpe avè l' nan tray. Mwen pral delivre l ', li respekte l'. 16 M'ap fè l 'viv lontan, m'ap delivre l'.

 

 

KÒD KESYON

  1. Pastè Ikechukwu Chinedum mèsi pou priyè sa yo, se pou Seyè a, Bondye li avèk ou ansanm ak tout fanmi ou. Amèn

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.