45 pwen priyè kont flèch lanmò

6
26889

Sòm 91:16:

16 M'ap fè l 'viv lontan, m'ap delivre l'.

Premye lanmò se pa pòsyon nan nenpòt ki kwayan. Jodia pa dirijan lespri sen, mwen te konpile 45 pwen priyè kont flèch lanmò yo, pwen priyè sa yo ap gide ou pandan w ap fè lagè espirityèl kont lespri lanmò. Misyon dyab la se vòlè, touye epi detwi, men nou dwe reziste devan li nan lapriyè l 'soti nan lavi nou yo ak fanmi yo. Nou dwe priye lapriyè kont lanmò ak destriksyon.

Li se volonte Bondye ke nou ap viv lavi lontan nan mond sa a, men jiskaske nou angaje sa a lapriyè delivrans, dyab la ka toujou pran avantaj de inyorans nou an. Pwen sa a priyè kont flèch lanmò pral detwi tout flèch sa ki mal ak zam destriksyon te dyab la vize nan direksyon pou nou. Pandan n ap priye priyè sa a, chak plan dyab la ak dyab la ak ajan li yo pral retounen tounen nan moun kap voye a nan non Jezi.

45 pwen priyè kont flèch lanmò

1). O, Seyè! Mwen pwofetize jodi a ke mwen pa dwe antere okenn pitit mwen yo nan non Jezi.

2). O, Seyè, retire lanmò ak krentif pou lanmò nan lavi mwen nan non Jezi.

3). Papa, pa pouvwa netwayaj la nan san an nan Jezi, mwen lave tout manm nan fanmi mwen ki te make pou lanmò twò bonè kounye a nan non Jezi.

3). Nenpòt kalamite ki pral fè moun kriye anmè pou mwen pa pral rive nan non Jezi.

4). O, Seyè, mwen rale zòrèy lespri a nan twò bonè lanmò plan alantou nenpòt manm nan fanmi mwen nan non Jezi.

5). O, Seyè, kenbe do m 'soti nan kavo a, epi kenbe lavi m' nan peri pa nepe a nan non Jezi.

6). Mwen konfese ke pwoteksyon mwen se nan men Bondye epi mwen kache anba zèl li! Se pou lanmò twò bonè ale pou tout tan nan men mwen ak fanmi mwen nan non Jezi.

7). Seyè, Se pou lanmò toudenkou pran sou nenpòt ki ajan dyabolik ki ap chèche lavi m 'jodi a nan non Jezi.

8). Bondye ki gen pitye! Gen pitye pou mwen jodi a epi kite pitye ou rache m 'nan men moun ki chache lanmò mwen nan non Jezi.

9). O, Seyè! Chak zam lanmò ke lènmi an voye nan direksyon pou mwen detwi lavi m ', mwen bay lòd pou yo retounen tounen nan moun k la nan non Jezi.

10). O, Seyè, Bondye ki pwoteje! Pwoteje m 'ak fanmi mwen ak pwisan men dwat ou nan non Jezi.

11). O, Seyè, detwi tout sèkèy byen fèmen ki te mete devan fanmi m 'yo nan Covens yo sòsyè moso nan non Jezi.

12). O, Seyè, nan tout vwayaj mwen yo, lè, tè, tren ak lanmè, mwen pa dwe yon viktim nan aksidan fatal nan non Jezi.

13). O, Seyè, kite zanj dife ou yo antoure mwen ak tout fanmi mwen nan non Jezi.

14). O, Seyè, tout lènmi ki envestige m 'ak kap chèche fason yo detwi destine m' yo pral boule nan dife a nan Sentespri a nan non Jezi.

15). O, Seyè, mwen bay lòd pou tout bèt mechan k ap chèche detwi lavi m 'pou yo boule nan dife nan non Jezi.

16). O, Seyè, mwen deklare ke ou se wòch mwen an, ak fò m 'ak delivre mwen; Bondye mwen, fòs mwen, m'ap mete konfyans mwen nan ou! plak pwotèj mwen an ak kòn lan nan delivre mwen an, gwo fò m 'ki nan non Jezi.

17). O, Seyè, retire lanmò ak tonm nan fanmi mwen nan non Jezi.

18). O, Seyè, mwen deklare ke mwen pa pral mouri nan men lènmi mwen yo, mwen pral viv pou wè timoun timoun mwen yo nan katriyèm lan ak senkyèm jenerasyon non Jezi a.

19). O, Seyè, mwen deklare ke pa gen okenn manm nan fanmi mwen pral mouri jenn nan non Jezi.

20). O, Seyè, pwoteje kay mwen an, veye kay mwen an epi kite pouvwa Pak la travay pou nou lè zanj lanmò a pase nan non Jezi.

21). O, Seyè, paske ou se moun ki bay nan lavi mwen, mwen retounen tounen lavi m 'pou ou pou pwoteksyon total kont lanmò twò bonè nan fanmi m' nan non Jezi.

22). O, Seyè, kite plan ou pou lavi mwen domine sou plan lènmi mwen yo pou mwen nan non Jezi.

23). O, Seyè, delivre nanm mwen soti nan lanmò toudenkou nan non Jezi.

24). Tout moun ki te kache rezo yo pou mwen sou yon twou pral desann nan kavo a te fouye pou mwen nan non Jezi.

25). Paske mwen chwazi mache devan Bondye nan peyi vivan yo, se nanm mwen delivre soti nan lanmò twò bonè nan non Jezi.

26). Mwen pwofetize chak konplo dyab la ak ajan l 'yo pran lavi m' toudenkou va tounen dife sou gen tèt nan non Jezi.

27). O, Seyè, kite pitye ou delivre nanm mwen soti nan kavo a nan non Jezi.

28). Chak randevou ak lanmò nan fanmi mwen se kounye a tounen vin jwenn desepsyon nan non Jezi.

29). Moun ki sou ranje lanmò nan fanmi mwen yo libere san kondisyon nan non Jezi.

30). O, Seyè, tout chenn nan fènwa ak lanmò sou fanmi mwen kase an moso nan non Jezi.

31). Nan fanmi mwen, nou delivre anba lanmò, ak dlo nan je ak nan tout fòm tristès nan non Jezi.

32). Mwen dekrè ki pa gen pwoblèm kèlkeswa sa, mwen p'ap mouri anvan m 'nan non Jezi.

33). O, Seyè, vire m 'lwen wout la wo ki mennen nan lanmò nan non Jezi.

34). O, Seyè, delivre moun ki ap aliye yo dwe touye nan lènmi an, kraze kou yo nan gen lènmi nan non Jezi.

35). Mwen pwofetize jodi a ke mwen se yon kreyasyon nouvo e mwen te konkeri lanmò, mwen dekkarse ke mwen pral satisfè ak lavi long nan non Jezi.

36). Nan fanmi mwen, lanmò twò bonè te vale nan viktwa pou tout tan nan non Jezi.

37). Mwen deklare jodi a ke tout alyans lanmò sou lavi mwen anile epi li pa dwe kanpe nan non Jezi.

38). O, Seyè, paske moun ki mouri yo pa ka fè lwanj ou, kite m 'viv pou ke mwen pral fè lwanj ou devan gwo kongregasyon an e menm nan figi lènmi m' yo nan non Jezi.

39). Paske Bondye pa gen okenn plezi nan lanmò mwen, se poutèt sa mwen pral vire epi viv nan non Jezi.

40). O, Seyè, vire nenpòt ki jou yo te nonmen pou dèy nan lavi mwen nan yon gwo jou nan danse, fè lwanj ak di Bondye mèsi nan non Jezi.

41). Mwen pwofetize nan lavi mwen jodi a ke lanmò ak Hades (kavo a) pa dwe reklame viktwa sou mwen nan non Jezi.

42). Chak krentif pou lanmò ak esklavaj nan fanmi mwen totalman kraze nan non Jezi.

43). Mwen deklare jodi a ke pa gen okenn manm nan fanmi mwen, ki gen ladan tèt mwen va viv anba a 90 ane nan non Jezi.

44). Mwen deklare ke laj fin vye granmoun yo pral synonyme m 'ak jenerasyon mwen an nan non Jezi.

45). Papa mwen di ou mèsi pou reponn priyè mwen nan non Jezi.

20 Ekriti pou priyè kont lanmò

Men kèk vèsè pwisan pou priyè kont lanmò. Pandan w ap fè lagè espirityèl kont lespri lanmò, kite ekriti sa yo gide ou pandan w ap priye. Etidye yo, medite sou yo epi kontinye konfese yo sou lavi ou ak fanmi ou. Li epi beni.

1). Sòm 68: 20
20 Bondye ki Bondye nou an, se Bondye sali a. ak Seyè a, Seyè a fè pati pwoblèm sa yo soti nan lanmò.

2). Proverbs10: 2:
2 Trezò mechanste pa benefisye anyen, men dwat devan Bondye delivre soti nan lanmò.

3). Pwovèb 11:4:
4 Jou Bondye a, se pa richès ou fè.

4). Ocheya 13:14:
14 Mwen pral delivre yo anba pouvwa kavo a; M'ap delivre yo anba lanmò. Se ou menm menm pechè mwen ye. O kavo, mwen pral destriksyon ou: repantans dwe kache nan je m 'yo.

5). Travay 2:27:
27 Paske ou p ap kite nanm mwen nan lanfè, ni ou pap kite yon moun sen ou wè koripsyon an.

6). Ebre 5: 7:
7 Nan epòk kò l ', li te fè lapriyè ak lapriyè nan pye l' ki te kapab sove l 'soti nan lanmò, lapriyè ak lapriyè fò ak te tande nan sa li te pè;

7). Travay 2:31:
31 Anvan sa, li te pale sou rezirèksyon Kris la, paske nanm li pa t kite nan lanfè, ni kò li pa t wè koripsyon.

8). Ròm 6:9:
9 Nou konnen Kris la te leve soti vivan nan lanmò. lanmò pa gen plis pouvwa sou li.

9). 2 Korentyen 5:1:
1 Nou konnen si kay Bondye a sou latè a pral kraze, nou gen yon bilding ki soti nan Bondye, yon kay ki pa fèt ak men, ki p'ap janm fini nan syèl la.

10). Revelasyon 1: 18:
18 Mwen vivan, mwen te mouri. e, gade, mwen vivan pou tout tan, Amèn; epi gen kle lanfè ak lanmò.

11). 2 Timote 1: 10:
10 Men, koulye a, mwen te fè nou wè jan li te Sovè nou an, Jezikri, ki te fè touye li, li menm li fè nou viv tankou legliz la.

12). Ebre 2: 14:
Kounye a, menm jan timoun yo se moun ki fè pati vyann ak san, li menm tou li te pran pati nan menm bagay la tou; Li te kapab detwi moun ki te gen pouvwa lanmò a, ki se dyab la;

13). Matye 16:18:
18 Epi tou m di ou, ou se Pyè, epi sou wòch sa a mwen pral bati legliz mwen an; epi pòt lanfè yo p ap domine sou li.

14). 1 Korentyen 15:26:
26 Dènye lènmi ki pral detwi a se lanmò.

15). Ezayi 25: 8:
8 Li pral vale lanmò nan viktwa; Seyè a pral siye dlo nan je tout figi l 'yo. L'ap fè moun pran peyi a pou yo tout fè plas pou li, paske Seyè a pale.

16). 1 Korentyen 15:54:
54 Lè sa a, lè koripsyon sa a pral mete sou koripsyon, ak mòtèl sa a pral mete sou imòtalite, Lè sa a, yo pral rive fè pawòl la ki ekri nan Liv la, lanmò ap vale nan viktwa.

17). 1 Korentyen 15:55:
55 O, lanmò, kote pikan ou ye? O kavo, ki kote viktwa ou a?

18). Revelasyon 21: 4:
4 Epi Bondye ap siye tout dlo nan je yo; epi p'ap gen lanmò ankò, ni lapenn, ni kriye, ni p ap gen okenn lòt doulè; paske bagay sa yo ansyen yo te pase lwen.

19). Revelasyon 20: 13:
13 Lanmè a renmèt tout moun ki te mouri deja yo. lanmò ak lanfè te bay moun ki mouri yo ki te nan yo delivre yo, e yo te jije chak moun dapre zèv yo.

20). Revelasyon 20: 14:
14 Yo jete lanmò ak lanfè nan letan dife a. Sa a se dezyèm lanmò a.

piblisite

KÒD KESYON

  1. Amen Amen n mèsi, Jezi, mwen menm ak fanmi mwen yo delivre soti nan lanmò premature nan non Jezi, tout bèl pouvwa pou Bondye.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la