Chak jou Bib Lekti Jodi a, 19 Oktòb

0
3455

Nou li chak jou nan Bib la jodi a pran liv ki nan 2 Kwonik 3: 1-17, 2 Kwonik 4: 1-22, 2 Istwa 5: 1. Pawòl Bondye a se limyè sou chemen nou nan lavi. Chak ekriti enspire pa Lespri Bondye a. Pandan w ap etidye ekriti sa yo jodi a, se pou pawòl Bondye a antre nan fon kè ou. Se pou li pran rasin anba epi pote fwi anwo nan lavi ou.
Pawòl Bondye a anseye nou lespri Bondye a, li bati nou, epi gide zafè nou yo nan lavi. Pandan w ap etidye nou nan Bib la jodi a, Senyè a ap louvri je ou yo pou volonte li pou ou jodi a. Li epi beni.

Chak jou Lekti Bib

1 Istwa 3: 1-17:
1 Salomon te kòmanse bati tanp Seyè a lavil Jerizalèm nan mòn Moriya a, kote Seyè a te fè David, papa l ', nan plas David, ki te fèt nan jaden Ornan, moun Jebis la. 2 Li te kòmanse bati dezyèm jou nan dezyèm mwa a, nan katriyèm lanne rèy li a. 3 Men bagay ki te pase nan tan Salomon lan: li te bati kay pou Bondye. Gwo lanp sèt branch lan te gen swasannkenz pye longè, trant pye lajè. 4 Gwo pyès ki te devan Tanp lan te gen trant pye lajè menm jan ak Tanp lan, ak san (5) ladan yo ki kouvri l 'ak pi bon kalite lò ki genyen. 6 Li kouvri tout pyebwa ak pi bon lò ki genyen. Li kouvri tout pyebwa ak pi bon lò ki genyen. Li mete kèk grenn jaden sou yo, li mete yo sou lotèl la. 7 Li ranfòse miray kay la ak bèl pyè koute chè. Bèl lò an te fèt an fè a. 8 Li kouvri tout anndan Tanp lan ansanm ak pòtay solèy la ak poto l 'yo ak lò. Li simen estati zanj cheriben sou miray yo. 9 Li bati Tanp lan pou tout tan li. Li te gen trant pye lajè menm jan ak Tanp lan, ak swasannkenz pye lajè. Li kouvri l 'nèt ak swasannkenz liv. 10 Klou yo te gen senkant pyès an ajan. Li kouvri tout chanm ki bay sou li yo ak lò. 11 Li fè de estati zanj cheribenyen an pou kenbe nan Tanp ki apa pou Seyè a, li kouvri yo ak lò. 12 Zanj cheriben yo te gen menm longè, li te menm wotè ak sisansan (13) pye longè. Zèl zanj cheriben yo te gen sanswasantwit pye. Pa yo te ka menm gwosè avèk kay la. 14 Li te gen yon sèl zèl tou leksane, li te gen yon sèl koub nan panyen an. Chak fwa yo te gen pòtre zanj cheriben, lòt la te menm gwosè ak anndan tanp lan. 15 Zèl zanj cheriben yo te louvri zèl yo anndan moso dèyè yo. Yo te kanpe sou de pye yo, yo te klere sou zepòl yo. 16 Li fè rido a ak twal ble, violèt ak wouj, twal fen, ak twal fen blan. 17 Li fè de pòsyon devan chanm lan, li rete la an de distans ant twa ak trant pye wotè. Sou tèt chak poto yo, te gen senk pye wotè. XNUMX Li fè ti chenn mare yonn ak lòt, li mete yo sou tèt poto yo. Li fè fè fas ak yon grenn grenad grenn jaden, li mete yo nan chenn. XNUMX Li mete poto yo devan, dapre lòd Bondye fè a, yonn sou bò dwat, lòt la sou bò gòch. Yo rele l 'Jaken, li rele l' Kayak, yo rele l 'Kayez.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

2 Istwa 4: 1-22:
1 ¶ Bezale fè yon lotèl kwiv kare kare, ki te mezire trant pye lajè sou trant pye longè ak dis pye wotè. 2 Li fè fè yon kokenn chenn fèt an kwiv toupre Lanmè Wouj la, li fè yon kokenn chenn lanmè ki te fonn anfas yonn sou lòt. ak yon liy nan trant pye te fè konplo sou li. 3 Anba tè a, te gen yon pòtre bèf ki te fè yon vizyon: pyès teyat la te gen dis pye. Lè yo jete de ranje bèf, yo te jete l. 4 Li te kanpe sou douz towo bèf, twa zetwal ki t'ap veye sou bò nò, twa pòtay sou bò lwès, twa nan direksyon sid, twa nan direksyon sid, nan direksyon solèy leve. Lanmè a te anwo yo. . 5 Li te menm gwosè ak tou sa ki anndan yon gode, menm jan yo te fè yon bèl ti flè. epi li te resevwa epi kenbe twa mil basen. 6 Li fè dis baskil, epi li mete senk sou bò dwat ak senk sou bò gòch yo pou lave yo. Men, lanmè a te la pou prèt yo lave. 7 Li fè dis gwo lanp sèt branch an lò dapre jan yo te fòme a, li mete yo nan tanp lan, senk sou bò dwat ak senk sou bò gòch. 8 Li fè fè dis tab pou mete nan Tanp lan tou, senk sou bò dwat ak senk sou bò gòch. Epi li fè yon santèn bòl an lò. 9 Apre sa, li fè yon palè pou prèt yo, gwo lakou a ak pòt pou galeri a, li kouvri tout pòt yo avèk kwiv. 10 Li fè lanmè a sou bò solèy leve, sou bò sid la. 11 Iram te fè po yo, pèl yo, ak pyèj yo. Iram te fè tout travay wa a te fè travay li yo nan Tanp Bondye a. 12 de gwo poto won yo ak trenng yo, de poto ki nan tèt poto yo ak de bra yo pou kouvri de poto ki nan tèt poto yo. 13 Konsa tou, yo jwenn kat krèm pwason yo an kantite Li fè de ranje pòtre grenadwon, de kouwòn, sou tout miray byen wo yo. 14 Li fè baz yo ak manchèt pou kouvri tant yo. 15 Yon sèl lanmè ak douz towo bèf anba li. 16 Chèf l 'yo, pèl yo, gode yo, ak tout ti zwazo yo, wa pat fèt pou fè Tanp lan pi rèd. 17 Wa a te fè fonn yo nan moul tè nan fon larivyè Jouden an, ant lavil Soukòt ak lavil Zaretan. 18 Salomon te fè anpil bagay ki gen valè. Li pa t 'kapab dekouvri l' menm pou ka li.

2 Istwa 5: 1:
1 Se konsa tout travay Salomon te fè Tanp lan te fini nèt. Salomon te pote tout bagay papa l 'te bay David nan pawòl sa yo. Li mete tout bagay an lò ak an ajan li jwenn nan trezò Tanp lan.

Lapriyè chak jou:

Papa, bay lòd m 'etap nan pawòl ou jodi a, Louvri je m' wè bagay sa yo bèl bagay nan pawòl ou. Chè Sentespri, angrase m 'yo dwe yon elèv nan pawòl ou, Se pou mo ou toujou fòme lavi m' ak desizyon nan lavi nan non Jezi.

Chak jou konfesyon:

Mwen ap mache nan limyè pawòl ou jodi a nan non Jezi.
Mwen deklare pawòl Bondye a bay rezilta nan lavi mwen nan non Jezi
Mwen deklare jodi a ke mwen viv pa pawòl Bondye a
Pawòl Bondye a ap travay nan lavi mwen nan non Jezi
Paske mwen se yon elèv nan pawòl Bondye a, mwen deklare ke mwen gen siperyè konprann pase pwofesè m 'ki nan non Jezi.

 

 


Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.