100 ase se pwen priyè ase

7
17056

Matye 11: 12:
12 Depi sou tan Jan Batis jouk jòdi a, Peyi Wa ki nan syèl la, li soufle sou yo, li enpoze li.

Yon gwo nonm Bondye te di yon fwa, fòs opresè a se nan silans oprime a. Jiskaske ou fatige nan sitiyasyon ou, sitiyasyon ou yo pa pral fatige nan ou. Evèk David Oyedepo pral di "yon bouch fèmen se yon desten fèmen". Pou ou kapab gratis nan lavi ou dwe konnen ki lè yo di dyab la "ase se ase". Mwen te konpile 100 ase ase pwen lapriyè bra ou espirityèlman menm jan ou vyolans pran viktwa ou pa fòs. Ou wè, nan Peyi Wa sa a sèlman konfyans vyolan garanti viktwa. Ki sa ou kontinye tolere, ou pa janm ka simonte. Ki sa ou kontinye pèmèt nan lavi ou, ou p'ap janm libere de li. Pwen lapriyè sa a pral mete sèn nan pou delika fòs ou soti nan de gwo chenn yo nan fènwa.

Èske ou fatige nan sitiyasyon ou, ou fatige nan te maltrete pa sikonstans dyabolik, Lè sa a, leve kanpe, epi di dyab la ase se ase, Sonje istwa a nan bartimaeus avèg, (Mak 10:46) ki te kriye sa difisil epi yo pa ta ka fèmen desann nan foul la, li te retounen devan je l 'paske nan konfyans vyolan l' yo, sa ki sou parabòl la nan vèv la ap chèche jistis nan men wa a nan Lik 18: 1-7, li te resevwa kè l 'dezi paske nan lafwa tèt di epi ki konsistan li yo. Nou menm tou nou ka gratis nan nenpòt ki fòm esklavaj, sa a ase se ase pwen lapriyè se yon fason efikas pou divilge lafwa vyolan ou yo nan lòd yo kraze gratis nan chak antravè nan lènmi an. Mwen wè Bondye ki rive a defans ou pandan w ap priye sa a lapriyè. Bondye beni ak reponn ou.

100 ase se pwen priyè ase

1. Papa, mwen di ou mèsi pou delivre m 'nan tout fòm mal nan non Jezi.

2. Mwen mete yon kanpe pèmanan sou nenpòt ki fòm manje nan rèv la, nan non Jezi.

3. Mwen dekrè ke tout moun ki pouswiv mwen yo pral tonbe pou mwen, nan non Jezi.

4. Mwen dekrete ke nenpòt kote non mwen yo mansyone nan kontra a nan sorcier ak asistan, dife a nan Bondye va reponn yo nan non Jezi.

5. Mwen detwi tout anbasadè dyabolik yo asiyen nan lavi mwen, nan non Jezi.

6. Mwen kòmande destriksyon total tout machinasyon satanik kont lavi m, nan non Jezi.

7. Chak pouvwa nan fènwa lachas pou lavi mwen, dwe griye, nan non Jezi.

8. Fè tout kontaminasyon nan lavi mwen nan rèv dwe geri pa san Jezi.

9. Fè chemen lènmi an antre nan lavi mwen pou tout tan fèmen, nan non Jezi.

10. Papa, Seyè, ranpli lavi m 'ak dife Sentespri a, Mwen vle pou yo nan dife pou ou nan non Jezi.

11. Mwen refize fè move konsèy nan lavi nan non Jezi.

12. Fè tout move bagay fè sou mwen nan mitan lannwit lan dwe anile epi retounen tounen nan moun k la nan non Jezi.

13. Fè tout move bagay yo fè kont mwen pandan jounen an dwe anile epi retounen tounen bay moun kap voye a, nan non Jezi.

14. Se pou chak flèch sa ki mal ki vole nan sware jou kont mwen anile nan non Jezi.

15. Se pou chak flèch sa ki mal ki vole nan mitan lannwit vize lavi m 'dwe anile, nan non Jezi.

16. Mwen lage m nan tout esklavaj zansèt yo, nan non Jezi.

17. Mwen vomi tout pwazon satanik ke mwen te vale, nan non Jezi.

18. gwo fò mal, libere m ', nan non Jezi.

19. Mwen retire tèt mwen nan tout koneksyon satanik yo, nan non Jezi.

20. Mwen kouvri tèt mwen ak san Jezi.

21. Se pou chak mèt kay chaj sa ki mal nan lavi mwen kòmanse pote chay yo, nan non Jezi.

22. Mwen detwi tout move pouvwa pouvwa a kontwole alamòd kont mwen, nan non Jezi.

23. Dife Sentespri a, mete lavi m nan non Jezi

24. Mwen ranvèse tout move konsepsyon ki te fèt kont lavi m, nan non Jezi.

25. Chak lespri kache oswa louvri nan enfimite, kite lavi mwen, nan non Jezi.

26. Ou vanyan sòlda sa ki mal, dwe mare ak detwi, nan non Jezi.

27. Tout otorite sa ki mal nan lavi mwen, mwen bay lòd pou ou kraze, nan non Jezi.

28. Mwen retire non mwen nan liv povrete, maladi ak maladi, nan non Jezi.

29. O, Senyè, fè m 'yon kanal benediksyon nan kay ou ak fanmi mwen nan non Jezi

30. Mwen pran kòm zam mwen, de de nepe nan lespri a ak mwen koupe pouvwa yo nan sorcier

31. Nan non Jezi, mwen anile tout anbarasman satanik nan non Jezi.

32. Seyè, ajoute plis dife nan Sentespri a nan dife a ki boule lènmi m 'yo nan non Jezi

33. Se pou sèt estanda pliye a leve sou tout lènmi m 'yo, nan non Jezi.

34. O, Seyè, sèvi ak m 'kòm rach batay ou nan non Jezi

35. Se pou zanj lagè yo lage sou non mwen, nan non Jezi.

36. Nan non an vanyan sòlda nan Jezi, mwen voye dife a, loraj ak wòch nan dife detwi pouvwa yo nan fènwa nan lè a, tè ak lanmè.

37. Nan non Jezi a, mwen mare tout move lespri anti-delivrans nan tout zòn nan lavi mwen.

38. Nan non Jezi a, mwen mare tout move lespri anti-mirak nan tout zòn nan lavi mwen.

39. Mwen detwi tout kalmi satanik ki fèt kont bonte mwen, nan non Jezi.

40. Mwen detwi tout chèn satanik alamòd kont lavi m ', nan non Jezi.

41. Mwen lage zanj destriksyon kont chak ajan moun satanik ki kont mwen dwe nan non Jezi.

42. Mwen detwi tout rezo satan kont lavi m, nan non Jezi.

43. Mwen dekonekte nenpòt koneksyon dyabolik ak nenpòt moun ki mouri oswa vivan, nan non Jezi.

44. Se pou tout zam espirityèl mete sou mwen an kase an moso, nan non Jezi.

45. Se pou tout miwa espirityèl yo itilize kont mwen nan coven an nan sorcier dwe an tir an moso, nan non Jezi.

46. ​​Mwen detwi tout plan ak aparèy lènmi pa dife Sentespri a, nan non Jezi.

47. Mwen anile tout mo neglijan ke 'mwen te pale ak ki satan ap itilize kont mwen, nan non Jezi.

48. Mwen detwi nenpòt atachman satanik nan nenpòt nan pwopriyete mwen, nan non Jezi.

49. Mwen detwi nenpòt nan foto mwen yo sou lotèl sa ki mal nan mond sa a, nan non Jezi.

50. Papa, mwen di ou mèsi paske mwen konnen mwen pa ka febli nan lavi nan non Jezi.

51. Mwen separe mwen de tout rivyè ki mal yo, zidòl sa ki mal, rivyè sa ki mal ak tanp sa yo ki mal prezan nan plas mwen nan nesans, nan non Jezi.

52. Kite tout ajan ki bank mwen beni lage yo nan mwen, nan non Jezi.

53. Mwen detwi tout move lapè a, akò sa ki mal, inite sa ki mal, lanmou sa ki mal, bonè sa ki mal, konpreyansyon sa ki mal, kominikasyon sa ki mal ak rasanbleman sa ki mal kont mwen, nan non Jezi.

54. Mwen deklare ke mwen beni ak tout benediksyon espirityèl nan syèl la

55. Se pou ajan fristrasyon yo kòmanse lage lavi mwen, nan non Jezi.

56. Se pou ajan povrete yo kòmanse pèdi lavi m, nan non Jezi.

57. Se pou tout ajan dèt yo kòmanse pèdi lavi m, nan non Jezi.

58. Se pou tout ajan ranyon espirityèl yo kòmanse lage lavi mwen, nan non Jezi.

59. Se pou tout ajan defèt yo kòmanse lage lavi yo, nan non Jezi.

60. Se pou tout ajan enfimite yo kòmanse lage lavi mwen, nan non Jezi.

61. Se pou tout ajan demotion yo kòmanse lage lavi mwen, nan non Jezi.

62. Se pou tout ajan demonyal reta kòmanse lage yo sou lavi m, nan non Jezi.

63. Se pou tout ajan konfizyon yo kòmanse pèdi lavi mwen, nan non Jezi.

64. Se pou tout ajan mouvman bak kòmanse pèdi lavi yo sou mwen, nan non Jezi.

65. Se pou tout opresyon mechan yo bite e yo tonbe nan tout zòn lavi mwen, nan non Jezi.

66. Se pou Bondye kase dan mechan ki te rasanble kont mwen, nan non Jezi.

67. Se pou tout enstriman echèk ki te fèt kont lavi mwen resevwa dife nan Bondye epi yo dwe griye, nan non Jezi.

68. Se pou tout zam satanik atak kont mwen ak fanmi mwen resevwa dife Bondye a epi griye, nan non Jezi.

69. Se pou tout òdinatè satanik fèt kont lavi m 'resevwa dife nan Bondye epi yo dwe griye, nan non Jezi.

70. Se pou tout dosye satanik ki kont lavi mwen resevwa dife nan Bondye epi yo dwe griye, nan non Jezi.

71. Se pou tout satelit satanik ak kamera itilize pou kontwole ak manipile lavi m 'resevwa dife a nan Bondye epi yo dwe griye, nan non Jezi.
72. Se pou tout kontwòl kontwole remèd vivan mwen resevwa dife nan Bondye epi yo dwe griye, nan non Jezi.

73. Kite tout etikèt satanik ak mak yo mete sou lavi mwen pou yo fwote pa san Jezi.

74. Se pou tout fòs anti-temwayaj yo rasanble sou mwen gaye, nan non Jezi.

75. Se pou tout opresè yo nan tout domèn nan lavi mwen resevwa lèp la nan jijman diven, nan non Jezi.

76. Fè m 'yon gwo poto nan kay ou, O Bondye nan non Jezi.

77. Seyè, ban m 'pouvwa pou pouswiv, rapouswiv ak reprann tout posesyon mwen nan kan lènmi mwen yo nan non Jezi.

78. Se pou dife ou detwi tout pwoblèm fondamantal nan lavi mwen, nan non Jezi.

79. Se pou chak lyen move, mete etikèt sou ak koupon pou nan opresè yo detwi pa san an nan Jezi.

80. Chak gwosès move espirityèl, dwe abandonnen sou lavi m 'yo, nan non Jezi.

81. Se pou yo retire tout men sal nan zafè lavi mwen, nan non Jezi.

82. Mwen retire non mwen nan liv lanmò prematire a, epi mwen mete non mwen nan liv ki gen lontan lavi nan non Jezi.

83. Mwen retire non mwen nan liv povrete a epi mwen mete non mwen nan liv pwosperite a nan non Jezi.

84. Tout parapli sa ki mal ki anpeche douch ki nan syèl la tonbe sou mwen, dwe griye, nan non Jezi.

85. Se pou tout asosyasyon mal ki rele pou dedomajman pou mwen dwe gaye, nan non Jezi.

86. Papa, Seyè a, kloure sou kwa yon bagay nan mwen ki ta retire non mwen soti nan liv la nan lavi.

87. Papa, Seyè, ede m 'kloure sou kwa mwen ak kò mwen mete l' anba soumisyon nan non Jezi

88. Si yo retire non mwen nan liv lavi a, Papa, Seyè a, ekri l nan non Jezi

89. Seyè, ban m 'pouvwa simonte tèt mwen nan non Jezi

90. Chak pwoblèm ki gen rapò ak poligami nan lavi mwen, yo dwe anile, nan non Jezi.

91. Chak madichon ki soti nan mari / madanm mwen, yo dwe anile, nan non Jezi.

92. Tout depo satanik nan lavi mwen, dwe griye, nan non Jezi.

93. Mwen bay lòd pou tout ranfòsman satanik kont mwen gaye nan non Jezi.

94. Chak pouvwa nan nenpòt ki zidòl fanmi ki afekte lavi m 'ak kay, dwe kase kounye a, nan non Jezi.

95. Mwen anile tout sa ki mal ki te afekte m 'negatif, nan non Jezi.

96. Mwen detwi revèy la ak tan-tab la nan lènmi an pou lavi mwen, nan non Jezi.

97. Seyè, kenbe tout lènmi m 'okipe ak kalamite apre kalamite nan non Jezi

98. Se pou tout bon bagay ki mouri nan lavi mwen vin vivan kounye a, nan non Jezi.

99. Se pou tout move aparèy kont mwen wont, nan non Jezi.

100. Papa, mwen di ou mèsi pou reponn priyè mwen nan non Jezi

piblisite

KÒD KESYON

  1. Mwen di Bondye mèsi tout vanyan sòlda yo mennen m 'nan platfòm sa a. Mwen mande li ba ou fòs pou fè volonte li.
    Mèsi pou priyè sa a, se pou Bondye kenbe ou epi beni ou ...

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la