20 Pouvwa Pwen Non Plis Priyè a

0
12257

Abakouk 2: 1-3:
1 Mwen pral kanpe sou revèy mwen an, mwen mete m 'sou gwo kay won an, epi mwen pral veye wè sa li pral di m', ak sa mwen pral reponn lè mwen reprimande. 2 Apre sa, Seyè a reponn mwen, li di m ': Ekri vizyon an, epi fè l' klè sou tab, ke li ka kouri ki li li. 3 Vizyon an fèmen yon tan pou yon tan, men nan fen li pral pale, epi li pa bay manti, menm si li rete, tann pou li; paske li pral siman vini, li p ap rete.

Nou sèvi yon Bondye ki pa janm ka twò bonè oswa twò ta, Li toujou alè. Kèlkeswa sitiyasyon ak sikonstans ou ka travèse jodi a, mwen vle ou konnen ke Bondye ap delivre ou e li pral delivre alè. Distribisyon li se pa anjeneral distribisyon nou an, ou ka panse, "kanmarad mwen te vin konsa e konsa, men mwen toujou san yo pa", men Bondye voye m 'di ou jodi a, ke mirak ou a sou wout la, epi li pral vini a lè. Jodi a nou pral angaje 20 pwisan pa gen okenn pwen priyè reta ankò, sa yo pwen lapriyè pral pèmèt nou simonte lespri nan ... reta. Se pa tout reta yo nòmal, kèk reta yo dyabolik oryante. Nan Liv Danyèl 10:13, priyè Danyèl la te retade pou 21 jou pa chèf peyi Pès la, Danyèl te genyen viktwa a paske Li te pèsiste nan priyè. Nou dwe konprann ke gen fòs espirityèl ki yo deyò pou retade avans nou yo, yo eseye reziste priyè nou yo pa atake lafwa ou. Men, jan nou lapriyè sa a 20 pwisan pa gen okenn pwen priyè reta ankò jodi a, chak rezistans sou chemen ou a avans ou yo pral kraze nèt ale nan non Jezi.

Nan Lik 18: 1, Jezi te di nou ta dwe priye toujou epi nou pa dwe febli. Priyè ki pèsistan se antidot la pou Lespri Bondye a nan reta. Lè ou bay moute sou lapriyè, ou pèdi, ou pa janm dwe pèdi nan non Jezi. Ou dwe toujou reziste dyab la nan lapriyè yo nan lòd yo wè repons ou delivre yo. Pwen lapriyè sa yo pa gen plis reta ap fini reta nan lavi ou pou tout tan nan non Jezi. Pa gen pwoblèm ki jan enposib sitiyasyon ou ka sanble, bondye a ki leve soti vivan Laza soti vivan nan lanmò a pral leve ou soti nan ki defi nan peyi pwomès ou nan non Jezi. Priye priyè sa a avèk lafwa jodi a epi gade Bondye pote ou temwayaj ou long ap tann yo.

Pwen lapriyè

1. Mwen kanpe kont tout pouvwa reta vwayaj mwen an avans, tonbe atè epi mouri, nan non Jezi.

2. Tout pwòp tèt ou enflije pwoblèm nan lavi m 'ki se sa ki lakòz lespri a nan reta se konsa lave lwen san an, nan non Jezi.

3. Mwen kraze nan alyans ak madichon lespri reta yo sou lavi m, nan non Jezi.

4. Mwen kraze madichon lespri fristrasyon yo sou lavi m, nan non Jezi.

5. Chak efè nan lespri a nan reta yo sou lavi m 'yo, yo dwe anule pa san an nan Jezi.

6. Chak lespri nan pwogrè dousman ak stagnation nan lavi mwen, resevwa dife a nan Bondye kounye a epi yo dwe detwi, nan non Jezi.

7. Chak lespri pou evite bon bagay nan lavi mwen, dwe detwi, nan non Jezi.

8. O, Seyè, mwen rejte pote sou madichon nan lavi m 'nan non Jezi

9. Mwen pa pral manje soti nan bwat fatra nan lavi, nan non Jezi.

10. Mwen refize gen rete sou lavi, nan non Jezi.

11. Chak lespri nan iritasyon nan lavi mwen, dwe lave koupe pa san an nan Jezi.

12. Mwen rejte lespri krent, enkyetid ak dekourajman nan non Jezi.

13. Chak ansèyman sa ki mal, pwofesi oswa prediksyon, bay kont lavi m 'pa pawòl dyabolik anile pa san an nan Jezi.

14. Mwen rejte lespri a nan ke a, mwen reklame lespri a nan tèt la, nan non Jezi.

15. Mwen resevwa vitès zanj nan kote Bondye vle m 'ye kounye a, nan non Jezi.

16. Chak depo move nan lavi mwen kòm yon rezilta nan pwazon satin, dwe lave lwen pa san an nan Jezi.

17. O, Seyè, katapult m 'nan gwo jan ou te fè pou Jozèf nan peyi Lejip la nan non Jezi

18. Mwen rejte benediksyon glise, nan non Jezi.

19. Mwen rejte lespri nan parès, nan non Jezi.

20. Se pou tout lènmi mwen yo ak gwo fò yo kraze nan moso nan loraj la nan Bondye, nan non Jezi.

Mèsi Jezi.

20 Pa gen plis reta Bib Vèsè

Isit la yo se 20 pa gen okenn ankò reta vèsè biblik ki pral ede w nan lapriyè ou kont lespri a nan reta, pandan w ap etidye sa a vèsè Bib, mwen wè Bondye pale ak ou ekspreseman nan non Jezi.

Vèsè Bib la

1). 2 Pyè 3: 9:
9 Senyè a pa ralanti konsènan pwomès li a, tankou kèk moun konte enviwònman; men se pasyans pou nou pawas, pa vle nenpòt ki ta dwe peri, men ke tout ta dwe vini nan repantans.

2). Sòm 70:5:
5 Men mwen menm, pòv ak pòv mwen, prese vin jwenn mwen, Bondye. Se ou ki pote sekou mwen. O, Seyè, pa fè okenn rès.

3). Sòm 40:17:
17 Men, mwen pòv ak malere. ankò Senyè a panse sou mwen: ou se èd mwen ak delivrans mwen; O Bondye mwen, pa fè okenn reta.

4). Danyèl 9: 19:
19 Seyè, koute! Seyè, padonnen nou. O, Seyè, koute epi fè; O Bondye mwen, pa prese bay anyen, paske se nan men ou yo rele lavil ou yo ak tout pèp ou a.

5). Lik 18:7:
7 Epi Bondye p'ap pini moun Bondye chwazi yo, ki rele l 'lajounen kou lannwit?

6). Jenèz 41:32:
32 Epi rèv la te double farawon an de fwa; se paske bagay sa a Bondye tabli, epi Bondye pral vini talè konsa.

7). Abakouk 2:3:
3 Vizyon an fèmen yon tan pou yon tan, men nan fen li pral pale, epi li pa bay manti, menm si li rete, tann pou li; paske li pral siman vini, li p ap rete.

8). Ebre 10: 37:
37 Paske, depi yon ti tan lontan, moun ki gen pou vini an ap vini, li p'ap rete.

9). Detewonòm 7: 10:
10 Li pini moun ki rayi l ', li p'ap janm lage l' nan men moun ki rayi l 'yo, se li menm k'ap fè yo peye sa.

10). Ezekyèl 12: 25:
25 Se mwen menm Seyè a ki pral pale ak yo. Pawòl nan bouch mwen pral pale a pral rive. Se mwen menm Seyè a, Bondye sèl Mèt la, ki di sa.

11). Ezekyèl 12: 28:
28 Koulye a, di yo men mesaj Seyè sèl Mèt la voye ba yo: Mwen p'ap janm sispann pale avè m 'ankò. Se mwen menm, Seyè sèl Mèt la, ki di sa.

12). Ezayi 46: 13:
13 Mwen pwoche bò dwat mwen. li p'ap lwen, epi delivrans mwen p ap rete; e mwen pral delivre mòn Siyon pou pèp Izrayèl la laglwa mwen.

13). Jeremi 48:16:
16 Peyi Moab la ap pwoche. Malè sa a pral rive.

14). Sòm 58:9:
9 Anvan po ou yo ka santi pikan yo, li dwe pran yo tankou yon toubiyon, tou de vivan, ak nan kòlè l '.

15). Ròm 16:20:
20 Bondye ki bay kè poze a pral kraze Satan anba pye nou yon ti tan. Se pou benediksyon Jezikri, Seyè nou an, toujou la avèk nou. Amèn.

16). Lik 18:8:
8 M'ap di nou sa: L'ap regle zafè yo vit vit. Men, lè Moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske la jwenn li?

17). Ròm 13:11:
11 Epi, lè nou konnen tan an, se moman pou nou leve soti nan dòmi, paske kounyeya se delivrans nou pi pre pase lè nou te kwè.

18). Revelasyon 10: 6:
6 Epi li te sèmante pa moun ki vivan pou tout tan an, ki te kreye syèl la, ak bagay ki ladan l yo, ak tè a, ak bagay ki ladan l yo, ak lanmè a, ak bagay ki ladan yo, pou ta gen tan. pa anko:

19). Revelasyon 1: 1:
1 Revelasyon Jezikri, Bondye te bay li a, pou l montre sèvitè l yo bagay ki dwe rive yon ti tan; e li te voye zanj li bay sèvitè l la, John, e li te siyifi li.

20). Revelasyon 22: 6:
6 Epi li te di m, pawòl sa yo fidèl e verite: e Senyè a, Bondye pwofèt yo te voye zanj li a pou l montre sèvitè l yo bagay ki dwe fèt yon ti tan.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la