Lapriyè kont lanmò bonè

2
4841

Sòm 91:16:
16 M'ap fè l 'viv lontan, m'ap delivre l'.

Jodi a nou pral angaje yon lapriyè kont bonè lanmò. Bondye ap pou tout pitit li yo se ke nou ap viv yon lavi trè long ak akonpli. Lanmò lanmò oswa twò bonè lanmò se pa volonte Bondye pou nou, nan Egzòd 23:25, Bondye te pwomèt nou ke nou pral viv satisfè jou nou yo ak nan. Psalms 91:16 Li te di nou pral satisfè ak Long lavi. Lanmò se yon destinasyon sèten nan tout bèt vivan, men Bondye vle nou viv yon lavi long ak kè kontan sou tè a. Anpil nan zansèt nou yo ki sèvi Bondye nan Bib la te viv nan yon lavi trè long ak ranpli. Abraram te rete pou 175years, Jenèz 25: 7, Izarak te viv pou 180 ane, Jenèz 35:28, Jakòb te viv pou 147 ane, Jenèz 47:28. Nou sèvi Bondye Abraram, Izarak ak Jakòb, kidonk nou tout gen dwa viv yon lavi ki long e ki ranpli.

Lè nou angaje lapriyè sa a kont lanmò bonè, nou pral adrese lespri lanmò ak lanfè, nou pral reprimante yo nan non Jezi. Kris la te peye pri final la pou redanmsyon nou yo, epi li detwi pouvwa lanmò ak lanfè epi kolekte kle (otorite), sou nou, Revelasyon 1: 17-19. Se poutèt sa, tankou yon pitit Bondye, lanmò konnen pouvwa sou nou paske nou nan Kris Jezi. Priye priyè sa a avèk konpreyansyon ke lanmò pa gen okenn pouvwa sou ou tankou yon kretyen. Konprann ke ou pa gen dwa mouri premature oswa twò bonè, ou pa gen dwa mouri byen bonè oswa anvan tan ou nan mond sa a. Kòm yon pitit Bondye, lavi ki long se pòsyon pa ou, epi ou gen dwa pou jwi yon lavi ki byen reyalize sou tè a. Kòm ou lapriyè lapriyè sa a avèk lafwa jodi a, mwen deklare ke ou pral wè gwo pitit Grand ou a katriyèm jenerasyon an nan sante ak totalite nan non Jezi ...

PWEN LAPRIYE

1. Papa, mwen di ou mèsi pou pouvwa a nan rezirèksyon ak lavi.

2. Mwen libere tèt mwen nan tout malediksyon lanmò premature, nan non Jezi.

3. Mwen kraze tout kontra ki pa rantabilite nan lanmò premature, nan non Jezi.

4. Mwen retire lavi mwen nan tout lonbraj lanmò, nan non Jezi.

5. Mwen mare epi paralize chak gwo ponyèt lanmò ak lanfè, nan non Jezi.

6. O Senyè, ranfòse kò mwen, nanm mwen ak lespri mwen.

7. Chak sekrè sou batay kont lavi espirityèl mwen an, dwe revele, nan non Jezi.

8. Mwen lage tèt mwen anba priz nan lespri a nan enfimite, nan non Jezi.

9. Mwen bwè san Jezi nan tout sistèm mwen an.

10. O Senyè, bati bòdi dife ki bò kote m.

11. Lespri lavi, ranplase lespri lanmò nan lavi mwen, nan non Jezi.

12. Malè pou veso dyabolik la, ke lènmi an ta itilize pou lakòz m 'aksidan espirityèl, nan non Jezi.

13. Papa Seyè, se pou tout bèl pouvwa ou kouvri tout aspè nan lavi mwen, nan non Jezi.

14. Papa Senyè, kite zanj ou yo rete bò kote m, nan non Jezi.

15. Mwen abandone epi mwen kraze tout kontra lanmò m te fè a oswa ke nenpòt moun te fè pou mwen, nan non Jezi.

16. Mwen retire kontwòl lavi m nan men nenpòt moun ki mouri, nan non Jezi.

17. Mwen kanpe ankò tout kontra lanmò toudenkou, nan non Jezi.

18. Tout benediksyon mwen te antere nan tè a oswa anba nenpòt dlo, dwe lage nan dife, nan non Jezi.

19. Mwen anile non mwen nan chak rejis lanmò, nan non Jezi.

20. Mwen kanpe kont tout fòm trajedi, nan non Jezi.

Mèsi Papa ou Pou reponn priyè mwen nan non Jezi.

piblisite

KÒD KESYON

  1. Vreman vre pastè Chinedum tout kretyen yo ta dwe kanpe nan lapriyè pou yo pou wè mouvman an nan Bondye nan lavi yo. Se pou nou retire parese nan lavi nou epi vire nan lavi lapriyè pwisan. Mwen vle di mèsi Bondye pou lavi ou ak kado ou pou mwen nan anpil lapriyè Pwisan ak eksepsyonèl ou te voye nan bwat resepsyon mwen an. Mwen kwè lavi mwen pral siman manifeste avans nan tout domèn. BONDYE BENI W!

  2. Nonm Bondye a, di ou mèsi pou priyè sa yo pwisan. Mwen te vini atravè yo nan yon moman lè mwen reyèlman bezwen yo.
    Bondye beni ou ak ministè ou.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la