100 Priyè chak jou pou siksè nan lavi

1
26170

Lik 18:1:
1 ¶ Jezi rakonte yo parabòl sa a pou yo toujou lapriyè san yo pa janm dekouraje:

Lapriyè se kominikasyon ak Bondye, ak chak jou priyè senpleman vle di kominikasyon chak jou avèk Bondye. Kòm yon kwayan, yo nan lòd yo jwenn vre siksè nan lavi, ou dwe toujou ap mizik ak Maker ou a. Bondye gen sen yo nan lavi nou an, li konnen fen nou yo depi nan konmansman an, Se poutèt sa nou dwe toujou ap konekte ak li atravè Seyè nou an Jezi Kris la, yo nan lòd yo reyisi nan lavi. Jezi pale nan Jan 15: 5-9, Li te di ke li se pye rezen an epi nou se branch yo, nan lòd pou branch yo pote fwi yo, yo dwe tache ak pye rezen an, moman sa a yo detache yo, yo pa ka fwi. pote branch. Nan menm fason an, nou pa ka jwenn vrè siksè nan lavi lè nou ap dekonekte soti nan Bondye. Jodi a nou pral gade nan 100 priyè chak jou pou siksè nan lavi. Si ou vle gen siksè kòm yon kretyen, ou ta dwe fè sa priyè vi ou.

Siksè nan lavi se pa tout sou fè lajan. Yon anpil moun ap naje nan lajan men yo pa gen siksè, yo gen tout bagay ke lajan ka achte men yo pa gen bagay sa yo présié nan lavi yo. Siksè pa konpoze de abondans nan posesyon yon sèl te akimile. Siksè se senpleman k ap viv yon lavi nan pwogrè, k ap viv yon objektif kondwi lavi yo. Yo di ou gen siksè nan lavi lè w ap akonpli objektif Bondye te òdone nan lavi ou. Men, ki jan mwen dekouvri objektif mwen nan lavi? Pa gen okenn pi bon fason yo chèche konnen objektif ou nan lavi, men pa konekte ak manifakti ou. Bondye se manifakti nou yo, ak lapriyè se fason nou konekte ak manifakti nou yo konnen objektif nou nan lavi yo. Priyè sa a chak jou pou siksè nan lavi ap ede ou dekouvri objektif ou nan lavi a. Mwen ankouraje w viv yon lavi lapriyè, toujou konekte ak Bondye ou epi mwen wè li chanje istwa ou nan non Jezi. Anba la a se chak jou priyè pou siksè ou nan lavi.

Priyè Maten

1). Papa, mwen di ou mèsi pou reveye m 'maten sa a nan non Jezi

2). Papa, mèsi pou pwoteksyon zanj nan tout dòmi mwen nan non Jezi

3). Papa, kite mizèrikòd ou yo ki nouvo chak maten toujou ap avè m 'jou sa a nan non Jezi

4) Papa, mwen komèt jodi a nan men ou, menm jan mwen ap kòmanse jodi a avèk ou Seyè, rete avè m 'avèk siksè jouk nan fen nan non Jezi.

5). Papa a, nan non Jezi, pwoteje m 'nan tout sa ki mal dyab la te planifye pou mwen jodi a nan non Jezi.

6). Papa, mwen deklare ke mwen pral soti nan maten sa a ak vini m 'yo dwe an sekirite nan non Jezi

7). Papa, gide pawòl mwen yo nan tout jou sa a nan non Jezi.

8). Papa, lakòz tout moun mwen vin an kontak avèk maten sa a pou favè mwen nan non Jezi

9). Papa, bay mwen dezi kè m (mansyone yo) maten an nan non Jezi.

10). Papa, mwen di ou mèsi pou reponn priyè nan non Jezi.

Lapriyè pou siksè

1). Papa, mwen di ou mèsi pou ou se Bondye ki bay pouvwa reyisi nan non Jezi

2). Papa, mwen di ou mèsi pou bon konprann nan Kris la ki nan travay nan mwen nan non Jezi

3). Papa mwen deklare ke mwen pa dwe febli nan lavi sa a nan non Jezi

4). Kèlkeswa jan ekonomi nasyon an difisil, mwen pral reyisi san sweatlessly nan Jezu Amèn

5). Mwen deklare ke okenn mòn pa fò ase pou kenbe tèt ak mwen nan non Jezi

6). Mwen deklare nil e anile chak plan nan lènmi an pote m 'desann

7). Mwen deklare favè Bondye a ki pote siksè va ba ou anpil siksè nan non Jezi

8). Mwen rejte povrete nan non lavi Jezi

9). Mwen rejte echèk nan lavi mwen nan non Jezi

10). Papa, mwen di ou mèsi pou priyè mwen yo reponn nan non Jezi

Lapriyè pou direksyon

1). Papa, bay lòd m 'nan pawòl ou nan non Jezi

2). Papa, mwen deklare jodi a ke paske Jezi se gadò m 'yo, mwen p'ap janm manke direksyon ankò

3). Papa, bay lòd m 'bay moun ki dwat ak nan moman an dwa

4). Papa a bay lòd mwen yo nan bon plas nan non Jezi.

5). Papa, bay lòd m 'yo bay moun yo dwa nan non Jezi

6). Papa kòmande etap mwen yo nan bon djòb, karyè ak / oswa biznis nan non Jezi

7). Papa, mennen m 'nan tantasyon, men delivre m' nan tout sa ki mal nan non Jezi

8). Papa, kite pawòl ou se nimewo liv mwen an ki konsèy ki soti nan jounen jodiya a nan non Jezi

9). Chè Sentespri, se pou mwen yon sèl konseye nan jounen jodi a nan non Jezi

10). Mèsi Papa ou pou reponn priyè y yo nan non Jezi.

Priyè pou Koneksyon

1) Papa, mwen di ou mèsi pou ou se Bondye ki ogmante pòv yo soti nan pousyè tè a ak fè l 'fèt ak gwo chèf nan non Jezi.

2). O Bondye, konekte m 'ak gason gwo jan ou konekte Jozèf nan non Jezi

3). O Bondye, konekte m 'ak gason gwo jan ou konekte Mefibochèt nan non Jezi

4). Papa, pa pouvwa Sentespri a, konekte m 'ak moun k'ap ede destine m' yo nan non Jezi.

5). Papa, pa men pisan ou, pote nan m 'gwo gason ak fanm ki pral ede m' reyalize rèv mwen nan lavi nan non Jezi

6). Pa pouvwa a nan non Jezi, mwen separe tèt mwen soti nan asasen destine nan non Jezi

7). Pa pouvwa a nan non Jezi, mwen separe tèt mwen de lènmi pwogrè mwen nan non Jezi

8). Pa pouvwa a nan non Jezi, mwen separe tèt mwen de fo zanmi nan non Jezi

9). Papa pa pouvwa a nan non Jezi, ekspoze tout lènmi sekrè nan pwogrè mwen nan lavi nan non Jezi

10). Papa, mwen di ou mèsi pou reponn priyè y nan non Jezi

Lapriyè pou pwoteksyon

1). Papa, mwen di ou mèsi pou yo te plak pwotèj mwen ak zam mwen nan non Jezi

2). O, Papa, leve epi defann m 'nan men moun ki chache apre tonbe mwen

3). Se pou tout moun ki chache m 'yo wont

4). Papa mwen, kontinye pwoteje m 'kont mechan ak moun ki rezonab

5). Papa, goumen kont moun ki goumen kont mwen nan non Jezi

6). Papa, toujou pwoteje m 'anba flèch yo ki vole nan jou nan non Jezi

7). Papa, lè lènmi m 'yo vini kont mwen nan yon fason, yo pral kouri pou mwen nan sèt fason

8). Delivre m 'anba men fo moun ki akize yo nan non Jezi

9). Papa, pwoteje ak prezève m 'ak kay mwen an nan non Jezi

10) .Mèsi papa ou pou reponn priyè mwen nan non Jezi.

Lapriyè pou favè

1 )Father mèsi pou favè ou ke lajan pa ka achte nan non Jezi

2). Papa, mèsi pou favè enkondisyonèl ou ke mwen te toujou renmen nan non Jezi

3). Papa, kite favè ou toujou antoure m nan non Jezi

4). Papa, fè m 'toujou jwenn favè devan gwo moun nan non Jezi

5). Papa, kite favè ou pale nan tout domèn nan lavi mwen nan non Jezi

6). Papa, toujou fè pou mwen sa mwen pa ka fè pou mwen nan non Jezi

7). Papa, mwen monte epi mwen pral kontinye monte pa favè ou nan non Jezi

8). Papa, nan favè ou, fè non mwen tou mansyone pou bon devan gwo moun nan non Jezi

9). Papa, mèsi pou favè ou pa janm fini nan non Jezi

10). Mèsi poutèt ou Seyè pou reponn priyè mwen nan non Jezi.

Lapriyè pou fanmi

1). Papa, mwen komèt tout fanmi m nan swen nan non Jezi

2). Papa kite men pisan ou kontinye pwoteje manm fanmi m 'posede Jezi non

3). Papa, pwoteje fanmi mwen soti nan flèch yo ki vole nan jou

4). Papa, mwen deklare ke pa gen okenn move nouvèl nan fanmi mwen ane sa a ak pi lwen nan non Jezi

5). Mwen kouvri manm fanmi mwen ak san Jezi

6) Mwen dekrè ke pa gen okenn zam alamòd kont manm fanmi mwen va mache byen nan non Jezi

7). Kòm yon fanmi, kenbe fò nou an se non an nan Jezi, Se poutèt sa pa gen okenn move lespri ka domine sou nou nan non Jezi

8). Papa, lage zanj ou yo nan pwoteksyon sou tout manm fanmi m 'yo toujou ap avèk yo nan non Jezi.

9). Papa, mwen bay tout manm fanmi mwen an swen nan non Jezi

10). Papa, di ou mèsi pou reponn priyè nan non Jezi.

Lapriyè pou Sajès la

1). Papa, mèsi pou benediksyon m 'ak anpil bon konprann

2). Papa, kite sajès ou gide mwen nan jou m 'yo di aktivite nan non Jezi

3). Papa, grave m 'ak Lespri Bondye a nan bon konprann jan mwen kouri ras la nan lavi nan non Jezi

4). Se pou w wè bon konprann nan aktivite chak jou mwen nan non Jezi

5). Papa, ban mwen bon konprann nan ki jan mwen gen rapò ak moun chak jou nan Jezi nam

6). Papa, bay mwen bon konprann nan ki gen rapò ak madanm mwen ki nan non Jezi

7). Papa, bay mwen bon konprann nan ki gen rapò ak pitit mwen yo nan non Jezi

8). Papa bay mwen bon konprann nan fè fas ak bòs nan travay mwen nan biwo a nan non Jezi

9). Papa, ban mwen bon konprann nan fè fas ak sibòdone mwen nan non Jezi

10). Papa, di ou mèsi pou andire m 'ak bon konprann supernatural nan non Jezi.

Lapriyè pou gerizon

1. Papa, mwen di Bondye mèsi pou fè dispozisyon pou delivrans mwen soti nan nenpòt ki fòm maladi nan non Jezi.

2. Mwen lage tèt mwen anba nenpòt maladi eritye, nan non Jezi.

3. O, Seyè, voye rach ou nan dife nan fondasyon an nan lavi m 'ak detwi tout plantasyon sa ki mal nan maladi nan kò m' nan non Jezi.

4. Se pou san Jezi a soti nan sistèm mwen an chaje chak depo satan eritye nan maladi nan non Jezi.

5. Mwen libere tèt mwen nan priz la nan nenpòt ki maladi transfere nan lavi m 'soti nan vant manman an, nan non Jezi.

6. Se pou san Jezi ak dife Sentespri a netwaye tout ògàn nan kò mwen an, nan non Jezi.

7. Mwen kraze e mwen lage kò m nan tout alyans mal ki te eritye nan maladi yo, nan non Jezi.

8. Mwen kraze epi mwen lage kò m nan tout move eritaj eritaj ki mennen nan maladi souvan nan kò mwen an, nan non Jezi.

9. Mwen reziste chak lespri maladi nan lavi mwen nan non Jezi.

10. O, Seyè, kite pouvwa rezirèksyon ou vin sou sante mwen an jeneral nan non Jezi.

Jou Aksyon de Gras Priyè

1. Papa, mwen di ou mèsi pou mete m 'nan nouvo jou sa a nan non Jezi

2. Papa, mwen di ou mèsi pou prezèvasyon lavi m nan non Jezi.

3. Papa, mwen di ou mèsi pou ede m goumen tout batay mwen jodi a nan non Jezi

4. Papa, mwen di ou mèsi pou bonte ou ak mizèrikòd nan lavi mwen nan non Jezi

5. Papa, mwen di ou mèsi pou fè li posib pou m 'wè jodi a nan sante son nan non Jezi

6. Papa, mwen di ou mèsi pou tout priyè yo reponn nan yè nan non Jezi

7. Papa, mwen di ou mèsi pou pwoteksyon diven nan tout mwen soti ak ap vini nan non Jezi

8. Papa, mwen di ou mèsi pou dispozisyon Supernatural ou nan lavi m 'nan non Jezi.

9. Papa, mwen di ou mèsi pou genyen tout batay mwen nan lavi nan non Jezi

10. Papa, mwen di ou mèsi pou fwistre aparèy lènmi yo sou lavi mwen nan non Jezi.

1 KÒMANTÈ

  1. Bonjou,
    Depi mwen te kòmanse fè pati lapriyè ou, sa vle di gid lapriyè chak jou, lavi mwen te amelyore nan domèn maryaj mwen an. Pastè, mwen bezwen lapriyè kounye a pou pitit fi mwen an ki gen 11 an ki ta pral ekri egzamen SEA ane sa a (31 mas 2022).

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.