80 Delivrans Lapriyè Soti nan esklavaj Fanmi an

10
20745

Egzòd 7: 1-4:
1 Seyè a di Moyiz konsa: -Gade! Mwen pral fè ou tounen yon bondye pou farawon an. Arawon, frè ou la, pral pale avè l 'pou ou tankou yon pwofèt. 2 W'a di tou sa m'ap di ou: Arawon, frè ou la, va di farawon an: -Tanpri, kite moun pèp Izrayèl yo soti kite peyi l 'la. 3 Mwen menm menm, m'ap fè farawon an fè tèt di pi rèd toujou. M'ap fè anpil mirak ak bèl bagay mwen pral fè nan peyi Lejip la. 4 Farawon an p'ap koute nou. Lè sa a, m'a frape peyi Lejip la. M'a pran pitit mwen yo, pèp mwen an, m'ap fè yo soti kite peyi Lejip.

Chak pitit Bondye toujou anba atak dyab la ak ajan li yo. Kòm kwayan nou pa kapab peye yo dwe inyoran nan aparèy yo nan dyab la kont lavi nou. Lavi se yon tè batay epi se sèlman espirityèlman fèb la, ki fini tankou yon kabrit scape. Jodi a nou pral angaje nan 80 priyè delivrans nan esklavaj fanmi an. Lapriyè nan delivrans sa a se yon priyè pou fanmi. Sa se nou kanpe nan espas sa a pou moun nou renmen tankou nou angaje sa a priyè delivrans pou yo lage nan men esklavaj. Yo dwe nan esklavaj yo kenbe prizonye pa satanik fòs. Yon anpil nan fanmi jodi a anba kaptivite nan dyab la. Satan te kenbe yo mare ak tout kalite pyèj sa ki mal. Lapriyè sa a delivrans ap pèmèt ou kraze an miyèt moso tout chenn move ke dyab la te itilize mare desann fanmi ou nan non Jezi.

Kalite bondaj

Yo se diferan kalite esklavaj, an reyalite tan ak espas pa pral pèmèt nou mansyone tout nan yo. Lis la se intèrminabl, sepandan nou pral gade nan kèk nan kalite esklavaj espirityèl ke dyab la itilize yo kenbe desann kaptif fanmi yo. Anba a gen kalite esklavaj:

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

A). Esklavaj nan povrete: Sa a se yon eta kote nan yon fanmi pa gen yon sèl reyisi, kèlkeswa jan li te difisil eseye a, pa gen yon sèl fè li nan tèt la nan fanmi an. Anpil fanmi yo anba esklavaj povrete sa a, dyab la te bloke pwogrè yo, se konsa ke tou sa yo mete men yo pa mache byen. Men jodi a, pandan wap pran angajman sa a nan lapriyè nan delivrans fanmi esklavaj, fanmi ou ap delivre nan non Jezi.

B). Esklavaj de Unfrruitfulness: Sa a se lè yon fanmi yo te gwo malè tonbe sou ak fèmti. Sa a se pa volonte Bondye pou nenpòt ki fanmi. Gen anpil fanmi jodi a, ki ap konbat yo gen timoun paske nan travay yo sa ki mal nan dyab la nan lavi yo. Barrenness se pa nan Bondye ak jan ou lapriyè lapriyè sa a pou fanmi jodi a, fanmi ou yo pral delivre nan non Jezi.

C). Esklavaj peche:Sa a se lè peche te pran fanmi ou. Gen anpil fanmi jodi a kote ou pa ka jwenn yon sèl nanm sove nan li. Tout moun ap viv jis nan peche. Dyab la bloke zòrèy yo ak kè yo ke yo pa ka tande levanjil la ki ka sove yo. Yon fanmi konsa ap dirije pou destriksyon sòf si priyè delivrans ki grav yo fèt sou favè sa a.

D). Esklavaj de stagnation: Sa a se lè pwogrè nan yon fanmi vini nan yon arè konplè. Lè tout pòt vin fèmen epi pa gen moun ki ap fè pwogrè ankò. Sa a se yon lòt siy ke fanmi an bezwen priyè delivrans grav.

E). Esklavaj nan move modèl: An modèl sa ki mal se yon repetisyon nan sa ki mal nan yon fanmi de pitit an pitit. Ki vle di, ki sa gran papa gwo ou a, te soufri, gran papa ou te soufri li, papa ou te soufri li epi kounye a ou deja wè menm siy yo nan lavi ou. Ou dwe rejte li nan lapriyè.

F). Esklavaj nan Ancestral Madichon: Sa se lè peche zansèt nou yo pote yon madichon sou fanmi ou. Sa a ka trè fwistre paske yon anpil nan fanmi yo ap soufri nan sa yo pa konnen anyen sou yo. Se poutèt sa ou bezwen poze kesyon, chèche konnen sou background ou e pa gen poukisa ou pral nan tout sa ou pral pase. Se sèlman priyè delivrans yon madichon fanmi kraze.

G). Esklavaj de dejwe: Sa a se lè yon fanmi gen yon istwa de dejwe, swa dejwe alkòl, sigarèt, dwòg oswa lòt sibstans danjere. Di Bondye mèsi pou terapi ak sant reyabilitasyon men yon lapriyè delivrans pou yon fanmi konsa pral detwi ke dejwe soti nan rasin yo.

H). Esklavaj nan echèk: Sa a se lè se yon fanmi itilize echèk ak toujou yo te dèyè nan tout bagay. Sa a se pa volonte Bondye, Bondye te pwomèt nou nan Deteronòm 28:13, ke nou pral sou tèt sèlman epi pa janm nan pati anba a.

Mwen). Esklavaj nan dégradements: Sa a se lè yon fanmi ap soufri nan afliksyon nan desepsyon. Pwomès kase, amitye kase, ak relasyon kase. Sa a se tou kòz la nan sa ki populè yo rele "tou pre siksè sendwòm". Ki se echèk prèske nan kwen nan siksè. Ou dwe priye tèt ou ak tout fanmi ou soti nan esklavaj sa a

J). Esklavaj esklavaj: Sa a se lè dyab la te redwi tout manm fanmi ou nan domestik yo. Lè ou menm ak fanmi ou yo wè sa ki pi piti a nan tout bagay sa yo. Lè moun trete ou tankou vye rad nan sosyete a. Ou dwe leve epi rejte sitiyasyon sa a. Ou pa vle di ke ou dwe yon esklav, men yon wa. Bondye te òdone ou pou li gouvène nan lavi epi pou ou pa sipliye siviv. Ou dwe kanpe nan espas sa a ak lapriyè tèt ou ak tout fanmi ou soti nan sitiyasyon sa a sa ki mal. Priyè sa a pou fanmi an pral pote ou delivrans dirab menm jan ou angaje yo nan non Jezi.

Tout fòm sa yo nan esklavaj yo te itilize pa dyab la kenbe fanmi mare pèmanans. Men jodi a ou pral pran delivrans ou pa fòs. Ou pral angaje lapriyè delivrans sa a avèk chak pasyon ak kòlè apa pou Bondye ou genyen nan ou. Li lè pou di Devi, " ase se ase”Fanmi ou dwe libere jodi a. Jiskaske ou reziste kont dyab la, li pap janm kouri lwen fanmi ou. Priyè delivrans sa a pral fè lavi ou ak tout fanmi ou twò cho pou dyab la okipe. Mwen rekòmande pou ou rasanble anpil manm fanmi ou ki disponib pou ou ak pou tout moun ou ta dwe mete tèt yo ansanm epi priye priyè delivrans sa a. Sonje se yon priyè pou fanmi. Pandan w ap reyini ansanm epi priye priyè delivrans sa a an akò, mwen wè Bondye ap detwi tout jouk esklavaj nan fanmi ou nan non Jezi. Priye priyè sa a jodi a avèk lafwa, epi lafwa ou ap fè ou lib.

Lapriyè

1. Ou pouvwa Bondye, antre nan lespri m 'yo, nanm ak kò, nan non Jezi.

2. Asosyasyon move lespri yo, sanble kont pwogrè mwen, roti pa dife a loraj nan Bondye, nan non Jezi.

3. San Jezi, rachte m, nan non Jezi.

4. Chak desizyon satanik, pran kont pwogrè mwen, dwe anile nan non Jezi.

5. Chak depo move nan lespri mwen, nanm mwen ak nan kò mwen, se pou w rache pa san Jezi, nan non Jezi.

6. O, Seyè, Bondye mwen, ankouraje m 'nan espirityèl la ak nan fizik la, nan non Jezi.

7. Chak moun lòt nasyon nan kò mwen an (ministè, lavi ak apèl), so, nan non Jezi.

8. Nenpòt flèch satanik, tire sou mwen, ale tounen, lokalize epi detwi moun k la, nan non Jezi.

9. Sentespri a, leve epi detwi kay la ak travay mechan yo nan lavi mwen (lakay, finans, ministè), nan non Jezi.

10. Chak lespri sèpan, krache sou zouti mwen, roti, nan non Jezi.

11. Tout lènmi volonte pafè Bondye pou lavi mwen, mouri, nan non Jezi.

12. Nan non Jezi, onten kè kontan ak lapè, ranplase lapenn ak lapenn nan lavi mwen.

13. O, Seyè, kite abondans ranplase mank ak ensifizans nan lavi mwen, nan non Jezi.

14. Chak farawon an nan lavi mwen, detwi tèt ou, nan non Jezi.

15. Rad farawon an ki sou lavi mwen, se pou yo retire li nan dife, nan non Jezi.

16. Ou pouvwa nan enposib nan destine m 'yo, mouri, nan non Jezi.

17. Chak mèt travay, plase sou mwen, somersault epi mouri, nan non Jezi.

18. Mwen refize kontinye manje ti kal pen ki soti sou tab mèt travay la, nan non Jezi.

19. Nenpòt gason oswa fanm ki pa ta kite m 'pwospere, o Seyè, ekri nekrolojik li, nan non Jezi.

20. O, Seyè, ban m 'yon nouvo nonm enteryè, si mwen te chanje, nan non Jezi.

21. O, Seyè, aktive apèl segondè ou sou lavi m ', nan non Jezi.

22. O, Senyè, vide lwil sou mwen pou rekipere ane gaspiye yo nan tout zòn lavi mwen, nan non Jezi.

23. O, Seyè, si mwen te tonbe dèyè nan anpil zòn nan lavi mwen, pèmèt mwen refè tout opòtinite ki pèdi yo ak tout ane gaspiye yo, nan non Jezi.

24. Nenpòt pouvwa, ki di mwen pa pral ale pi devan, dwe arete, nan non Jezi.

25. Tout pouvwa, ki vle kenbe m 'nan vle nan mitan anpil, mouri, nan non Jezi.

26. Nenpòt pouvwa, ki vle trase m 'lwen prezans Seyè a detwi m', mouri, nan non Jezi.

27. Mwen pral jwenn eritaj ki te pwomèt mwen an, nan non Jezi.

28. Nenpòt pouvwa, ki vle m 'akonpli destine mwen an sèlman ki pasyèlman, mouri, nan non Jezi.

29. O, Senyè, wenn mwen ak pouvwa pou detwi tout alyans fondamantal yo, nan non Jezi.

30. O, Senyè, sèvi ak sibstans mwen pou avanse levanjil la, nan non Jezi.

31. O, Senyè, leve epi beni eritaj mwen an, nan non Jezi.

32. Tout kalite vòlè mwen yo, retounen nan mwen, nan non Jezi.

33. O, Seyè, kite lage mwen pote renesans, nan non Jezi.

34. O, Seyè, revele tout fason inyoran nan mwen pa pouvwa Sentespri ou, nan non Jezi.

35. Jodi a, ou menm moun lespri mwen, ou p'ap anvayi m ', nan non Jezi.

36. Pouvwa nan san Jezi, rachte destine mwen, nan non Jezi.

37. Chak zam satanik, ki te fòme kont destine m 'yo, byen tounen mal, nan non Jezi.

38. Flèch delivrans lan, lokalize destine mwen, nan non Jezi

39. Chak cobweb espirityèl sou destine m 'yo, boule, nan non Jezi.

40. Chak sèpan nan fondasyon mwen an, vale destine m ', mouri, nan non Jezi.

41. Chak chandèl wouj, boule kont destine m 'yo, pran dife, nan non Jezi.

42. Chante: "Bondye delivrans, voye dife desann. . . " (chante pou apeprè 15 minit bat men ou).

43. Chak kouvèti lènmi an te mete sou destine m 'yo, so moute, mouri, nan non Jezi.

44. Chak sèpan nan san mwen, mouri, nan non Jezi.

45. Chak sèp, ki bay kalòy, mwen mouri, nan non Jezi.

46. ​​Chak pouvwa nan fènwa, swiv mwen sou, mouri, nan non Jezi.

47. Nan non Jezi, koupe mal mwen, peche oswa mechanste, bloke kominikasyon mwen ak syèl la ak Bondye.

48. Chak pouvwa, lespri oswa pèsonalite, koute priyè mwen yo nan lòd yo rapòte yo nan mond lan dyabolik, Papa, gaye yo, nan non Jezi.

49. Tout otorite nan fènwa sou ki richès ak benediksyon yo baze, konfizyon toudenkou nan yon sèl jou, nan non Jezi.

50. Papa, ekspoze epi detwi travayè inikite yo nan non Jezi.

51. Papa, kite mistè ak sekrè pwogrè mwen an revele, nan non Jezi.

52. O Senyè, kite syèl la louvri, kite onksyon an pale, se pou benediksyon kache m yo parèt ak libere, nan non Jezi.

53. O, Seyè, padonnen m ', kote mwen te jije lòt moun soti nan inyorans ak fyète, nan non Jezi.

54. O, Seyè, retire sanksyon jijman sou lavi m ak apèl mwen, nan non Jezi.

55. O syèl, goumen pou mwen jodi a, nan non Jezi.

56. O, Seyè, ogmante m 'pou ke pouvwa non ou ka fè lwanj, nan non Jezi.

57. Nenpòt pouvwa, detounen volonte Bondye soti nan lavi mwen, somersault ak mouri, nan non Jezi.

58. O Senyè, leve epi kite tout pwazon nan lavi mwen arete, nan non Jezi.

59. Mwen deklare nekrolojik tout pouvwa opozisyon yo, atake tout bèl pouvwa mwen epi rele, nan non Jezi.

60. Sentespri a, aktive volonte Bondye a nan lavi mwen epi rele, nan non Jezi.

61. Mwen dekrè volonte lènmi m 'yo kont mwen fè byen tounen mal, nan non Jezi.

62. Tout konplo lènmi an kont mwen, dwe ranvèse, nan non Jezi.

63. Mwen bay lòd pou yo konfye lènmi m yo an miyèt moso, nan non Jezi.

64. Chak manipilasyon espirityèl, kont tout bèl pouvwa mwen ak apèl, echwe, nan non Jezi.

65. O Senyè, detwi pèsonalite tout moun k ap viv pou detwi pèsonalite mwen, nan non Jezi.

66. O Senyè, revandike pozisyon mwen nan vil sa a (konpayi, peyi, nasyon, elatriye), nan non Jezi.

67. O Seyè, revele m 'sa ou te rele m' yo dwe nan lavi (nan vil sa a, peyi, konpayi), nan non Jezi.

68. Chak bondye etranj, asiyen nan atake desten mwen, pèsonalite, tout bèl pouvwa oswa rele, atake moun k la, nan non Jezi.

69. Bwat Kontra Bondye, pouswiv tout dragon yo mete sou do mwen, nan non Jezi.

70. Nou ki gen tout pouvwa nan syèl la, pouswiv moun ki anraje kont mwen, nan non Jezi.

71. Bwat Kontra Bondye a, antre nan kay mwen an jodi a lokalize epi goumen kont opozisyon kont mwen, nan non Jezi.

72. Bwat Kontra Bondye, tout kote mwen te aksepte nan tan lontan an epi yo kounye a rejte m ', leve ak goumen pou mwen, nan non Jezi.

73. Lyon nan peyi Jida, devore tout opozisyon, anraje kont mwen kounye a, nan non Jezi.

74. Kèlkeswa kote yo te rejte m ', se pou nonm lespri mwen aksepte kounye a, nan non Jezi.

75. Mwen reziste ak refize vant lan nan tout bèl pouvwa mwen ak rele pou yon pè soulye oswa pou ajan, nan non Jezi.

76. Diven kondanasyon, bwè kont mwen, vin pwazon pou lènmi m 'yo, nan non Jezi.

77. O Senyè, kite vanyan sòlda pami lènmi m yo kouri kite m toutouni, nan non Jezi.

78. Chak pouvwa nan fènwa, ki te arete ministè mwen ak rele, lage m 'kounye a, nan non Jezi.

79. M ap soti nan kaptivite, nan non Senyè a.

80. Sentespri a, leve epi ankouraje m ', nan non Jezi.

Mèsi papa ou pou reponn priyè mwen yo.

 


KÒD KESYON

  1. Mèsi anpil pou pwen lapriyè sa yo. Mwen kwè ke lavi m 'ak sa ki nan moun mwen renmen yo pral chanje pou pi bon an.

  2. Bondye beni ou pastè Chinedu, Bondye ap itilize ou nan beni fanmi yo. Mwen te bite atravè 80 priyè delivrans yo, apre mwen te priye li, mwen te santi m soulaje konsa. Tanpri, mwen pral renmen pale ak ou youn sou yon sèl, tanpri voye yon nimewo jwenn an kontak ak ou. Tanpèt nou an fini nan non Jezi. Bondye beni u

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.