130 Lapriyè mirak pou maryaj

8
14993
Mirak lapriyè pou maryaj

Matye KOUMAN POU KONNEN: NAN-7:
7 Mande, epi yo pral ba ou; chèche, epi w ap jwenn; frape, epi li va louvri pou ou: 8 Paske, nenpòt moun ki mande, li resevwa; epi moun ki chache jwenn; e pou moun ki frape a va louvri.

Jodi a nou pral angaje nan mirak lapriyè pou maryaj. Priyè sa a se pou moun ki selibatè ki kwè nan Bondye pou maryaj yo, yo se pou moun ki dyab la te kenbe mare nan yon sèk kontinuèl nan defèt konsènan la. marital destine. Men, mwen kwè Bondye ke jan ou angaje sa a lapriyè mirak jodi a, ou pral delivre nan non Jezi.

Maryaj se yon sendika, ant yon gason ak yon fanm, sendika sa yo te etabli pa Bondye li menm, Se poutèt sa maryaj se ekriti. (Gade Jenèz 2:24). Maryaj se pa pou pi bon pou pi mal, menm jan anpil kretyen kwè jodi a, ke li nan yon enstitisyon kote ou espere tou de bon ak move rive ou. Sa a pa biblikman kòrèk, Bondye pa janm enstitiye maryaj gen pi move sitiyasyon nan li, maryaj te vle di ke yo dwe pi bon epi kenbe vin pi bon. Sepandan, gen lènmi nan maryaj. Lènmi sa yo gen yon sèl misyon, yo anpeche ou marye, oswa menm si ou marye, yo goumen ou yo pran dous la nan maryaj ou. Men, jodi a atravè sa yo lapriyè mirak pou maryaj, nou pral yo dwe konsantre sou lènmi sa yo ki kanpe sou wout nou nan marye.

Anpil gason sèl ak fanm yo fwistre nan pouswit marital yo paske yo te dyab la mete yon vwal satanik sou yo, ki kouvri yo soti nan Bondye mari yo òdone òdone yo. Anpil nan yo se viktim nan la Marin mond, ki gen difikilte ak madanm lespri ak mari lespri, anpil moun ki viktim nan Maji manipilasyon, gen destriksyon marye yo te bloke nan coven a nan fènwa, anpil nan yo se viktim nan mechanste nan kay la, yon moun ki tou pre yo se dèyè frilasyon marital yo, anpil ladan yo se viktim yon dyabolik nonm vanyan soti nan kay papa yo oswa fondasyon yo. Li pa gen pwoblèm sitiyasyon pwòp ou a jodi a, menm jan ou angaje lapriyè mirak sa a pou maryaj, chak syèj nan dyab la anpeche ou marye va detwi nan non Jezi.

Mwen ankouraje w priye sa a mirak priyè avèk lafwa, pa abandone sou Bondye, paske Bondye li menm p'ap janm lage ou. Li te di nan pawòl li, mwen p'ap janm kite ou ni vire do ba ou, ebre 13: 5. Pandan wap angaje nan mirak sa a pou maryaj jodi a, nan 12 mwa k ap vini yo, ou dwe marye gloriye nan non Jezi. M ap di ou devan yo nan tan, konpliman, mwen pral tande temwayaj ou nan non Jezi.

PWEN LAPRIYE

Remak: Kèk nan priyè sa yo gen espas vid, ranpli non ou oswa non moun ou ap priye pou li a. Ou ka bezwen tou ranpli kèk lòt detay ki enpòtan nan lavi ou nan espas vid yo pandan w ap lapriyè. Bondye pral reponn ou vit nan non Jezi.

1. Di Bondye mèsi paske li pou kont li se matchmaker la pafè.

2. Mèsi Seyè a paske ane sa a se ane ou nan mirak stupéfiants.

3. Seyè, lage nonm lan / fanm ou te pre-òdone kòm mari / madanm pitit fi / pitit gason mwen an.

4. O, Seyè, fè li rive ke match la diven ap vini byento.

5. O, Seyè, kite l 'yon moun ki renmen ou ak tout kè.

6. O, Seyè, etabli kay yo, an akò avèk Efezyen 5: 20-28

7. Papa, kite tout banyè satanik yo, kenbe yo nan reyinyon yo pral fonn, nan non Jezi.

8. O Senyè, voye zanj lagè yo pou batay pou yo.

9. O Senyè, mwen kwè Ou te kreye pitit fi mwen / pitit gason m pou yon gason / fanm espesyal Bondye; pote li rive, nan non Jezi.

10. Mwen kanpe nan espas sa a epi mwen rele l 'soti nan fènwa nan lavi li, nan non Jezi.

11. Mwen rejte dispozisyon ki nan fo nan men lènmi yo, nan non Jezi.

12. Mwen te koupe koule nenpòt pwoblèm eritye maryaj nan lavi pitit mwen yo, nan non Jezi.

13. O Senyè, se pou pasyans reye nan lavi. . . (mansyone non moun nan) jiskaske moun dwat la vini, nan non Jezi.

14. Papa, nan non Jezi, menm jan Abraram te voye sèvitè l la pou l jwenn pitit gason l, Izarak, yon madanm, voye Sentespri a pou pote pitit fi mwen / pitit mwen, yon mari / madanm.

15. Seyè, fè konnen _ _ _ sekrè ki nesesè pou zouti marital li.

16. Ede _ _ _ Seyè, dekouvri pwòp tèt li reyèl.

17. Nenpòt imajinasyon lènmi an, kont lavi marital la, dwe rann li pa gen imilite, nan non Jezi.

18. Se pou nou refize kowopere ak yon eple malediksyon ak madichon, nan non Jezi.

19. Mwen anile chak konpòtman, alamòd kont rezoud la nan __ _ nan maryaj, nan non Jezi.

20. Chak fòs, mayetize moun yo mal yo dwe _ _ _ paralize, nan non Jezi.

21. Mwen kraze tout alyans echèk marital ak maryaj an reta pou _ _ _ nan non Jezi.

22. Mwen anile tout maryaj espirityèl, ki fèt konsyans oswa enkonsyaman sou non _ _ _ nan non Jezi.

23. Mwen retire men nan mechanste nan kay la soti nan lavi a nan maryaj _ _ _, nan non Jezi.

24. Chak enkantasyon, ensizyon, egzanplè ak lòt aktivite espirityèlman danjere, k ap travay kont maryaj la nan _ _, dwe konplètman netralize, nan non Jezi.

25. Tout fòs nan manipilasyon sa ki mal, ranvwaye oswa anpeche maryaj la nan _ _ _, dwe konplètman paralize, nan non Jezi.

26. Fè tout ansyen alyans anti-maryaj nan lavi _ __ a kase, nan non Jezi.

27. O, Seyè, retabli _ _ _ nan fason pafè a ki ou te kreye l 'si li te chanje.

28. Papa, kite dife ou detwi tout zam satanik, alamòd kont maryaj la nan _ _ _, nan non Jezi.

29. Mwen abandone nenpòt peche pèsonèl ki te bay tè lènmi an sou pwoblèm marital, nan non Jezi.

30. Mwen reklame tout tè a mwen te pèdi nan lènmi an, konsènan lavi a marital nan _ _ _, nan non Jezi.

31. San Jezi, pale kont tout pouvwa k ap travay kont maryaj la nan _ _ _.

32. Mwen aplike san Jezi pou retire tout konsekans move operasyon ak opresyon, nan lavi _ _ _, nan non Jezi.

33. Mwen kraze efè obligatwa nan yon bagay mal, tout tan tout tan mete yo sou _ _ _ nan nenpòt sous, nan non Jezi.

34. Mwen retire dwa lènmi an pou l afekte plan _ _ _ pou marye, nan non Jezi.

35. Mwen kraze tout esklavaj nan eritye konfli marital, nan lavi sa a ki nan _ _ _, nan non Jezi.

36. Mwen mare ak piye byen yo nan tout gwo ponyèt, ki atache ak maryaj la nan _ _, nan non Jezi.

37. Zanj Bondye vivan an, woule wòch ki bloke avans matrimonyal yo nan _ _ _, nan non Jezi

38. O Bondye leve epi kite tout lènmi yo nan avans yo matrimonyèn nan _ _ _, gaye, nan non Jezi.

39. Ponpye nan Bondye, fonn wòch yo anpeche benediksyon yo marye nan _ _ _, nan non an vanyan sòlda nan Jezi.

40. Ou move nwaj, bloke limyè solèy la nan avans matrimonyal yo nan _ _ _ dispèse, nan non Jezi.

41. Tout move lespri yo, masquerading nan pwoblèm lavi marital la nan _ _ _, dwe mare, nan non Jezi.

42. O, Seyè, kite chanjman bèl bagay la anpil nan _ _ _ ane sa a.

43. O, Seyè, vire do bay tout moun ki ta jilt, desevwa oswa fail _ _ _, nan non Jezi.

44. Nenpòt maji, pratike anba nenpòt dlo kont lavi sa a ki nan _ _ _, resevwa jijman imedya nan dife, nan non Jezi.

45. Chak lotèl sa ki mal, anba nenpòt ki dlo kote mal ki fèt kont _ _ _, roti, nan non Jezi.

46. ​​Chak prèt, k ap administre nan nenpòt lotèl sa ki mal, kont ___ nan nenpòt dlo, tonbe ajenou epi mouri, nan non Jezi.

47. Nenpòt pouvwa, anba nenpòt ki rivyè oswa lanmè, aleka-kontwole lavi sa a ki nan _ _ _, dwe detwi nan dife ak mwen souke l '/ li ki lach soti nan kenbe ou, nan non Jezi.

48. Nenpòt ki glas siveyans glas, tout tan tout tan itilize kont _ _ _ anba nenpòt dlo, aksidan nan pyès ireparabl, nan non Jezi.

49. Chak maji maren ki te entwodwi espri mari / madanm oswa pitit nan rèv yo nan _ _ _ boukannen nan dife, nan non Jezi.

50. Chak ajan nan maji maren, poze tankou mari / madanm oswa pitit _ _ _, nan rèv li, boukannen nan dife, nan non Jezi.

51. Chak ajan maji lanmè, fizikman tache nan maryaj la nan __ _ fwistre li, tonbe ajenou, yo peri kounye a, nan non Jezi.

52. Chak ajan nan maji marin, asiyen nan atake finans lan nan ___ nan rèv, tonbe ajenou, yo peri, nan non Jezi.

53. Mwen rale desann tout gwo fò nan maji, maji, jinx ak divinasyon, alamòd kont _ _ _ pa sòsyè maren, nan non Jezi.

54. Tonbe nan Bondye, lokalize ak detwi tout maji maji coven kote deliberasyon ak desizyon yo te tout tan fòme kont _ _ _, nan non Jezi.

55. Nenpòt lespri dlo ki soti nan vilaj mwen an oswa nan plas nesans mwen an, pratike maji kont _ _ _,
se pou yo koupe pawòl Bondye a, nan non Jezi.

56. Chak zam espirityèl nan mechanste, alamòd kont _ _ _ anba nenpòt rivyè oswa lanmè, dwe griye nan dife Bondye a, nan non Jezi.

57. Nenpòt pouvwa nan maji marin, kenbe nenpòt benediksyon nan _ _ _ nan esklavaj, resevwa dife a nan Bondye ak lage l ', nan non Jezi.

58. Mwen pèdi lespri a ak nanm nan _ _ _, nan esklavaj sorcier maren yo, nan non Jezi.

59. Nenpòt chenn chèn maji, ki mare men ak pye _ _ _ soti nan pwospere, kraze ak kraze an miyèt moso, nan non Jezi.

60. Chak flèch, ki te tire nan lavi nan __ _ anba anba nenpòt dlo nan maji, soti epi ale tounen nan moun k ap voye w la, nan non Jezi.

61. Nenpòt materyèl sa ki mal, transfere nan kò a nan __ _ atravè kontak ak nenpòt ki ajan maji marin, roti pa dife, nan non Jezi.

62. Chak polisyon seksyèl nan mari lespri mari / madanm nan kò a nan ___, dwe vide, soti nan san an nan Jezi.

63. Nenpòt ki move non, yo bay _ _ _ anba nenpòt dlo, mwen rejte ak anile l 'ak san an nan Jezi.

64. Chak imaj, konstwi sou nenpòt ki dlo manipile _ _ _, dwe griye nan dife, nan non Jezi.

65. Nenpòt ki mal, fè kont _ _ _ byen lwen tèlman, nan maren maji, opresyon ak manipilasyon, dwe ranvèse pa san an nan Jezi.

66. Lespri mari / madanm lespri, lage _ _ _ nan dife, nan non Jezi.

67. Chak madanm lespri / mari, mouri, nan non Jezi.

68. Tout bagay ou espri mari / madanm te depoze nan lavi _ _ _, soti nan dife, nan non Jezi.

69. Chak pouvwa, ki ap travay kont maryaj la nan _ _ _, tonbe ajenou, yo mouri, nan non Jezi.

70. Mwen divòse ak renonse maryaj la nan _ _ _ ak nenpòt ki mari lespri oswa madanm, nan non Jezi.

71. Mwen kraze tout alyans yo te fè avèk mari oswa madanm lespri a, nan non Jezi.

72. Ou loraj dife nan Bondye, boule nan sann dife, rad la maryaj, bag, foto ak tout lòt materyèl, yo itilize pou maryaj la, nan non Jezi.

73. Mwen voye dife nan Bondye a boule sètifika a maryaj nan sann dife, nan non Jezi.

74. Mwen kraze tout kontra ak san ak mare nanm ak lespri mari a oswa madanm, nan non Jezi.

75. Mwen voye dife loraj Bondye a pou l boule sann timoun ki fèt nan maryaj la, nan non Jezi.

76. Mwen retire san an, espèm oswa nenpòt ki lòt pati nan kò a nan __, depoze sou lotèl la nan mari a lespri oswa madanm lespri, nan non Jezi.

77. Ou mari espri oswa madanm lespri, toumante lavi a ak maryaj sou latè nan _ _ _, mwen mare ou ak chenn cho ak chenn nan Bondye, epi jete ou soti nan lavi / li nan twou san fon an ak kòmande ou pa janm ... antre nan lavi li ankò, nan non Jezi.

78. Chak pwopriyete nan __ _ nan posesyon ou nan mond lespri a, ki gen ladan dot la ak tou sa ki te itilize pou maryaj la ak alyans, dwe retounen, nan non Jezi.

79. Mwen drenaje _ _, nan tout materyèl sa ki mal ki depoze nan kò li, kòm rezilta relasyon seksyèl li, nan non Jezi.

80. O Senyè, voye dife Sentespri ou nan rasin _ _ _, boule tout bagay ki pa pwòp ki nan mari a ak madanm lespri a te depoze ladan l, nan non Jezi.

81. Mwen kraze tèt koulèv la depoze nan kò a nan mari a _ _ oswa nan men lespri madanm lan oswa madanm lespri fè l 'mal ak kòmande l' soti, nan non Jezi.

82. Chak materyèl sa ki mal, ki depoze nan lavi sa a, pou anpeche l gen timoun sou tè a, se pou li netwaye san san Jezi.
83. O Senyè, repare ak restore tout domaj ki fèt nan nenpòt pati nan kò a ak maryaj sou latè nan ___, pa mari lespri a oswa madanm lespri a, nan non Jezi.

84. Mwen rejte ak anile chak madichon, move pwononse, eple, move tan, wanga ak enkantasyon, ke mari oswa madanm lespri a mete nan __ _ nan non Jezi.

85. O Senyè, kite _ _ _ repran epi posede tout afè li sou tè a anba gad mari oswa madanm lespri, nan non Jezi.

86. Ou menm espri mari oswa madanm, vire do ou sou _ _ _ pou tout tan, nan non Jezi.

87. Mwen renonse ak rejte non yo bay _ _ _ pa mari a lespri oswa madanm, nan non Jezi.

88. Mwen deklare ak konfese ke Senyè Jezikri se Mari_ _ _ pou letènite, nan non Jezi.

89. Mwen tranpe _ _ _ nan san Jezi ak anile mak la sa ki mal mete sou li, nan non Jezi.

90. Mwen libere _ _ _ anba gwo fò, dominasyon pouvwa ak esklavaj lespri mari oswa madanm lespri, nan non Jezi.

91. Mwen paralize pouvwa kontwòl ak travay aleka, ki te itilize pou destabilize maryaj sou tè a nan _ _ _ epi pou anpeche li pote pitit li pou mari l sou tè a, nan non Jezi.

92. Mwen anonse nan syèl la ki _ _ _ se marye pou tout tan Jezi.

93. Chak trademark nan maryaj sa ki mal, dwe souke soti nan lavi a nan _ _ _, nan non Jezi.

94. Tout san ki ekri yo, ki ekri sou plim fè a, dwe siye pa san Jezi.

95. Mwen pote san Jezi sou lespri a ki pa vle kite m, nan non Jezi.

96. Mwen pote san Jezi a sou tout prèv ke yo ka soumèt pa move lespri yo kont _ _ _.

97. Mwen depoze yon repons nan syèl la kont tout maryaj sa ki mal, nan non Jezi.

98. Mwen refize bay nenpòt prèv, ke lènmi an ka itilize kont _ _ _, nan non Jezi.

99. Satanik ekspozisyon, dwe detwi pa san an nan Jezi.

100. Mwen deklare ou madanm espri / mari lespri ke pa gen okenn pòs vid pou ou nan lavi sa a ki nan _ _ _, nan non Jezi.

101. O, Seyè, fè _ _ _ yon machin delivrans.

102. O Senyè, dlo, soti nan dlo Bondye yo.

103. O, Senyè, se pou sènen sitwayen lènmi yo demoute.

104. O Senyè, defann enterè ou nan lavi _ _ _.

105. Tout bagay ekri sou _ _ _ nan sik la nan lalin lan, dwe efase, nan non Jezi.

106. Tout bagay pwograme nan solèy la, lalin ak zetwal kont _ _ _, dwe demoute, nan non Jezi.

107. Chak bagay sa ki mal, pwograme nan jèn yo nan _ _ _, dwe efase soti nan san an nan Jezi.

108. O Seyè, souke sezon echèk ak fristrasyon nan lavi a _

109. Mwen ranvèse tout lwa mechan, k ap travay kont lavi a nan _ _ _, nan non Jezi.

110. Mwen òdone yon nouvo tan, sezon ak lalwa pwofitab pou _ _ _, nan non Jezi.

111. Mwen pale de destriksyon palè larenn kòt la ak rivyè yo, nan non Jezi.

112. Mwen pale ak destriksyon nan katye jeneral lespri Ejip la e mwen eklate lot lot yo, nan non Jezi.

113. Mwen pale ak tout lotèl yo ap pale kont objektif Bondye a pou lavi ___, nan non Jezi.

114. Mwen deklare __ yon vyèj pou Seyè a, nan non Jezi.

115. Tout vwal sa ki mal sou lavi a nan _ _ _ dwe chire louvri, nan non Jezi.

116. Chak miray ant _ _ _ ak vizit Bondye a, kraze, nan non Jezi.

117. Ou konsèy Bondye, mache byen nan lavi _ _ _, nan non Jezi.

118. Mwen detwi pouvwa a nan nenpòt ki pitit pitit dyabolik nan lavi sa a ki nan _ _ _ soti nan vant, nan non Jezi.

119. Mwen pale ak pòtay onbilik _ _ _ pou ranvèse tout move lespri paran negatif yo, nan non Jezi.

120. Mwen kraze jouk bèf lespri yo, ki gen aksè nan pòtay yo repwodiksyon nan ___, nan non Jezi.

121. O, Seyè, kite tan ou nan entérésan rive sou _ _ _.

122. Mwen pote dife soti nan lotèl Seyè a, sou tout maryaj sa ki mal, nan non Jezi.

123. Mwen delivre _ _ _ soti nan tout pèlen sèks pa san Jezi, nan Jesus'name.

124. Mwen efase non grav lan sou nenpòt ki dosye maryaj sa ki mal, nan non Jezi.

125. Mwen konfese ke Jezi se mari oswa madanm orijinal la nan _ _ _ epi li se fè jalouzi sou li.

126. O, Seyè, pote nan souvni an nan _ _ _, chak pyèj espirityèl ak kontra.

127. San Jezi, poupere _ _ _, nan tout materyèl ki kontamine, nan non Jezi.

128. O, Seyè, goumen ak moun ki ap goumen ak lavi maryaj la nan _ _ _.

129. O Bondye leve epi gaye tout lènmi maryaj la.

130. Kòmanse remèsye Bondye, pou delivrans ou.

piblisite

KÒD KESYON

 1. Hi ... Mwen se yon kesyon ....
  Mwen se yon dam sèl nan 30 an reta mwen,
  Mwen te jwenn li trè difisil pou efase yon nèg patikilye mwen renmen anpil men li pa gen tan mwen ni ban mwen atansyon ni rele m. Chak fwa mwen vle bliye sou li, li pral byen vit tounen flash, chak fwa mwen lapriyè pou patnè lavi, Li pral bd premye parèt, mwen renmen l ', men li pa renmen m' tounen .. Poukisa li se ke li se toujou nan kè mwen, ak twò difisil pou m 'bliye sou li .. Mwen kontinye priye epi li te kontinye flache nan lide m' yo.
  Pls kisa mwen fè ...
  Ede yon sè deyò ..
  Mèsi ak Bondye beni
  Soti nan kado

 2. Frist mwen an nan lapriyè mwen an nan nan Jezi ak 130 lapriyè mirak mwen ta dwe marye ak nan mwa Out li ta dwe mirak lavi m 'mwen lapriyè chak jou nan mirak nan mwen mwen renmen ou Seyè Kris la nan non Jezi amèn ...

 3. Bonjou non mwen se Amy cincotta, mwen gen 38ans. Epi li toujou sèl, jodi a mwen isit la lapriyè sou mwen jwenn yon mari oswa madanm renmen. Mwen gen yon lafwa vre nan Jezi, maman mwen trè fyè de mwen paske li te gen yon lafwa solid nan li. Bondye konnen sak pi bon pou nou, mwen pa vle rete selibatè tout lavi mwen. Tanpri nan non Jezi ede mwen, mwen gen yon lanmou pou Howie. Men, mwen pa fin sèten si li pa yon sèl la, ke mwen pè mwen pa pral fini marye ak mari lavni mwen an. Mwen pa fin sèten kiyès ki bon pou mwen, Mèsi paske ou tande Jezi amèn xo

 4. Mwen te beni non Bondye paske li te fè mwen wè pwen lapriyè sa a sou entènèt. Mwen kwè Bondye te reponn mwen, mwen pral vini epi yo dwe li trè byento. Mèsi mesye ak plis ankò Grace. Soti nan Ebogu kimberly.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la