Kijan Pou kraze maryaj espirityèl nan lapriyè delivrans yo

30
19321
Ki jan yo kraze espirityèlman maryaj nan delivrans priyè

Izayi 49: 24-25:
24 Eske ou ka wete nan men yon vanyan gason bagay li te pran nan lagè? 25 Men, Senyè a di konsa: Menm nan prizon vanyan sòlda yo ap pran, e bèt moun ki terib yo pral lage; yo pral goumen ak moun ki ap goumen avèk ou, epi m ap sove pitit ou yo.

Yon espirityèl maryaj se yon sendika pwofetik ant yon gason oswa yon fanm ki gen yon lespri dyabolik nan monn lespri a. Lespri dyabolik sa yo vin enfòme mari lespri ak madanm lespri yo. Maryaj espirityèl se yon pèlen dyabolik òdone pou mete viktim yo nan yon sèk echèk. Jodi a nou pral gade nan ki jan yo kraze maryaj espirityèl nan priyè delivrans yo. Chak inyon ki pa gen respè pou Bondye nan lavi ou ki afekte destine ou a dwe mete yon lòt bò jodi a nan non Jezi.

Anpil moun inosan jodi a se moun ki viktim maryaj espirityèl, e sa gen ladan anpil kretyen. Anpil kwayan jodi a pa ka marye paske yo gen koneksyon avèk yo madanm lespri ak mari lespri. Anpil nan yo fè sèks nan rèv la ak lòt eksperyans dyabolik nan rèv la kòm yon rezilta nan sa yo sendika espirityèl. Move lespri yo ki dèyè maryaj espirityèl yo se lespri ki fè tèt di e yo ka sèlman chase yo pa konfyans fè tèt di, nan priyè delivrans fè tèt di.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Pandan n ap gade kòman pou nou kraze maryaj espirityèl la nan priyè delivrans yo, n ap egzamine pouvwa pou nou priye fason ou soti nan nenpòt sitiyasyon. Lapriyè se kle nan delivrans ou soti nan chak anpochman nan dyab la. Jezi te kòmande nou nan Mak 16: 18-20 yo jete deyò move lespri ak maryaj espirityèl yo ki te koze pa move lespri yo. Nou ka chase move lespri nan priyè delivrans, nou ka chase tout move lespri ki te kenbe nou nan mond espirityèl la. Atravè pouvwa priyè delivrans yo, nou kapab debouche sou pouvwa lespri mari ak madanm lespri yo sou lavi nou. Atravè pouvwa lapriyè nan delivrans, nou ka mete tèt nou lib nan tout kominikasyon espirityèl ak fòs dyabolik. Pandan w ap angaje w nan priyè delivrans sa a jodi a, mwen wè ou totalman lib nan non Jezi.

20 siy ke ou se yon viktim maryaj espirityèl?

Ou konnen ke ou se yon viktim maryaj espirityèl e ke ou bezwen delivre tèt ou lè ou wè siy sa yo nan lavi ou.
1. Marital detrès
2. Relasyon seksyèl nan rèv
3. Ren nan maryaj
4. Lè ou jele
5. Unpardonable erè seksyèl
6. Desizyon mal
7. neglijans ak abandon pa fè sèks opoze a
8. Èd dyabolik asistans
9. Naje oswa wè yon rivyè nan rèv la
10. Manke peryòd règ yon moun nan rèv la
11. Gwosès nan rèv la
12. Bay tete yon ti bebe nan rèv la
13. Fè bak yon ti bebe nan rèv la
14. Èske w gen yon fanmi nan rèv la
15. Fè makèt ak yon gason / fanm nan rèv la
16. Wè yon nonm ap dòmi bò kote yon nan rèv la
17. Renmen pa mari oswa madanm sou latè
18. Pwoblèm jinekolojik grav
19. Èske w gen yon foskouch apre rèv seksyèl
20. maryaj rèv

KONKLIZYON

Kounye a ke ou gen konpreyansyon sou kòman yo kraze maryaj espirityèl nan priyè delivrans, se pou yo ale tou dwat nan lapriyè yo. Mwen ankouraje w priye priyè delivrans sa a avèk lafwa jodi a epi delivre tèt ou nan tout maryaj espirityèl nan non Jezi. Mwen wè ou divòse ak dyab la nan dife nan non Jezi.

PWEN LAPRIYE.

1. Espri mari / madanm lespri, lage m 'nan dife, nan non Jezi.

2. Chak mari lespri / madanm, mwen divòse ou pa san Jezi.

3. Chak madanm lespri / chak mari lespri mouri, nan non Jezi.

4. Tout bagay ou te depoze nan lavi mwen, soti nan dife, nan non Jezi.
5. Chak pouvwa ki ap travay kont maryaj mwen an, tonbe ajenou, yo mouri, nan non Jezi.

6. Mwen divòse epi renonse maryaj mwen avèk mari oswa madanm lespri a, nan non Jezi.

7. Mwen kraze tout alyans ki te antre nan mari ak madanm lespri a, nan
non Jezi.

8. Mwen bay lòd pou dife nan loraj Bondye a boule sann ròb la maryaj, bag, foto ak tout lòt materyèl yo itilize pou maryaj la, nan non Jezi.

9. Mwen voye dife nan Bondye a boule sann sètifika maryaj la, nan non Jezi.

10. Nan non Jezi, mwen kraze tout alyans san ak mare nanm yo avèk mari oswa madanm lespri a;
11. Mwen voye loraj dife Bondye pou boule sann timoun ki fèt nan maryaj la, nan non Jezi.

12. Mwen retire san mwen, espèm oswa nenpòt ki lòt pati nan kò mwen an depoze sou lotèl mari oswa madanm lespri a, nan non Jezi.

13. Ou lespri mari oswa madanm toumante lavi m 'ak maryaj sou latè mwen mare ou ak chenn cho ak chenn nan Bondye epi jete ou soti nan lavi m' nan twou san fon an; e mwen kòmande ou pou pa janm vini nan lavi m ankò, nan non Jezi.

14. Mwen tounen vin jwenn ou, tout pwopriyete ou nan posesyon mwen nan lespri a

mond lan, ki gen ladan dot la ak tou sa te itilize pou maryaj la ak alyans, nan non Jezi.

15. Mwen vide tout materyèl sa ki mal depoze nan kò mwen kòm yon rezilta nan relasyon seksyèl nou an, nan non Jezi.

16. Seyè a, voye dife Sentespri a nan rasin mwen epi boule tout bagay ki pa pwòp ki nan mari l oswa madanm li depoze nan non Jezi.

17. M 'kraze tèt la nan koulèv la, depoze nan kò m' pa mari a lespri oswa madanm fè m 'mal, epi li bay lòd pou li soti, nan non Jezi.

18. Mwen purifye, avèk san Jezi, tout materyèl sa yo ki depoze nan vant mwen pou anpeche mwen gen timoun sou tè a.

19. Seyè, repare ak restore tout domaj ki fèt nan nenpòt ki pati nan kò mwen an ak maryaj mwen sou latè pa mari a lespri oswa madanm, nan non Jezi.

20. Mwen rejte epi anile chak malediksyon, move pwononse, eple, move dezi, wòl ak enkantasyon mete sou mwen pa mari a lespri oswa madanm, nan non an nan Jezi.

21. Mwen repran epi posede tout afè mwen sou tè a anba responsablite mari oswa madanm lespri, nan non Jezi.

22. Mwen kòmande mari a oswa madanm lespri a pou l vire do l sou mwen pou tout tan, nan non Jezi.

23. Mwen abandone epi mwen rejte non mari espri a oswa madanm mwen ban mwen an, nan non Jezi.

24. Mwen deklare epi konfese ke Seyè Jezi Kris la se mari m 'pou letènite, nan non Jezi.

25. Mwen tranpe tèt mwen nan san Jezi ak anile make move oswa ekri ki sou mwen, nan non Jezi.

26. Mwen mete tèt mwen lib nan gwo fò, pouvwa ak dominasyon lespri mari a oswa madanm, nan non Jezi.

27. Mwen paralize pouvwa kontwòl remote la ak travay la te itilize pou destabilize maryaj sou latè mwen an ak pou anpeche m pote pitit mwen pou mari m sou latè oswa madanm, nan non Jezi.

28. Mwen anonse nan syèl la ke mwen toujou marye ak Jezi.

29. Chak trademark nan maryaj sa ki mal, dwe souke soti nan lavi mwen, nan non Jezi.

30. Tout san ki ekri yo, ki ekri sou plim fè a, dwe siye pa san Jezi.

31. Mwen pote san Jezi a sou lespri ki pa vle ale, nan non Jezi.

32. Mwen pote san Jezi sou tout prèv ke lespri mechan yo ka fè pou mwen.

33. Mwen depoze yon repons nan syèl la kont tout maryaj sa ki mal, nan non Jezi.

34. Mwen refize bay nenpòt prèv ke lènmi an ka itilize kont mwen, nan non Jezi.

35. Se pou ekspozisyon satanik yo detwi avèk san Jezi.

36. Mwen deklare ou madanm lespri / mari ke pa gen okenn pòs vid pou ou nan lavi m 'yo, nan non Jezi.

37. Seyè, fè m 'yon machin delivrans.

38. Mwen vini avèk lafwa nan mòn Siyon an. Seyè, kòmandman delivrans sou lavi mwen an kounye a.

39. Seyè, dlo mwen soti nan dlo Bondye a.

40. Se pou sènen atansyon lènmi an demoute, nan non Jezi.

41. O, Seyè, defann enterè ou nan lavi mwen.

42. Tout bagay, ekri kont mwen nan sik la nan lalin lan, dwe efase soti, nan non Jezi.

43. Tout bagay, pwograme nan solèy la, lalin ak zetwal kont mwen, dwe demoute, nan non Jezi.

44. Chak bagay sa ki mal pwograme nan jèn mwen, dwe efase soti nan san an nan Jezi.

45. O, Seyè, souke sezon echèk ak fristrasyon nan lavi mwen.

46. ​​Mwen chavire tout lwa mechan, k ap travay kont lavi m ', nan non Jezi.

47. Mwen òdone yon nouvo moman, sezon ak lwa pwofitab, nan non Jezi.

48. Mwen pale de destriksyon palè larenn kòt la ak rivyè yo, nan non Jezi.

49. Mwen pale ak destriksyon nan katye jeneral lespri Ejip la e mwen eklate lot lot yo, nan non Jezi.

50. Mwen pale sou lotèl yo sou destriksyon, kont non Bondye pou lavi mwen, nan non Jezi.

51. Mwen deklare tèt mwen yon jenn fi pou Seyè a, nan non Jezi

52. Se pou tout vwal mal sou lavi m 'chire louvri, nan non Jezi.

53. Chak miray ant mwen menm ak vizit la nan Bondye, dwe kase, nan non Jezi.

54. Kite konsèy Bondye a pwospere nan lavi mwen, nan non Jezi.

55. Mwen detwi pouvwa a nan nenpòt ki pitit pitit dyabolik nan lavi mwen soti nan vant la, nan non Jezi.

56. Mwen pale ak pòtay onbilik mwen an pou jete tout move lespri paran negatif yo, nan non Jezi.

57. Mwen kraze jouk bèf lespri yo, ki gen aksè a pòtay repwodiksyon mwen yo, nan non Jezi.

58. Senyè, kite tan ou nan entérésan vin sou mwen.

59. Mwen pote dife soti nan lotèl Seyè a sou tout maryaj sa ki mal, nan non Jezi.

60. Mwen rachte tèt mwen pa san Jezi ki sòti nan tout pyèj sèks, nan non Jezi.

61. Mwen efase non mwen ekri sou nenpòt ki dosye maryaj sa ki mal, nan non Jezi.

62. Mwen rejte ak renonse tout sa ki mal maryaj espirityèl, nan non Jezi.

63. Mwen konfese ke Jezi se madanm mwen orijinal e li jalouzi sou mwen.

64. Mwen bay yon madanm divòs / mari yon bòdwo divòs, nan non Jezi.

65. Mwen mare chak madanm lespri / mari ak chenn etènèl, nan non Jezi.

66. Se pou temwayaj syèl la simonte tout move temwayaj lanfè, nan non Jezi.

67. O, Seyè, pote souvni mwen tout pyèj espirityèl ak kontra.

68. Se pou san Jezikri lave m 'nan tout materyèl ki kontamine, nan non Jezi.

69. Se pou mari / madanm lespri a tonbe epi mouri, nan non Jezi.

70. Se pou tout pitit ou yo tache ak mwen tonbe ajenou epi mouri, nan non Jezi.

71. Mwen boule sètifika ou epi detwi bag ou, nan non Jezi.

72. Mwen egzekite jijman kont lespri dlo yo epi mwen deklare ke ou rezève pou chenn etènèl nan fènwa, nan non Jezi.

73. O, Seyè, goumen ak moun ki ap goumen avè m '.

74. Chak trademark nan lespri dlo, dwe souke nan lavi mwen, nan non Jezi.

 


KÒD KESYON

 1. Priyè Pls pou mwen mwen gen yon maryaj espirityèl ak mwen menm mwen te jele tout tan tout tan an, gason sèlman vle pran avantaj sou mwen ak sou kote nan ke mwen gen yon fibwo epi yo te ale pou operasyon 3years e li te kòmanse ap grandi ankò epi mwen te vin tounen yon Imitation nan kominote mwen an

 2. Mwen vrèman kontan gen lapriyè sa a, mwen kounye a gratis nan mari espirityèl, mwen swete ou swiv pwogram sa a sou medya sosyal, men se pa konnen ki jan yo ale sou li

  • Hola quisiera saber cuáles were your vivencias for determine q eras víctimas de esta situation me ocurre algo very extraño also nosé conquien hablarlo gracias agradecería your collaboration.

 3. Mwen te di lapriyè sa a 🙏 Mwen kwè ke mwen te libere nan non Bondye ki pisan apa pou Bondye nan tout kaptivite mari lespri nan non Jezi !!!!!

 4. Je suis très heureux aujourd'hui avec ma famille. Mon nom est Gabby vivant aux Etats-Unis, mon mari m'a quitté depuis 3 bonnes années maintenant et je l'aime tellement, je cherchais yon mwayen de le récupérer depuis lors. J'ai essayé de nombreuses options mais il n'est pas revenu, jusqu'à ce que je rencontre un ami qui m'a lancé vers PROPHET POPE, yon lanceur de sorts, ki m'a aidé à ramèn mon mari aprè 2 semaines . Mon mari et moi vivons heureux ensemble jodi a, Cet homme est génial, ou kapab kontakte pa e-mail (popeprophet@gmail.com). Maintenant, je konseillerai à toutes les personnes sérieuses qui se sont trouvés dans ce genre de problème de le contacter maintenant une solution rapide sans stérilité .. Il toujours bonjour, maintenant je l'appelle mon père. Kontakte-li kounye a li toujou sou liy pa kourèl (popeprophet @ gmail. Com) oswa kontakte-li sou liy mobil WhatsApp (+2348089473849).

 5. Tanpri priye pou mwen ak mennaj mwen pou li gen siy maryaj espirityèl / esklavaj ... Mwen priye pou Bondye delivre li nan tout lespri / koneksyon sa ki mal pou maryaj nou an ap rive.

 6. Mwen deklare lifr mwen gratis nan mari a espirityèl nan non Jezi. Mwen se pokuah soti nan Gana mwen te fè fas a maryaj sa a espirityèl soti nan chidhood tanpri sonje m 'nan lapriyè

 7. Mwen deklare mwen lib nan anchante satanik nan non Jezikri. Mwen pote jijman sou nenpòt mari espirityèl. Mwen jete nenpòt mari espirityèl ak yon chenn trè pwisan cho ke Bondye te voye nan non Jezi. Mwen marye pou tout tan ak Jezikri. Amèn

 8. Tanpri priye pou mwen, mwen gen madanm espirityèl e li trè jalou e mechan, mwen kwè avèk èd nan priyè mwen pral libere de madanm lespri sa a non iJesus Amen

 9. se pou Bondye beni ou mesye ak kle lapriyè sa a, epi se pou li kontinye rafrechi ou avèk onksyon li an abondans. amèn

 10. Mèsi anpil pou lapriyè sa a Mesye.
  Mwen kraze aswè a nan tout lyen espirityèl e mwen di ou mèsi Seyè pou restorasyon an ki te vini nan maryaj mwen an nan non Jezi. Amèn !!!!!

 11. Nan non Jezi ki gen tout pouvwa ... .. yo te delivre ansanm ak frè m 'yo ak sè m' nan menm kategori touman. Amèn

Kite yon Reply Jozèf Anile reply

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.