50 Ankouraje vèsè Bib la

2
37334
Ankouraje vèsè Bib la

Sòm 119:105:

Pawòl ou se yon lanp pou pye m ', yon limyè pou chemen mwen.

Pawòl Jodi a nan se sous la nan ankourajman. Jodi a nou pral etidye ankouraje vèsè Bib. Sa yo vèrv Bib la pral ogmante lespri nou pandan n ap ale nan vwayaj lavi a. Li pran konesans pou nou pou nou libere nan lavi e pawòl Bondye a se sous tout konesans. Èske w ap fè fas a nenpòt defi dekouraje nan lavi ou? Èske ou santi ou tankou bay moute oswa bay nan? Èske ou panse ke tout espwa ale, epi ou pa ka fè okenn pwogrè nan lavi ?, si repons ou nan nenpòt nan kesyon sa yo se wi, Lè sa a, kontan, paske vèsè sa yo ankouraje Bib pral pote lavi nan lespri ou, li pral ogmante ou. espere epi louvri je ou yo pou solisyon defi ou yo.


Nouvo Liv pa Pastè Ikechukwu. 
Disponib kounye a sou amazon

Pawòl Bondye a se yon lanp pou pye nou, li dirije nou, li gide nou epi enstwi nou. Li monte lespri nou yo ak montre nou wout la soti nan chak sitiyasyon nou jwenn tèt nou. Rezon ki fè vèsè sa yo ki ankouraje Bib la se ede ou navige nan esè ou nan pawòl Bondye a. Tout bagay ou pral janm bezwen fè li nan lavi ka jwenn nan pawòl Bondye a. Bib la se tout liv la bon konprann wonn ki pote solisyon nan chak pwoblèm li te ye ak enkoni. Lapriyè mwen pou ou se sa a, pandan wap etidye vèsè biblik sa yo ki ankouraje jodi a, se pou Bondye louvri je ou pou w wè sa l ap di nan non Jezi.

5 Rezon ki fè Poukisa nou bezwen ankouraje vèsè Bib

1). Grow In Grace: Acts 20:32, di nou ke pawòl Bondye a gen kapasite pou bati nou. Plis nou etidye pawòl la, pi fò nou vin espirityèlman.

2). Pou Fòs Inner: David ankouraje tèt li nan Seyè a nan anpil sòm nan Bib la, nou wè sa nan Sòm 27, Sòm 103 ak yon lame nan sòm lòt. Ankourajman mennen nan fòs enteryè. Pawòl Bondye a se sèl sous tid fòs enteryè.

3). Pou ranfòse lafwa nou: Pawòl Bondye a se yon rapèl konfyans nan Bondye, lè ou etidye sa a ankouraje vèsè Bib, li pral bati lafwa ou ak kenbe ou prale tankou yon pitit Bondye. Pawòl Bondye a se gaz ki bati konfyans ou nan Bondye.

4). Pou Espirityèl Kwasans: 1 Pyè 2: 2, di nou ke nou ta dwe vle lèt la sensè nan pawòl Bondye a nan lòd yo grandi nan gen delivre. Pawòl Bondye a se manje espirityèl nou an, plis nou etidye li, plis nou grandi espirityèlman. Li pran yon kwayan solid espirityèlman simonte defi yo nan lavi yo.

5). Pou Fresh Ponpye: Pawòl Bondye a tankou dife nan lespri nou an. Vèsè sa yo ki ankouraje Bib la pral dife moute lespri ou. Lè moun lespri ou ranpli avèk pawòl la, ou vin iréprotabl.

ENGURAGING BIBLE VERSES

1). 2 Timote 1: 7:
Paske, Bondye pa t 'ban nou Lespri Bondye a nan pè; men ki gen pouvwa, ak nan lanmou, ak nan yon tèt nou.

2). Filipyen 4:13:
Mwen kapab fè, gremesi Kris la ki ban mwen fòs kouraj.

3). Efezyen 6: 10:
Koulye a, frè m 'yo, pran fòs kouraj nan Seyè a, ak nan pouvwa a nan fòs l' yo.

4). Efezyen 3: 16:
Sa li ban nou, dapre richès yo nan tout bèl pouvwa li ap vin pi fò avèk pisans pa pouvwa Lespri li nan nonm sa a anndan;

5). 2 Korentyen 12:9:
Li di m ': Se favè m' ase pou ou, paske fòs mwen vin pafè nan feblès. Se poutèt sa, mwen pi kontan dèske mwen pito kontan nan enfimite mwen yo, pou pouvwa Kris la ka chita sou mwen. 12:10 Se poutèt sa, mwen pran plezi m 'nan feblès, nan repwòch, nan nesesite, nan pèsekisyon, nan detrès poutèt Kris la: pou lè mwen fèb, Lè sa a, mwen menm mwen fò.

6). 2 Korentyen 4:16:
Pou ki rezon nou pa feble; Men, si moun k'ap viv andeyò nou yo ap peri, moun k'ap viv dapre prensip ki nan lemonn yo ap disparèt.

7). Travay 1: 8:
Men, lè Sentespri a va desann sou nou, n'a resevwa yon pouvwa. Lè sa a, n'a sèvi m 'temwen nan Jerizalèm, nan tout peyi Jide, nan tout lavil Samari ak nan dènye bout latè.
8). Mak 12:30:
Epi ou dwe renmen Seyè a, Bondye ou, avèk tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou, ak tout fòs ou: sa a se kòmandman an premye.

9). Matye 19:26:
Jezi gade yo, li di yo konsa: -Moun pa ka fè sa. men avèk Bondye tout bagay posib.

10). Matye 6:34:
Pran pa gen okenn panse pou denmen. Paske denmen va pran swen tèt li pou bagay sa yo. Li ase pou jounen an fini.

11). Abakouk 3:19:
Se Seyè a ki tout fòs mwen. Li fè pye m 'tankou pye kabrit. Li fè m' mache sou mòn yo. Pou chantè an chèf sou enstriman fisèl mwen yo.

12). Ezayi 40: 28:
Ou pa konnen? Eske ou pa janm tande vwa Bondye ki p'ap janm fini an? Se Seyè a menm ki kreye tout latè. Li pa janm bouke, l 'pa konn bouke. pa gen okenn rechèch nan konpreyansyon li. 40:29 Li bay moun ki bouke yo fòs. Li bay tout moun ki pa gen fòs yo byen kouraj. 40:30 Jenn gason yo ta nan bouch, yo bouke anpil. Jennjan ap vire do ban mwen. 40:31 Men, Seyè a ap bay moun ki mete konfyans yo nan li fòs ankò. yo pral monte ak zèl tankou malfini; yo pral kouri, epi yo pa dwe bouke; epi yo pral mache, epi yo pa tonbe feblès.

13). Ezayi 12: 2:
Gade, Bondye se delivrans mwen; Mwen gen konfyans nan li. Mwen pa pè anyen, paske Seyè a se tout fòs mwen. Se pou li m'ap chante. Li te vin delivre mwen tou.

14). Psalms 138: 3:
Lè jou a mwen te kriye, ou te reponn mwen, epi mwen te ranfòse m ak fòs nan nanm mwen.

15). Psalms 119: 28:
Nanm mwen kraze kouraj mwen. Fè m 'favè dapre pawòl ou yo.

16). Psalms 71:16:
Mwen pral mache dapre fòs Seyè a. M'ap fè konnen jan ou vle l ', ou menm sèl, mwen pa fè ou anyen.

17). Psalms 46: 1:
Bondye se refij ak fòs nou, yon èd trè prezan nan pwoblèm. 46: 2 Se poutèt sa, nou p'ap pè, atout lanmè a ap disparèt sou latè, menm si yo ta ka fè mòn yo antre nan mitan lanmè. 46: 3 Si dlo ki ladan yo rele, yo toumante, mòn yo tranble. Selah.

18). Psalms 37: 39:
Men, Seyè a ap sove moun ki mache dwat yo, paske yo jwenn fòs lè yo nan tray.

19). Psalms 27: 1:
Seyè a se limyè mwen, se li ki delivrans mwen. ki moun mwen pral gen krentif pou? Se Seyè a ki tout fòs mwen. ki moun mwen pral bezwen pè?

20). Psalms 18: 1:
Seyè, m'a renmen ou. 18: 2 Seyè a, se ou menm ki twou wòch kote m 'kache a. Bondye mwen, fòs mwen, m'ap mete konfyans mwen nan ou! bouk mwen, ak kòn lan nan delivrans mwen an, ak gwo kay won segondè mwen an.

21). Psalms 8: 2:
Nou soti nan bouch timoun piti ak ti bebe k'ap fè adiltè yo. Ou mete lènmi ou yo an danje.

22). Neyemya 8:10:
Apre sa, li di yo: Ale non! Touye yo, bwè dous Paske, Seyè a kontan nou!

23). Sefànya 3:17:
Seyè a, Bondye nou an, l'a nan mitan nou! Se yon vanyan gason. Li pral delivre, li pral rejwi sou ou ak kè kontan; li pral repoze nan renmen l 'yo, li pral kontan sou ou ak chante.

24). 1 Istwa 29:12:
Tou de richès ak onè soti nan ou, epi ou ap reye sou tout; epi nan men ou se pouvwa ak pouvwa; epi nan men ou se fè gwo, epi bay tout moun fòs.

25). Egzòd 15:2:
Seyè a se fòs mwen, se chante mwen li ye, li delivre mwen. Se Bondye mwen li ye, m'ap pare yon kay pou li. Bondye papa m ', epi mwen pral leve l'.

26). Jozye 1: 9:
Eske se mwen ki te ban nou lòd? Se pou nou fò ak yon bon kouraj; Nou pa bezwen pè, nou pa bezwen tranble. Seyè a, Bondye nou an, kanpe la avè ou kote ou pase.

27). Lamantasyon 3:22:
Se Seyè a ki gen pitye pou nou, nou p'ap janm fini, paske li p'ap janm sispann renmen nou. 3:23 Yo nouvo chak maten.

28). Pwovèb 3:5:
Mete konfyans ou nan Seyè a ak tout kè ou; epi panche pa pou pwòp konpreyansyon ou. 3: 6 Nan tout fason ou konnen li, epi li pral dirije chemen ou yo.

29). Pwovèb 18:10:
Non Senyè a se yon gwo fò ki solid; moun ki jis yo kouri antre ladan l, e li an sekirite.

30). Psalms 16: 8:
Mwen toujou mete Seyè a devan je mwen. Paske li toujou bò kote m '. Anyen pa ka brannen m'.

31). Psalms 23: 3:
Li retabli nanm mwen, li mennen m 'nan chemen dwat devan Bondye poutèt non li.

32). Psalms 31: 24:
Mete kouraj ou nan tout kouraj ou, tout moun ki mete konfyans yo nan Seyè a.

33). Psalms 46: 7:
Seyè ki gen tout pouvwa a la avèk nou. Bondye Jakòb la se refij nou. Selah.

34). Psalms 55: 22:
Voye chay ou nan men Seyè a, se li menm k'ap soutni ou. Li p'ap janm kite moun ki mache dwat devan Bondye yo deplase.

35). Psalms 62: 6:
Li sèlman se pwoteje m ', delivre m' se li ki defans mwen; Anyen pa ka brannen l '.

36). Psalms 118: 14:
Se Seyè a ki tout fòs mwen, se pou li m'ap chante. Se li menm ki delivre m '. 118: 15 Moun k'ap mache dwat yo konnen jan moun ki mache dwat devan Bondye yo ap rele anndan lakay yo, paske yo t'ap fè fèt, se sa ki dwat yo pral mache. 118: 16 Seyè a fè kanpe dwat ou, men Seyè a fè bèl bagay ak men dwat li.

37). Psalms 119: 114:
Se ou ki tout pwoteksyon mwen. Mwen mete tout espwa m 'nan pawòl ou. 119: 115 Wete kò ou sou mwen, bann mechan, pou m 'ka obeyi kòmandman Bondye mwen an.

38). Psalms 119: 50:
Sa a se konsolasyon m 'nan afliksyon m' yo: paske pawòl ou te ban m 'lavi.

39). Psalms 120: 6:
Nanm mwen te rete ak moun ki rayi lapè a depi lontan.

40). Ezayi 40: 31:
Men, Seyè a ap bay moun ki mete konfyans yo nan li fòs ankò. yo pral monte ak zèl tankou malfini; yo pral kouri, epi yo pa dwe bouke; epi yo pral mache, epi yo pa tonbe feblès.

41). Ezayi 41: 10:
Nou pa bezwen pè. Mwen la avèk ou. Pa pè. Se mwen menm ki Bondye ou. wi, m ap ede ou; wi, m ap soutni ou avèk men dwat lajistis mwen.

42). Ezayi 43: 2:
Lè w'ap pase nan dlo a, m'ap kanpe la avèk ou. epi nan tout larivyè yo, yo pa dwe kouvri ou: lè w ap mache nan dife a, ou pa dwe boule; flanm dife a pa pral sou ou.

43). Matye 11:28:
Vin jwenn mwen, nou tout ki travay ak lou chay, epi mwen pral ba ou repo.

44). Mak 10:27:
Jezi gade yo, li di yo konsa: Li pa posib pou moun fèt, men se pa ak Bondye. Paske, tout bagay sa yo posib pou Bondye.

45). Jan 16:33:
Mwen pale konsa pou nou kapab gen kè poze nan mwen. Nan mond lan, nou pral gen tribilasyon, men se pou yo vire tèt nou; Mwen simonte mond lan.

46). 2 Korentyen 1:3:
Ann fè lwanj Bondye, Papa Jezikri, Seyè nou an, Papa ki gen kè sansib la, ak Bondye tout konsolasyon an. 1: 4 Li konsole nou nan tout tribilasyon nou yo, pou nou kapab konsole moun ki nan nenpòt ki pwoblèm, avèk konsolasyon ke nou menm nou konsole pa Bondye.

47). 1 Tesalonik 5:11:
Se poutèt sa, ankouraje youn lòt, menm jan ou fè.

48). Filipyen 4:19:
Men, Bondye mwen an va ban nou tout richès nou yo, gremesi Kris la ki tout riches sa yo.

49). 1 Pyè 5: 7:
Mete tout swen ou sou li; paske li pran swen ou.

50). Detewonòm 31: 6:
Se pou nou gen fòs, nou pa bezwen pè. Nou pa bezwen pè moun sa yo. Seyè a, Bondye nou an, kanpe la avèk nou. Li p'ap janm lage ou, li p'ap janm lage ou.

 

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a
Previous atikPwen lapriyè pou Grace ak Mercy
Next atikDevosyon maten: YON DISRAJE OU
Non mwen se Pastè Ikechukwu Chinedum, mwen se yon nonm Bondye, ki moun ki pasyone sou mouvman Bondye a nan dènye jou sa yo. Mwen kwè ke Bondye te otorize tout kwayan avèk yon lòd etranj nan favè pou manifeste pouvwa Sentespri a. Mwen kwè ke pa gen okenn kretyen ki ta dwe oprime pa dyab la, nou gen pouvwa a ap viv ak mache nan dominasyon nan lapriyè ak Pawòl la. Pou plis enfòmasyon oswa konsèy, ou ka kontakte m 'nan chinedumadmob@gmail.com oswa Chat m' sou WhatsApp ak Telegram nan +2347032533703. Epitou mwen pral renmen Envite ou rantre nan Pwisan nou an 24 èdtan Priyè Gwoup sou Telegram. Klike sou lyen sa a yo rantre nan Koulye a, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bondye beni w.

KÒD KESYON

 1. Lapriyè tèlman pwisan! Reflechi sou vèsè biblik sa yo sou lapriyè epi kite pwomès Bondye yo pouse w priye Papa ou ki nan Syèl la epi pataje espwa ou ak bezwen ou yo jodi a. Jak 1: 5 Si nenpòt nan nou manke bon konprann, ou ta dwe mande Bondye, ki moun ki bay san gad dèyè nan tout san yo pa jwenn fòt, epi yo pral ba ou.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Pa egzanp
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghet hòa bình.
  Nếu admin đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Muốn thật hết lòng

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.