Lapriyè pou nasyon peyi Letiopi a

0
4365
Lapriyè pou Etyopi

Jodi a nou pral angaje nan lapriyè pou nasyon an nan peyi Letiopi. Etyopi se youn nan peyi Afriken yo ki pa janm tonbe anba kolonizasyon. Sepandan, an 1936 kapital peyi a te kaptire pa anpi Italyen an. Li pa t 'lontan anvan Nasyon an nan peyi Letiopi te resevwa libète soti nan kolonizasyon.
Malgre yo te youn nan ekonomi ki pi rapid-ap grandi nan Lafrik, Etyopi toujou gen povrete nan goumen ak. Moun peyi Letiopi yo te wè moun ki pi mal yo ap fleri sou tè yo e yo sanble yo pa ka jwenn anyen sou yo. Lapriyè pou nasyon peyi Etyopi a ap sove peyi a nan pi gwo lènmi pwòp tèt li.
Apre lagè a kont pwòp frè parèy li Eritrea, peyi Letiopi te santi gwo kou a nan lagè a. Kòm si sa pa t ase, dezas natirèl se pi gwo kòz povrete nan peyi Letiopi.

Plis pase mwatye nan tout popilasyon an nan peyi Letiopi yo nan agrikilti. Sepandan, nivo nan povrete nan peyi a te aprivwaze komèrsyalize a nan agrikilti modènize. Epitou, dezas natirèl tankou sechrès ak lòt kondisyon atmosferik nòmal te fè li trè difisil pou peyi Letiopi yo fasilman manje tèt yo.

Poukisa ou priye pou nasyon etyopi an

Liv Sòm chapit 122: 6 te anseye nou pou nou toujou priye pou bon Jerizalèm. Tout kontinan Afrik la se Jerizalèm nou isit la sou Latè, paske se la kote nou rete.
Si ou se yon peyi Letiopi, ganyen, Nijeryen oswa kèlkeswa sa ki peyi ki ou fè pati nan kontinan Afrik la eseye di yon lapriyè pou nasyon an nan peyi Letiopi.
Petèt ou vle priye pou peyi Letiopi men ou pa konnen ki jan yo estriktirèlman priyè ou, li paragraf kap vini an.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Lapriyè pou gouvènman an nan etiopi

Èske w mande poukisa ou ta dwe priye pou gouvènman peyi Letiopi a? Ekriti a nan liv 1Timothy Chapter 2: 1-3 avèti nou pou nou priye pou lidè nou yo ak moun ki nan pozisyon nan otorite.
Mond lan prezan se nan boulvèsman politik. Gen kèk kretyen pa konnen ke se devwa yo pou yo priye pou gouvènman yo. Apot Pòl nan liv 2 Timote te di pèp la toujou priye pou lidè yo pou yo menm yo ka viv nan lapè nan yon lavi nan sentete ak sentete.
Ou konnen ki sa sa vle di? Sèl fwa ke yon moun ka sèvi Bondye byen se lè Nasyon an se nan kè poze. Lè tout bagay prale nan fason li dwe, li bay moun opòtinite pou sèvi Bondye pi byen. Bondye li menm konprann sa a, Li bay Moyiz lòd pou li desann nan peyi Lejip epi di farawon an pou l kite pèp li a ale, pou yo ka sèvi l. Bondye konprann ke moun bezwen kèk nivo de dominasyon ak kè poze nan lavi li pou sèvi Bondye byen.

Toujou priye pou nasyon peyi Letiopi a pou Bondye chwazi tèt li pou chwazi lidè yo. Moun ki gen kè Bondye a, ki moun ki pral fè òf yo nan Bondye ki gen tout pouvwa, Bondye ta dwe fè yo lidè. Liv Pwovèb 29: 2 lè moun ki jis yo gen otorite, pèp la kontan. Men, lè mechan yo ap dirije, moun yo nan lapenn.
Priye pou tout moun ki nan gouvènman an nan peyi Letiopi, Bondye ta dwe ba yo pwòp kè li. Yo ke yo pral mennen pèp la nan aliyman ak volonte Bondye.
Bib la fè nou konprann ke tout bon lide nan men Bondye. Ou ka kòm lapriyè tou pou lide pou rezoud pwoblèm prezan nan peyi Letiopi, Bondye ta dwe bay li pou moun ki nan gouvènman an.

PRÈ POU EKONOMI ETYOPI

Moun yo ka sèlman fleri byen lè se ekonomi an nan yon nasyon chita ak travay byen. Ta dwe nenpòt ki bagay negatif rive ekonomi an, moun yo ap peye tendres pou li.
Ekonomi peyi Letiopi a bezwen lapriyè. Si peyi Letiopi konsidere kòm youn nan ekonomi ki pi rapid-ap grandi nan Lafrik ak ankò povrete toujou fleri san yo pa yon antrav, li se tan segondè ou ta dwe di yon lapriyè pou nasyon an nan peyi Letiopi.

Lè Bondye retabli kaptivite Siyon an, yo te tankou moun ki rèv, Sòm 126: 1. Si Bondye ka estabilize ekonomi Siyon an, Li ka fè menm bagay la ak ekonomi an nan peyi Letiopi.
Bagay yo pa ta dwe ale mal kote gen kretyen firebrand, paske lè gen moun ki priye, gen Bondye ki gen tout pouvwa ki toujou nan biznis la nan reponn priyè.

Lapriyè pou sitwayen yo nan etiopi

Lè Kris Jezi te pale sou legliz la, Li pa t 'vle di estrikti fizik la, men moun yo. Pandan w ap di yon priyè pou nasyon an nan peyi Letiopi, sonje sitwayen li, moun yo nan peyi Letiopi. Moun yo nan peyi Letiopi yo ale atravè tout yon anpil. Yo bezwen fòs Bondye pou yo kontinye. Toujou priye pou Bondye ba yo fòs pou yo pa fè bak nan prezans li. Kè yon nonm gen tandans fè sa ki mal. Gen yon bezwen pou ou pou w priye pou Bondye bay moun Etyopi yo kè pou youn renmen lòt menm jan Kris te renmen legliz la.

Lapriyè pou legliz la nan Etyopi

Legliz yo nan peyi Letiopi bezwen lapriyè. Sa a se yon tan lè moun glise, lè legliz drift lwen konplo a nan Bondye. Nou nan tan danje lè pastè yo pa rete tann pou tande pale de Bondye anvan yo pale legliz la. Sa a se yon tan lè yon batay san rete yo te mennen kont legliz la. Legliz la ta dwe tou zòn fokal nou yo. Pa janm ou panse legliz la pa bezwen priyè.

Bib la di nou lite pa kont vyann ak san men pouvwa ak prensès nan kote ki wo. Nan tan sa a ap eseye, priye ke legliz yo nan peyi Letiopi kote yo vrèman adore Bondye nan verite ak lespri yo ta dwe kontinye sir pi fò. Pòtay lanfè a pa dwe domine sou Legliz la.

Konklizyon, si nou sensèman swiv sekans lan ak estrikti nan lapriyè sa a, nou ta kouvri plis tè pou Bondye nan nasyon an nan peyi Letiopi. Se responsablite kolektif nou yo soulaje nasyon an nan peyi Letiopi soti nan travails.The moun ak kontinan an tout antye nan Lafrik di yo pral gwo si nou ka tout di yon lapriyè pou nasyon an nan peyi Letiopi. Ta dwe gen nenpòt difikilte nan jwenn pwen lapriyè nesesè ak pafè pou peyi Letiopi, jwenn anba a yon seri de pwen priyè ki pral ede w priye pi byen.

PWEN LAPRIYE

1). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou pitye ak lanmou ou ki te soutni nasyon sa a depi endepandans jouk nan dat - Lamantasyon. 3:22

2). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou akòde nou lapè pa tout vle di nan nasyon sa a jiska kounye a - 2Tessalonians. 3:16

3). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou enèvan aparèy mechan yo kont byennèt peyi Letiopi nan chak pwen jiska kounye a - Jòb. 5:12

4). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou etabli nan tètchaje chak gang-up nan lanfè kont kwasans lan nan legliz la nan Kris la nan nasyon sa a - Matye. 16:18

5). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou mouvman Sentespri atravè longè ak lajè nasyon sa a, sa ki lakòz kwasans kontinyèl ak ekspansyon legliz la - Lwa. 2:47

6). Papa, nan non Jezi, pou byen moun Bondye chwazi yo, delivre Nasyon sa a soti nan destriksyon absoli. - Jenèz. 18: 24-26

7). Papa, nan non Jezi, rachte nasyon sa a nan tout pouvwa ki vle detwi desten li. - Oze. 13:14

8). Papa nan non Jezi, voye zanj sekou ou a delivre peyi Letiopi soti nan tout fòs nan destriksyon etale kont li - 2 Kings. 19: 35, Sòm. 34: 7

9). Papa, nan non Jezi, delivre peyi Etyopi soti nan chak gang-up nan lanfè ki vize a detwi nasyon sa a. - 2kings. 19: 32-34

10). Papa, nan non Jezi, mete nasyon sa a lib nan tout pèlen destriksyon mechan yo mete. Sefànya. 3:19

11). Papa, nan non Jezi, prese tire revanj ou sou lènmi lapè ak pwogrè nasyon sa a epi kite sitwayen nan nasyon sa a sove nan tout atak mechan yo - Sòm. 94: 1-2

12). Papa, nan non Jezi, rekonpanse tribilasyon pou tout moun ki pè lapè ak pwogrè nasyon sa a menm jan nou priye kounye a - 2 Tesalonik. 1: 6

13). Papa, nan non Jezi, se pou chak gang leve kont kontinyèl kwasans ak ekspansyon legliz Kris la nan peyi Letiopi ap kraze nèt - Matye. 21:42

14). Papa, nan non Jezi, kite mechanste mechan yo kont nasyon sa a fini, menm jan nou priye kounye a - Sòm. 7: 9

15). Papa a, nan non Jezi, anpeche kòlè ou sou tout moun ki komèt zak asasina yo nan nasyon sa a, pandan w ap lapli sou yo tout dife, souf ak yon tanpèt terib, kidonk akòde repo pèmanan a sitwayen nan nasyon sa a - Sòm. 7:11, Sòm11: 5-6

16). Papa, nan non Jezi, nou dekrè sekou nan peyi Letiopi a soti nan pouvwa ki nan fènwa konteste destine li - Efezyen. 6:12

17). Papa, nan non Jezi, lage enstriman ou yo nan lanmò ak destriksyon kont tout ajan dyab la mete detwi destine nan bèl pouvwa nan nasyon sa a - Sòm 7:13.

18). Papa, pa san Jezi, libere vanjans ou nan kan mechan yo epi remete glwa pèdi nou tankou yon nasyon. -Isaiah 63: 4

19). Papa nan non Jezi, kite tout move imajinasyon mechan yo kont nasyon sa a tonbe sou pwòp tèt yo, sa ki lakòz avansman nasyon sa a - Sòm 7: 9-16.

20). Papa, nan non Jezi, nou dekrè jijman rapid kont tout fòs reziste kwasans ekonomik la ak devlopman nan nasyon sa a - Eklezyas. 8:11

21). Papa a, nan non Jezi a, nou dekrè de sinatirèl retou pou Etyopi. - Detewonòm. 2: 3

22). Papa, pa san ti mouton an, nou detwi tout fòs nan stagnation ak fristrasyon militan kont avansman nan peyi Letiopi. - Egzòd 12:12

23). Papa nan non Jezi, nou dekrè re-ouvèti a nan chak pòt fèmen kont destine a nan peyi Letiopi. -Revelasyon 3: 8

24). Papa nan non Jezi ak pa bon konprann ki soti anwo a, deplase nasyon sa a pi devan nan tout domèn kidonk retabli diyite li te pèdi. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Papa nan non Jezi, voye nou èd nan pi wo a ki pral debouche sou nan pwogrè ak devlopman nan nasyon sa a - Psalm. 127: 1-2

26). Papa, nan non Jezi, leve epi defann moun y'ap peze yo nan peyi Letiopi, konsa peyi a ka libere de tout fòm enjistis. Sòm. 82: 3

27). Papa a, nan non Jezi, kaptire rèy jistis la ak ekite nan peyi Letiopi konsa tankou sekirite destine bèl pouvwa li. - Danyèl. 2:21

28). Papa, nan non Jezi, pote tout mechan yo nan jistis nan nasyon sa a kidonk etabli lapè ki dire lontan nou an. - Pwovèb. 11:21

29). Papa a, nan non Jezi, nou dekrè anndan jistis la nan tout zafè nasyon sa a kidonk etabli lapè ak pwosperite nan peyi a. - Ezayi 9: 7

30). Papa, pa san Jezi, delivre Etyopi soti nan tout fòm ilegalite, kidonk restore diyite nou kòm yon nasyon. -Ecclesiastes. 5: 8, Zekarya. 9: 11-12

31). Papa, nan non Jezi, se pou lapè ou wa nan Etyopi pa tout vle di, menm jan ou silans tout otè krim nan ajitasyon nan peyi a. -2thessalonians 3:16

32). Papa a, nan non Jezi, ban nou lidè nan nasyon sa a ki pral pote nasyon an nan rèy pi gwo lapè ak pwosperite. -1 Timote 2: 2

33). Papa a, nan non Jezi, bay etiopi tout rès repons epi kite rezilta sa a nan avansman ak pwosperite toujou ogmante. - Sòm 122: 6-7

34). Papa, nan non Jezi, nou detwi tout fòm ajitasyon nan nasyon sa a, sa ki lakòz kwasans ak devlopman ekonomik nou an. -Psalm. 46:10

35). Papa, nan non Jezi, se pou alyans ou a viv ak kè poze etabli sou peyi sa a peyi Letiopi, kidonk vire l 'nan yon jalouzi nan nasyon yo. -Ezekiel. 34: 25-26

36); Papa, nan non Jezi, kite moun ki sove yo nan peyi ki pral delivre nanm peyi Letiopi a nan destriksyon-Obadya. 21

37). Papa a, nan non Jezi, voye nou lidè ki gen ladrès ak entegrite ki pral mennen nasyon sa a soti nan rakbwa yo - Sòm 78:72.

38). Papa, nan non Jezi, pozisyon gason ak fanm doue ak bon konprann nan Bondye nan kote otorite nan peyi sa a, kidonk ushering nasyon sa a yon nouvo nan domèn nan lapè ak pwosperite - Jenèz. 41: 38-44

39). Papa, nan non Jezi, se pou sèl moun ki divineman pran direksyon nan nasyon sa a nan tout nivo depi kounyeya - Danyèl. 4:17

40). Papa a, nan non Jezi, ap dirije lidè ki gen bon konprann nan peyi sa a ak men li, yo dwe retire baryè yo devan lapè ak pwogrè nasyon sa a. Eklezyas. 9: 14-16

41). Papa, nan non Jezi, nou vini kont baton koripsyon nan Etyopi, kidonk reekri istwa nasyon sa a - Efezyen. 5:11

42). Papa a, nan non Jezi, delivre Nijerya nan men lidè koripsyon yo, kidonk restore pouvwa sa a nasyon - Pwovèb. 28:15

43). Papa, nan non Jezi, ogmante yon lame nan lidè Bondye ki gen krentif pou nan nasyon sa a, kidonk restore diyite nou kòm yon nasyon- Pwovèb 14:34.

44). Papa, nan non Jezi, kite krentif pou Bondye boure longè ak lajè nasyon sa a, kidonk li retire wont ak wont nan men nasyon nou yo - Ezayi. 32: 15-16

45). Papa, nan non Jezi, vire men ou kont advèsè nasyon sa a, ki bloke chemen pou avanse nan kwasans ekonomik nou ak devlopman nou tankou yon nasyon - Sòm. 7: 11, Pwovèb 29: 2

46). Papa, nan non Jezi, supernaturally retabli ekonomi an nan peyi sa a epi kite peyi sa a dwe ranpli ak rir ankò - Joel 2: 25-26.

47). Papa a, nan non Jezi, mete fen nan mizè ekonomik yo nan nasyon sa a kidonk retabli tout bèl pouvwa pase li - Pwovèb 3:16

48). Papa a, nan non Jezi, kraze sènen toupatou sou nasyon sa a, kidonk li fini tèmisman politik ki gen laj depi lontan - Ezayi. 43:19

49). Papa a, nan non Jezi, mete nasyon sa a lib nan men fwod chomaj la lè li ankouraje vag revolisyon endistriyèl nan peyi a - Sòm.144: 12-15

50). Papa a, nan non Jezi, ogmante lidè politik nan nasyon sa a ki pral akimile Etyopi nan yon nouvo domèn nan tout bèl pouvwa- Ezayi. 61: 4-5

51). Papa, nan non Jezi, kite dife a nan renesans kontinye boule nan tout longè a ak souf nan nasyon sa a, ki kapab lakòz yon kwasans lan Supernatural nan legliz la - Zakari. 2: 5

52). Papa a, nan non Jezi, fè legliz la nan peyi Letiopi yon kanal nan renesans nan tout nasyon sou latè a - Sòm. 2: 8

53). Papa, nan non Jezi, kite zèl Seyè a kontinye konsome kè kretyen yo atravè nasyon sa a, kidonk ap pran plis teritwa pou Kris la nan peyi a - Jan.2: 17, Jan. 4:29

54). Papa a, nan non Jezi, vire tout legliz nan nasyon sa a nan yon sant renesans, kidonk etabli dominasyon sen yo nan peyi a - Mika. 4: 1-2

55). Papa a, nan non Jezi, detwi tout fòs kap imite kont kwasans legliz la nan peyi Letiopi, kidonk ki mennen nan plis kwasans ak ekspansyon - Ezayi. 42:14

56). Papa, nan non Jezi. kite eleksyon 2020 yo nan peyi Letiopi dwe gratis ak jis epi kite li dwe anile nan vyolans eleksyon nan tout - Job 34:29

57). Papa, nan non Jezi, gaye tout ajanda dyab la pou sabote pwosesis elektoral la nan eleksyon k ap vini yo nan peyi Letiopi a - Ezayi 8: 9.

58). Papa, nan non Jezi, nou dekrè destriksyon chak aparèy move moun pou manipile pwochen eleksyon peyi etyopi yo - Jòb 5:12.

59). Papa a, nan non Jezi, se pou gen operasyon tranche-gratis nan tout pwosesis elektoral 2020, kidonk asire lapè nan peyi a- Ezekyèl. 34:25

60). Papa, nan non Jezi, nou vini kont tout fòm malizisyon elektoral nan eleksyon k ap vini yo nan peyi Letiopi, kidonk evite kriz pòs-eleksyon - Deuteronomy. 32: 4

 


Previous atikLapriyè pou nasyon Uganda
Next atikLapriyè pou nasyon an nan Tanzani
Non mwen se Pastè Ikechukwu Chinedum, mwen se yon nonm Bondye, ki moun ki pasyone sou mouvman Bondye a nan dènye jou sa yo. Mwen kwè ke Bondye te otorize tout kwayan avèk yon lòd etranj nan favè pou manifeste pouvwa Sentespri a. Mwen kwè ke pa gen okenn kretyen ki ta dwe oprime pa dyab la, nou gen pouvwa a ap viv ak mache nan dominasyon nan lapriyè ak Pawòl la. Pou plis enfòmasyon oswa konsèy, ou ka kontakte m 'nan chinedumadmob@gmail.com oswa Chat m' sou WhatsApp ak Telegram nan +2347032533703. Epitou mwen pral renmen Envite ou rantre nan Pwisan nou an 24 èdtan Priyè Gwoup sou Telegram. Klike sou lyen sa a yo rantre nan Koulye a, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bondye beni w.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.