Lapriyè pou nasyon an nan Kenya

0
15796
Lapriyè pou Kenya

Jodi a nou pral angaje nan lapriyè pou nasyon Kenya. Kenya sitiye nan rejyon lès Afrik la. Li pataje fwontyè ak Sid Soudan nan North West la, peyi Letiopi nan Nò a, Somali nan lès la, Uganda nan lwès la, Tanzani nan sid la ak Oseyan Endyen an nan sidès la. Kenya pa gen dout youn nan peyi ki pi beni nan mond lan. Li fyète tèt li kòm youn nan ekspòtatè yo pi gwo nan kafe ak anpil consommables lòt.

Kontrèman ak kèk lòt peyi Afriken yo, Kenya pa janm te atache oswa ki gen eksperyans nenpòt ki fòm kriz sivil. Kòm yon kesyon de reyalite, te sistèm politik la nan gouvènans nan Kenya te pi estab pase nenpòt lòt peyi East Afriken yo. Epitou, Kenya gen anpil youn nan pi gwo ekonomi Afrik yo. GDP total Kenya a kanpe nan $ 190.970 milya dola ak $ 3,867 pou chak kapital. Se yon ti kras etonan, nan lavi a Kenya konpetisyon ak kèk nan klima yo trè sivilize.
Jije pa tout enfòmasyon yo, yon sèl ta ka kòmanse mande poukisa li toujou enpòtan yo di yon lapriyè pou nasyon an nan Kenya?

Verite a te di, pi fò nan reyalite sa yo ak figi sou ekonomi nasyon an yo se jis estatistik sèlman. Yo pa totalman reprezante reyalite aktyèl la nan bagay sa yo k ap pase nan forè a campestral ak fon nan Kenya. Nan dènye rapò yo, yo te dekouvri ke nan tout popilasyon an nan Kenya, apeprè mwatye nan popilasyon li ap viv anba liy povwete a. Ki sa ki se ak nasyon Afriken ki gen bon ekonomi, men sitwayen trè pòv yo?

Kòm si sa pa ase, dezas natirèl se youn nan pi gwo kòz povrete nan Kenya. Epitou, menm si nasyon an pa gen yon lènmi ekstèn blese doulè ak soufrans sou moun yo nan Kenya. Sepandan, tribalism ak etnisite se lagè a lèd pi Kenyen yo konfòtab ak.
Ekriti a di, èske de ka travay ansanm sof si yo dakò? Amòs 3: 3. Dyab konprann pi byen pase nenpòt moun, pouvwa a nan inite. Se poutèt sa dyab la toujou rapid lakòz disparite nan mitan moun paske se pa jiskaske gen yon divizyon, dyab la pa gen plas li. Sòm 133: 1 "Gade, ki jan bon e kijan li bèl pou frè yo rete ansanm nan inite"!
Se inite nan Kenya menase pa tribi. Lapriyè nou ka sove Nasyon an nan pi gwo lènmi nan tèt li.

Lapriyè pou gouvènman an nan Kenya

Malgre estabilite politik la ak tranzisyon fasil nan gouvènman an nan Kenya, peyi a se toujou pa nan eta a dwa. Olye pou yo chita dèyè epi pote plent sou gouvènman an, poukisa yo pa dirije enèji sa yo nan direksyon pou lapriyè pou gouvènman an. Pwovèb 29: 2 "Lè moun ki jis yo gen otorite, pèp la kontan, men lè mechan yo ap dirije, moun yo nan lapenn".

Bib la di fè nou konprann ke bon konprann se pwofitab dirije, kòm sitwayen ak renmen nan nasyon nou an, nou ka chèche bon konprann Bondye a pou chèf nou yo. Jak 1: 5 “Si nenpòt nan nou manke sajès, se pou l’ mande Bondye, ki bay tout moun libere, e ki pa repwoche; epi yo pral ba li ". Nou ta dwe konprann ke pwoblèm nan ke gouvènman an fè fas a pafwa konfonn yo. Gen bezwen pou sitwayen yo leve yon lotèl priyè pou yo.
Lè w ap di yon priyè pou nasyon an nan Kenya, fè byen sonje gouvènman nasyon an.

PRÈ POU EKONOMI KENYA

Yon ekonomi dirab pèmèt moun ki nan yon nasyon travay endepandamman san yo pa chèche èd nan men òganizasyon etranje. Lè ekonomi nasyon an bon epi li mache byen, moun yo pa bezwen ale kilomèt siplemantè anvan yo ka fè bout. Pa pral gen yon bezwen chache èd nan nenpòt ki òganizasyon lokal oswa entènasyonal anvan moun ka jwenn aksè nan yon etablisman swen sante apwopriye.
Epitou, yon ekonomi bon pral bay yon solisyon ki dire lontan nan nivo povwete laj fin vye granmoun nan nenpòt ki nasyon. Apot Pòl nan liv 1 Tesalonisyen 4:12 "Pou nou ka mache onètman anvè moun ki deyò yo, epi pou nou pa manke anyen", te avèti pèp la pou yo travay san pran souf pou yo endepandan. Travay nan kontèks sa a pa vle di fè yon travay rijid yo touche yon ti kras, li implique fè tout bagay nan sijè ki abòde nou an kòm pitit Bondye fè ekonomi an nan nasyon nou an yon sèl ki an sante. Jiskaske sa a reyalize nou ka reyisi nan divès travay nou yo.

Lapriyè pou sitwayen yo nan Kenya

Li ta enterese ou konnen ki sou kote nan men ekonomi difikilte fè fas a peyi a, tribi te vin dezyèm pi gwo kòz la nan povrete nan Kenya.
Ekriti a administre nou pou renmen vwazen nou yo tankou nou. Epi youn nan fwi lespri a se lanmou tankou enskri nan liv Galat 5: 22-23 "Men fwi Lespri a se lanmou, lajwa, lapè, pasyans, dousè, bonte, lafwa, 23 dousè, tanperans: kont sa yo pa gen lalwa".
Li enpòtan pou kado lespri a rete nan kè tout sitwayen Kenya. Grace a renmen youn ak lòt san yo pa wont, kap pi lwen pase sijè ki abòde lan nan gwoup etnik, tribalism ki se youn nan pi gwo kòz yo nan nepotism.

Lè chak nonm ak fanm Kenya wè tèt yo kòm yon nasyon, Lè sa a, yo ka fòme yon zam fòmidab nan direksyon pou simaye sendwòm lan yo rele povrete ki te manje fon nan sistèm lan.

Lapriyè pou legliz la nan Kenya

Nan tan sa a danjrez, legliz la vin tounen yon kote nan refij pou pwoblèm nan kè yo. Gen yon gwo bezwen pou Legliz Bondye a ranfòse yon bezwen pou yon renesans dife fre ki pral lakòz yon chanjman nan kè a nan anpil moun.
Legliz la tou se youn nan lidè yo nan nenpòt ki nasyon, menm si espirityèl, moun koute epi kenbe pawòl Bondye a sakre. Yon pouvwa nouvo nan Sentespri a ki pral boure kè a nan tout kenyen yo kraze tout panse a nan tribalism.

Finalman, Li enpòtan pou nou priye pou tèt nou. Nasyon ou an pa ta ka fè fas ak nenpòt nan pwoblèm sa yo, ki pa anpeche ou priye pou nasyon ou. Bib la di priye san sezon. Kòm anpil jan ou renmen nasyon ou epi ou pa ta vle li gate, tou sonje di yon priyè pou nasyon an nan Kenya.

PWEN LAPRIYE

1). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou pitye ak lanmou ou ki te soutni nasyon sa a depi endepandans jouk nan dat - Lamantasyon. 3:22

2). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou akòde nou lapè pa tout vle di nan nasyon sa a jiska kounye a - 2Tessalonians. 3:16

3). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou enèvan aparèy mechan yo kont byennèt nasyon sa a nan chak pwen jiska kounye a - Jòb. 5:12

4). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou etabli nan tètchaje chak gang-up nan lanfè kont kwasans lan nan legliz la nan Kris la nan nasyon sa a - Matye. 16:18

5). Papa, nan non Jezi, di ou mèsi pou mouvman Sentespri atravè longè ak lajè nasyon sa a, sa ki lakòz kwasans kontinyèl ak ekspansyon legliz la - Lwa. 2:47

6). Papa, nan non Jezi, pou byen moun Bondye chwazi yo, delivre Nasyon sa a soti nan destriksyon absoli. - Jenèz. 18: 24-26

7). Papa, nan non Jezi, rachte nasyon sa a nan tout pouvwa ki vle detwi desten li. - Oze. 13:14

8). Papa nan non Jezi, voye zanj sekou ou a delivre Kenya soti nan tout fòs destriksyon etwal kont li - 2 Kings. 19: 35, Sòm. 34: 7

9). Papa a, nan non Jezi, sove Kenya nan tout gang nan lanfè ki vize pou detwi nasyon sa a. - 2kings. 19: 32-34

10). Papa, nan non Jezi, mete nasyon sa a lib nan tout pèlen destriksyon mechan yo mete. Sefànya. 3:19

11). Papa, nan non Jezi, prese tire revanj ou sou lènmi lapè ak pwogrè nasyon sa a epi kite sitwayen nan nasyon sa a sove nan tout atak mechan yo - Sòm. 94: 1-2

12). Papa, nan non Jezi, rekonpanse tribilasyon pou tout moun ki pè lapè ak pwogrè nasyon sa a menm jan nou priye kounye a - 2 Tesalonik. 1: 6

13). Papa, nan non Jezi, se pou yo chak gang leve kont kwasans kontinyèl ak ekspansyon legliz Kris la nan Kenya nan tout tan - Matye. 21:42

14). Papa, nan non Jezi, kite mechanste mechan yo kont nasyon sa a fini, menm jan nou priye kounye a - Sòm. 7: 9

15). Papa a, nan non Jezi, anpeche kòlè ou sou tout moun ki komèt zak asasina yo nan nasyon sa a, pandan w ap lapli sou yo tout dife, souf ak yon tanpèt terib, kidonk akòde repo pèmanan a sitwayen nan nasyon sa a - Sòm. 7:11, Sòm11: 5-6

16). Papa, nan non Jezi, nou dekrè sekou nan Kenya soti nan pouvwa ki nan fènwa a kont destine li - Efezyen. 6:12

17). Papa, nan non Jezi, lage enstriman ou yo nan lanmò ak destriksyon kont tout ajan dyab la mete detwi destine nan bèl pouvwa nan nasyon sa a - Sòm 7:13.

18). Papa, pa san Jezi, libere vanjans ou nan kan mechan yo epi remete glwa pèdi nou tankou yon nasyon. -Isaiah 63: 4

19). Papa nan non Jezi, kite tout move imajinasyon mechan yo kont nasyon sa a tonbe sou pwòp tèt yo, sa ki lakòz avansman nasyon sa a - Sòm 7: 9-16.

20). Papa, nan non Jezi, nou dekrè jijman rapid kont tout fòs reziste kwasans ekonomik la ak devlopman nan nasyon sa a - Eklezyas. 8:11

21). Papa a, nan non Jezi, nou dekrè de nyati pou nasyon nou Kenya. - Detewonòm. 2: 3

22). Papa, pa san ti mouton an, nou detwi tout fòs nan stagnation ak fristrasyon militan kont avansman nan nasyon nou an Kenya. - Egzòd 12:12

23). Papa nan non Jezi, nou dekrè re-ouvèti a nan tout pòt fèmen kont destine a nan Kenya. -Revelasyon 3: 8

24). Papa nan non Jezi ak pa bon konprann ki soti anwo a, deplase nasyon sa a pi devan nan tout domèn kidonk retabli diyite li te pèdi. -Ecclesiastes.9: 14-16

25). Papa nan non Jezi, voye nou èd nan pi wo a ki pral debouche sou nan pwogrè ak devlopman nan nasyon sa a - Psalm. 127: 1-2

26). Papa, nan non Jezi, leve epi defann moun y'ap peze yo nan Kenya, konsa peyi a ka libere de tout fòm enjistis. Sòm. 82: 3

27). Papa a, nan non Jezi, kaptire rèy jistis la ak ekite nan Kenya konsa tankou sekirite destine bèl pouvwa li. - Danyèl. 2:21

28). Papa, nan non Jezi, pote tout mechan yo nan jistis nan nasyon sa a kidonk etabli lapè ki dire lontan nou an. - Pwovèb. 11:21

29). Papa a, nan non Jezi, nou dekrè anndan jistis la nan tout zafè nasyon sa a kidonk etabli lapè ak pwosperite nan peyi a. - Ezayi 9: 7

30). Papa, pa san Jezi, delivre Kenya soti nan tout fòm ilegalite, kidonk restore diyite nou kòm yon nasyon. -Ecclesiastes. 5: 8, Zekarya. 9: 11-12

31). Papa, nan non Jezi, kite lapè ou nan Peyi Wa nan Kenya pa tout vle di, jan ou silans tout otè krim nan ajitasyon nan peyi a. -2thessalonians 3:16

32). Papa a, nan non Jezi, ban nou lidè nan nasyon sa a ki pral pote nasyon an nan rèy pi gwo lapè ak pwosperite. -1 Timote 2: 2

33). Papa, nan non Jezi, bay Kenya tout-wonn repo epi kite rezilta sa a nan tout tan ogmantasyon avansman ak pwosperite. - Sòm 122: 6-7

34). Papa, nan non Jezi, nou detwi tout fòm ajitasyon nan nasyon sa a, sa ki lakòz kwasans ak devlopman ekonomik nou an. -Psalm. 46:10

35). Papa, nan non Jezi, se pou kontra ou nan lapè dwe etabli sou nasyon sa a Kenya, kidonk vire l 'nan yon jalouzi nan nasyon yo. -Ezekiel. 34: 25-26

36); Papa a, nan non Jezi, kite moun ki sove yo nan peyi a ki pral delivre nanm nan Kenya soti nan destriksyon-Obadya. 21

37). Papa a, nan non Jezi, voye nou lidè ki gen ladrès ak entegrite ki pral mennen nasyon sa a soti nan rakbwa yo - Sòm 78:72.

38). Papa, nan non Jezi, pozisyon gason ak fanm doue ak bon konprann nan Bondye nan kote otorite nan peyi sa a, kidonk ushering nasyon sa a yon nouvo nan domèn nan lapè ak pwosperite - Jenèz. 41: 38-44

39). Papa, nan non Jezi, se pou sèl moun ki divineman pran direksyon nan nasyon sa a nan tout nivo depi kounyeya - Danyèl. 4:17

40). Papa a, nan non Jezi, ap dirije lidè ki gen bon konprann nan peyi sa a ak men li, yo dwe retire baryè yo devan lapè ak pwogrè nasyon sa a. Eklezyas. 9: 14-16

41). Papa, nan non Jezi, nou vini kont baton koripsyon nan Kenya, kidonk reekri istwa nasyon sa a - Efezyen. 5:11

42). Papa, nan non Jezi, delivre Kenya nan men chèf lidè yo, kidonk restore pouvwa sa a nasyon - Pwovèb. 28:15

43). Papa, nan non Jezi, ogmante yon lame nan lidè Bondye ki gen krentif pou nan nasyon sa a, kidonk restore diyite nou kòm yon nasyon- Pwovèb 14:34.

44). Papa, nan non Jezi, kite krentif pou Bondye boure longè ak lajè nasyon sa a, kidonk li retire wont ak wont nan men nasyon nou yo - Ezayi. 32: 15-16

45). Papa, nan non Jezi, vire men ou kont advèsè nasyon sa a, ki bloke chemen pou avanse nan kwasans ekonomik nou ak devlopman nou tankou yon nasyon - Sòm. 7: 11, Pwovèb 29: 2

46). Papa, nan non Jezi, supernaturally retabli ekonomi an nan peyi sa a epi kite peyi sa a dwe ranpli ak rir ankò - Joel 2: 25-26.

47). Papa a, nan non Jezi, mete fen nan mizè ekonomik yo nan nasyon sa a kidonk retabli tout bèl pouvwa pase li - Pwovèb 3:16

48). Papa a, nan non Jezi, kraze sènen toupatou sou nasyon sa a, kidonk li fini tèmisman politik ki gen laj depi lontan - Ezayi. 43:19

49). Papa a, nan non Jezi, mete nasyon sa a lib nan men fwod chomaj la lè li ankouraje vag revolisyon endistriyèl nan peyi a - Sòm.144: 12-15

50). Papa, nan non Jezi, ogmante lidè politik nan nasyon sa a ki pral monte Kenya nan yon nouvo domèn nan tout bèl pouvwa- Ezayi. 61: 4-5

51). Papa, nan non Jezi, kite dife a nan renesans kontinye boule nan tout longè a ak souf nan nasyon sa a, ki kapab lakòz yon kwasans lan Supernatural nan legliz la - Zakari. 2: 5

52). Papa a, nan non Jezi, fè legliz la nan Kenya yon chanèl renesans nan tout nasyon sou latè a - Sòm. 2: 8

53). Papa, nan non Jezi, kite zèl Seyè a kontinye konsome kè kretyen yo atravè nasyon sa a, kidonk ap pran plis teritwa pou Kris la nan peyi a - Jan.2: 17, Jan. 4:29

54). Papa a, nan non Jezi, vire tout legliz nan nasyon sa a nan yon sant renesans, kidonk etabli dominasyon sen yo nan peyi a - Mika. 4: 1-2

55). Papa a, nan non Jezi, detwi tout fòs kap imite kont kwasans nan legliz la nan Kenya, kidonk ki mennen nan plis kwasans ak ekspansyon - Ezayi. 42:14

56). Papa, nan non Jezi. kite eleksyon 2021 yo nan Kenya pou yo lib e ekitab epi kite yo anile vyolans eleksyon yo toutan - Jòb 34:29

57). Papa a, nan non Jezi, gaye tout ajanda dyab la pou sabote pwosesis elektoral la nan pwochen eleksyon yo nan Kenya - Ezayi 8: 9.

58). Papa, nan non Jezi, nou dekrè destriksyon chak aparèy move moun pou manipile eleksyon 2021 yo nan Kenya-Job 5:12

59). Papa a, nan non Jezi, se pou gen operasyon tranche-gratis nan tout pwosesis elektoral 2021, kidonk asire lapè nan peyi a- Ezekyèl. 34:25

60). Papa, nan non Jezi, nou vini kont tout fòm malizisyon elektoral nan eleksyon k ap vini yo nan Kenya, kidonk evite kriz pòs-eleksyon - Deteronòm. 32: 4

Previous atikLapriyè pou nasyon an nan Tanzani
Next atikLapriyè pou nasyon Rwanda
Non mwen se Pastè Ikechukwu Chinedum, mwen se yon nonm Bondye, ki moun ki pasyone sou mouvman Bondye a nan dènye jou sa yo. Mwen kwè ke Bondye te otorize tout kwayan avèk yon lòd etranj nan favè pou manifeste pouvwa Sentespri a. Mwen kwè ke pa gen okenn kretyen ki ta dwe oprime pa dyab la, nou gen pouvwa a ap viv ak mache nan dominasyon nan lapriyè ak Pawòl la. Pou plis enfòmasyon oswa konsèy, ou ka kontakte m 'nan chinedumadmob@gmail.com oswa Chat m' sou WhatsApp ak Telegram nan +2347032533703. Epitou mwen pral renmen Envite ou rantre nan Pwisan nou an 24 èdtan Priyè Gwoup sou Telegram. Klike sou lyen sa a yo rantre nan Koulye a, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bondye beni w.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.