30 Pwen lapriyè sou renesans ak vèsè Bib

2
10400

2 Chronicles 7:14 Si pèp mwen an, moun ki pran non mwen an, y'a lapriyè nan pye m ', y'a lapriyè nan pye, y'a chache m'. Lè sa a, mwen pral tande nan syèl la, mwen pral padonnen peche yo, epi yo pral geri tè yo.

Retablisman se sa nou bezwen nan kò Kris la jodi a. Nou bezwen ogmante kwayan ki gen konsyans Bondye ak nan syèl la konsyan epi li pa jis materyalis konsyan. Jodi a nou pral angaje nan pwen lapriyè sou renesans ak vèsè Bib. Kòm ou angaje pwen sa a lapriyè sou renesans, la dife nan Bondye nan ou pral anime ankò ankò, zèl nan Bondye sou andedan ou ap vin vivan ankò, li pasyon pou Bondye ap ogmante nan non Jezi. Mwen te tou konpile kèk renesans vèsè Bib ki pral louvri je nou yo pawòl Bondye a ki pral reviv Lespri nou an ankò. Pandan w ap priye pwen sa yo sou priyè renesans, mwen wè Bondye vizite ou ankò nan non Jezi.

Poukisa Pwen Rezirèksyon an

Chak kretyen bezwen renesans pèsonèl, chak legliz bezwen yon renesans, tout denominasyon, bezwen yon renesans. Yo dwe vle fè reviv vle di reviv zèl ou a ankò pou Bondye, sa vle di li dwe cho ankò pou Bondye. Epi gen de ajan renesans, pawòl la ak priyè yo, se poutèt sa nou konpile ponp priyè sa yo sou renesans ak vèsè biblik yo. Gen anpil rezon ki fè Legliz la bezwen yon renesans, nou pral gade de.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

1. Peche. Peche nan mond lan jodi a ap vin legalize, abominasyon yo nan pasts yo vit vin nòm yo nan prezan an. Sin te menm brwi nan legliz la, jou sa a nou isit la nan pastè komèt peche enkwayab. Se poutèt sa nou bezwen renesans nan legliz la, nou bezwen Bondye pou ogmante plis pèp Bondye a, moun ki pa pral kòwonpi pa mond peche sa a. Nou bezwen plis lespri plen ak lespri kontwole belivers kanpe pou Kris nan fen sa a fwa.

2. Levanjil la: Yon lòt rezon ki fè nou bezwen yon renesans, se konsa ke Levanjil la ka kontinye gaye. Nou ap viv nan yon jenerasyon kote moun yo pa anonse bon nouvèl la ankò jan yo dwe, moun yo kounye a yo te ékonomi ak levanjil la nan Kris la. Pi move a se ke gen kèk moun ki menm pèrvèrvan levanjil la ak lè l sèvi avèk li nan manipile ak peze moun. Nou bezwen yon renesans, moun ki pral ale nan otowout yo, couverture yo ak moun ki fòse pou yo vini nan Kris la. Moun ki pral preche kris la ak pa legliz. Moun ki pa pral wont di lòt moun sou Jezi Kris la. Nou bezwen yon renesans.

Rezo Pwen Priyè

1. Papa, mwen di ou mèsi pou delivrans mwen nan non Jezi

2. Papa, mwen di ou mèsi pou pouvwa a nan Sentespri a.

3. Papa, pa san Jezi lave m 'nan tout peche m' ak ranfòse m 'pa lespri ou nan non Jezi.

4. Papa, kite Sentespri a ranpli m 'ankò.

5. Papa, kite tout zòn ki pa kase nan lavi mwen kase, nan non Jezi.

6. Papa, enkubatè m 'ak dife nan Sentespri a, nan non Jezi.

7. Chak anti-pouvwa esklav nan lavi mwen, kraze, nan non Jezi '.

8. O Senyè, kite tout etranje kouri soti nan lespri m epi kite Sentespri a pran kontwòl, nan non Jezi.
9. O, Seyè, katapult lavi espirityèl mwen nan mòn lan.

10. Papa, kite syèl la louvri epi kite tout bèl pouvwa Bondye tonbe sou mwen, nan non Jezi.

11. Mwen dekrè lajwa opresè yo sou lavi m 'yo dwe tounen lapenn, nan non Jezi.

12. Fè tout gwo fòs miltip kap opere sou mwen pou yo detwi, nan non Jezi.

13. Seyè, louvri je mwen ak zòrèy mwen pou resevwa bèl bagay nan men ou.

14. Seyè, bay m 'viktwa sou tantasyon ak aparèy satanik.

15. Seyè, dife lavi espirityèl mwen pou m 'sispann lapèch nan dlo rantabilite.

16. Seyè, lage lang dife ou sou lavi mwen epi boule tout salte espirityèl ki prezan nan mwen.

17. Papa, fè m 'grangou ak swaf pou jistis, nan non Jezi.

18. Seyè, ede m 'pou pare pou fè travay ou san ou pa tann okenn rekonesans nan men lòt moun.

19. Seyè, ban m 'viktwa sou mete aksan sou feblès yo ak peche lòt moun pandan y ap inyore pwòp mwen.

20. O Senyè, ban m pwofondè ak rasin nan lafwa mwen.

21. Sweet Sentespri, pa janm kite m 'fèmen ou soti nan non Jezi

22. Sweet Sentespri, pa janm kite m 'eseye limite ou nan kapasite mwen nan non Jezi

23. Chè Sentespri, travay lib nan mwen ak nan mwen nan non Jezi

24. Chè Sentespri, pirifye chanèl lavi mwen nan non Jezi

25. Se pou nou chofe, Seyè, konsome volonte mwen, nan non Jezi.

26. Se pou flanm dife Sentespri a flanb sou lotèl la nan kè mwen, nan non Jezi.

27. Sentespri, kite pouvwa ou koule tankou san nan venn mwen.

28. Chè Sentespri a, bay lòd pou lespri mwen ak mòd lavi m 'nan volonte ou nan non Jezi

29. Dous Lespri Bondye a, kite dife ou boule tout sa ki pa apa pou Bondye nan lavi mwen nan non Jezi

30. Chè Ho! Y lespri, kite dife ou jenere pouvwa nan lavi mwen nan non Jezi.

20 Vèsè Bib la sou Retablisman

1. 2 Istwa 20:15

Li di yo: -Nou tout peyi Jida, nou tout ki rete lavil Jerizalèm, nou menm wa Jozafa, koute sa Seyè a voye di nou: Nou pa bezwen pè, nou pa bezwen tranble devan gwo foul moun sa yo. paske batay la pa pou ou, men pou Bondye.

2. Sòm 18: 35

Ou ban m 'pwoteksyon pou delivrans ou a, epi men dwat ou kenbe m' anlè, ak dousè ou te fè m 'anpil.

3. 1 Korentyen 15:57

Men, mèsi pou Bondye, ki ban nou viktwa nan Jezikri, Seyè nou an.

4. 2 Korentyen 2:14

Koulye a, mèsi Bondye, ki toujou fè nou triyonf nan Kris la, ak fè manifeste gou a nan konesans nou pa nou nan tout kote.

5. Sòm 20: 7-8
Gen ladan yo ki mete konfyans yo nan cha lagè, nan chwal yo menm. Yo tonbe, yo tonbe. Men, nou leve kanpe, nou kanpe dwat.

6. Sòm 44: 3-7
Paske yo pa t resevwa peyi a pou nepe pa yo, ni pwòp bra yo pa sove yo: men men dwat ou, ak bra ou, ak limyè figi ou, paske ou te gen yon favè pou yo. Ou se wa mwen, O Bondye! Kòmandman delivrans pou Jakòb. Atravè ou pral pouse lènmi nou yo: nan non ou pral kraze yo anba ki leve kont nou.Li plis ...
7. Sòm 60: 11-12
Ban nou èd nan pwoblèm: pou pawòl se èd nan moun. Gremesi Bondye, nou va fè bèl kouraj, paske li pral kraze lènmi nou yo.

8. Sòm 146: 3

Pa mete konfyans nou nan chèf, ni nan pitit gason yo, nan moun ki pa gen okenn èd.

9. Pwovèb 21:31

Chwal yo pare pou batay y'ap veye. Men, Seyè a ap pwoteje yo.

10. Sòm 118: 15

Moun k'ap mache dwat yo konnen jan moun ki mache dwat devan Bondye yo ap rele anndan lakay yo, paske yo gen kè kontan, yo delivre.

11..Exòd 15: 1

Lè sa a, Moyiz ak moun pèp Izrayèl yo chante chante sa a pou Seyè a. Lèfini, yo t'ap di: -M'ap chante pou Seyè a, paske li genyen batay la. Li voye chwal yo ak tout kavalye yo jete nan lanmè.

12. Sòm 21: 1

Pou chèf sanba yo, pou sòm David la. Wa a gen kè kontan nan fòs ou, Seyè, e nan delivrans ou a konbyen li ap rejwi!

13. Revelasyon 19: 1-2
Epi apre bagay sa yo mwen te tande yon vwa anpil nan anpil moun nan syèl la, li di: Alleluia; Sali, laglwa, onè ak pouvwa pou Senyè Bondye nou an, paske li jije verite ak jistis, paske li jije gran jennès ki te kòwonpi tè a ak imoralite li, e li te tire revanj sèvitè l yo. nan men li.

14. 1 Istwa 22:13

Lè sa a, w'a mache dapre lòd ak kòmandman Seyè a te bay Moyiz pou pèp Izrayèl la. Konsa, fòse yo tout fè menm jan an tou. pa pè, ni pa bezwen tranble.

15. Egzòd 23: 20-23
Gade, m ap voye yon zanj devan ou, pou kenbe ou nan chemen an, epi pou mennen ou nan kote m te pare a. Pran prekosyon nou avèk li, epi obeyi vwa li; Li p'ap janm padonnen peche nou yo, paske mwen rele yo tout. Men, si ou koute ou, ou fè tou sa mwen di ou fè. Lè sa a, mwen pral yon lènmi bay lènmi ou yo, ak yon lènmi nan lènmi ou yo.

16. Sòm 112: 8

Kè li etabli, li pa bezwen pè, jouk li wè dezi l 'sou lènmi l' yo.

17. Pwovèb 2:7

Li bay moun ki mache dwat yo bon konprann. Se moun k'ap mache dwat yo k'ap mache.

18. Resansman 14: 41-43
Moyiz reponn li: -Poukisa ou dezobeyi lòd Seyè a konsa? men li p ap mache byen. Pa ale, paske Seyè a pa nan mitan nou. pou lènmi nou yo pa frape ou. Lè n'a rive devan moun Amalèk yo ak moun Kanaran yo, nou pral mouri nan lagè. Paske nou menm nou vire do bay Seyè a, Seyè a p'ap kanpe la avèk nou.

19. Deteronòm 28:15

Men, si nou pa koute sa Seyè a, Bondye nou an, ap di nou, pou nou toujou swiv tout kòmandman li yo ak tout kòmandman mwen ban nou jòdi a pou nou swiv. Tout madichon va tonbe sou nou, y'ap atake ou.

20. 2 Istwa 24:20

Lespri Bondye a desann sou Zakari, pitit gason Jeojada, prèt la. Li kanpe devan pèp la, li di yo konsa: -Men sa Seyè a di: Poukisa nou pa swiv tout kòmandman Seyè a? Nou pa ka mache dwat? Paske nou vire do bay Seyè a, li lage nou tou.

 


KÒD KESYON

  1. Mwen trè manyen pa fason ou kondwi ou
    Se pou Bondye kontinye itilize u pou enspire nou anpil pou lavi nou ap rale ankò pi espirityèlman pou nou ka jwi letènite nan fen an.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.