21 Enpòtans Lapriyè

0
6649

Enpòtans lapriyè nan lavi yon moun endispansab. Dwe gen yon koule kominikasyon ki konsistan e san lib nan mitan moun. Lòt Bagay, move lespri a se tou pre fè grèv. Lè se do kay la nan yon kay retire li. Li ekspoze moun ki rete nan kay la pou yon move tan. Lapli ap afekte yo, solèy la solèy ap fè fas ak yo. Kòm si se pa ase, bèt danjere ak lavi menase ka jwenn yon fason nan kay yo. Se konsa, tou se lavi a nan yon lapriyè mwens kretyen.

Bib la te avèti kretyen yo nan 1 Pyè 5: 8 Kenbe tèt nou anplas, rete vijilan; Paske dyab la se advèsè ou, tankou yon lyon k ap kale, k ap chèche kiyès li ka devore l. Advèsè nou an pa repoze lajounen kou lannwit, li pase tankou yon bèt grangou kap chèche ki moun devore. Se poutèt sa, enpòtan ke kòm anpil jan nou lavi ak souf, lapriyè ta dwe yon pati entegral nan lavi nou. Nou ta sèlman yon gwo refi nan reyalite si nou di lapriyè se trè fasil. Moun ki te rete nan plas lapriyè a ta konprann ke lapriyè pa tankou lòt aktivite lwazi ke nou fè. Funnily, dyab la pral fè tout bagay nan li rive nan pouse nou soti nan plas lapriyè a. Paske li konprann ke chak fwa nou priye, nou vin yon fòs tèribl.

Sepandan, lè nou konnen enpòtans lapriyè, l ap ede nou rete nan plas lapriyè a. Enpòtans lapriyè a trè fòmèl nan lavi chak jou.
Jwenn anba a, nou te konpile yon lis 21 enpòtans nan lapriyè. Nou sèten espere sa a pral ban nou yon sans rezònman chak fwa nou dekouraje pou nou priye.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

1. Priyè lanse US nan tron ​​a MERCY

Ekriti a di e kounye a, pa gen okenn kondanasyon pou moun ki nan Kris Jezi. Women 8: 1 Gen Se poutèt sa se kounye a pa gen kondanasyon yo ki fè yo nan Jezi, Kris la ki pa mache dapre egzijans kò a, men dapre Lespri Bondye a. Nou swaf apre bagay sa yo nan lespri a nan priyè nou yo.
Liv Ebre 4: 16, Se poutèt sa, annou vini avèk konviksyon sou fòtèy lagras la pou nou kapab gen pitye epi jwenn favè pou èd alè. Sèl mwayen ke nou ka antre nan fotèy Bondye a se pa priyè nou yo.

2. NOU RESEVWA REVELASYON

Bondye pa yon otè konfizyon. Anpi kretyen ke Bondye vle nou bati se pa youn ki pral toujou kouri al jwenn pastè oswa pwofèt pou revelasyon. Bondye vle pale avèk ou tou. Relasyon Bondye bati ak moun se tankou Papa ak pitit gason. Yon vwayaj rapid nan ekriti yo, Danyèl te fè jèn epi priye lè li te aprann konsènan pwofesi Jeremi ki di ke Jerizalèm pral nan dezè pou setyèm ane yo. Danyèl 9: 3 Epi mwen te vire do bay Senyè Bondye a, pou m chèche avèk priyè ak siplikasyon, avèk jèn, ak sak, ak sann dife.. Poutèt priyè Danyèl la, Bondye te ba l yon revelasyon ki te mache ak pwofesi Jeremi an. Pi bon lè yon nonm ka tape tande nan men Bondye se pandan tan lapriyè. Bondye pa pale, men Li pale tout tan. Nou jwenn resevwa revelasyon nan men Bondye nan plas lapriyè. Se konsa, li enpòtan pou nou priye tout tan.

3. Detwi enkyete ak pè

Gen santiman sa a ke ou jwenn lè ou jis priye Bondye sou yon sitiyasyon. Nou jwenn satisfaksyon enteryè sa a ke pwoblèm nou an te rapòte nan tribinal syèl la. Bib la di ke li pa ban nou lespri krent. 2 Timote 1: 7 Paske, Bondye pa t 'ban nou Lespri Bondye a nan pè; men ki gen pouvwa, ak nan lanmou, ak nan yon tèt nou. Nou jwenn fòs enteryè fè fas a nenpòt ki sitiyasyon apre nou te priye. Nou gen yon asirans ke tout bagay yo pral byen.

4. SEKOU

Gen yon di ke, ou konkeri pwoblèm ou pa vin yon pwoblèm nan li. Plis nou priye pou yon bagay patikilye, plis nou deplase pi pre manifestasyon. James 5:16 Se pou nou konfese peche nou yo yon sèl ak lòt, epi priye youn pou lòt, pou nou kapab geri. Lè yon moun ki jis, lapriyè fèm, li gen anpil valè. Priyè efikas nou an ap toujou genyen domèn sou nenpòt sitiyasyon oswa defi. Yon lòt enpòtans nan lapriyè se zouti. Menm lè ou fatige oswa fatige nan lapriyè. Lè ou sonje sa a enpòtans konplike nan poukisa ou bezwen priye, ou pral definitivman lapriyè. Lapriyè delivre nou soti nan pwoblèm lavi ak defi ke nou ka fè fas a. Li ban nou viktwa sou yo.

5. KONTINYE TENTASYON

Tantasyon se yon pati inevitab nan lavi kretyen nou an. Menm Kris la te lou tante pa dyab la. Se konsa, ki moun ki nou yo sove anba tantasyon yo nan dyab la.
Si ou mande m ', yon sèl bagay ki te fè Kris la triyonf sou tantasyon yo nan dyab la te lefèt ke li te fè jèn ak lapriyè byen. Matye 4: 2 Lè Jezi te fè karant jou karant jou lannwit, li te grangou. Matye 4: 3 Lè tante a vin jwenn li, li di: Si ou se Pitit Bondye a, bay lòd pou wòch sa yo fèt pou pen.

Sepandan, Kris la te ranpli avèk sakre a apre li te fin priye san pran souf pandan karant jou. Li te kapab simonte dyab la. Nou menm kretyen tou, lapriyè nou bati kapasite nou pou idantifye tantasyon lènmi yo. Ekriti yo te avèti ke nou pa ta dwe inyoran nan aparèy dyab la. Lapriyè Se poutèt sa vin yon aspè enpòtan nan lavi nou simonte tantasyon.

6. LAPRIYE PWOTEJE NOU DEVIL

Konbyen moun ki konnen ke lapriyè pwoteje nou kont move bagay? Priyè nou yo se pa sèlman yon sesyon nan bri fè nan yon bondye invizibl. Bondye nan ki nou lapriyè a siman reponn priyè. Se pa etonan ekriti yo Sòm 34:15 Seyè a ap veye sou moun ki mache dwat yo. Li tande lapriyè yo. Lè je Bondye yo sou yon moun, pa gen okenn mal ki ka tonbe sou moun sa a. Gen kèk nan nou ki te tonbe viktim nan yon aksidan terib ki te reklame lavi yo nan anpil moun. Men, nou kite blese. Sa se pa gen anyen ki kout nan yon mirak.

7. LAPRIYÈ EDE NOU REALIZE OBJEKTIF BONDYE POU LAVI NOU

Malgre lefèt ke moun gen je, men li pa ka wè pi lwen pase fizik la. Anpil moun echwe bi nan lavi paske lavi yo manke direksyon. Te gen anpil pwofesi sou anpil nan nou. Pwofesi ke nou pral gwo, nou pral reyisi. Men, nou toujou soufri fè bagay sa yo ke lòt moun fè efor. Istwa Jakòb la se yon egzanp pafè. Jakòb te sipoze gran. Sepandan, ke pwofesi pa t 'vini nan jwe. Jiskaske li te gen yon rankont ak yon zanj lannwit lan. Liv Sòm 25:14 la Sekrè Seyè a se avèk moun ki gen krentif pou li; Li pral fè yo konnen kontra li te pase ak yo a. Bondye revele direksyon lavi nou pou nou nan plas lapriyè a. Yon moun k ap priye p ap manke direksyon nan lavi a.

8. PRIYE BAY SOUJAN SAWO

Li pran favè Bondye a pou konnen ki jan pou ale nan sitiyasyon. Bay repons ki apwopriye a pwoblèm pran bon konprann nan Bondye.
Lè nou priye pou yon pwoblèm, Bondye ban nou sajès pou bay repons pou pwoblèm lan. Genyen repons ki ka ede lagè pami moun, e gen repons ki kalme tansyon sitiyasyon an. Ekriti a di Sajès se nan Bondye. Lè nou priye, Bondye bay sajès pou l fè fas ak nenpòt sitiyasyon.

9. Priyè a ogmante LONGITIVITE NOU AN

Ou ta ka mande ki jan vre reklamasyon sa a se. Lè gen lapè nan lespri ak satisfaksyon, li ogmante validite a nan yon moun. Gen yon satisfaksyon ki soti nan kè a lè nou priye. Trankilite se yon liksye twòp pou mande pou kèk kote. Men, lè yon moun priye, nou jwenn yon lide trankilite, yon kè lapè. Menm nan tan nan lagè, nou santi nou an sekirite ak nan lapè ak tout moun.

 10. Priyè pote gerizon

Nou souvan ale nan pratikan medikal la chak fwa nou tonbe anba maladi. Gen kèk maladi ki mete yon doktè wont. Nan mond lan nan syans, gen bagay ki syans pa gen repons a.
Sepandan, nan domèn nan Supernatural, gen yon repons a tout kesyon yo te mande. Kisa ki ka sanble difisil nan je ekip medikal la fasil nan plas lapriyè a. Bib la fè nou konprann ke Bondye se pi gwo doktè a. Gerizon nou an nan men Jewova, lapriyè li soti avèk fòs.

11.BRING US POU aliyen ak Bondye

Ekriti a di ke men Bondye pa kout pou sove nou, ni zòrèy li pa twò lou ke li pa ka tande nou. Men peche nou tankou yon diferans ant Bondye ak Bondye. Souvan fwa, lè nou priye, nou gen konfyans sa a ke Bondye te padonnen nou. Atravè lapriyè, nou vini nan tèm ak Bondye. Nou rezoud tout diferans nou yo ak Bondye nan plas lapriyè.

12. VICTORY sou tout travay DEVIL

Lè lavi frape nou di ak tribilasyon. Nou dwe konprann ke Kris la te konkeri deja. Men, nou bezwen antre nan konsyans ke nou te venk te panse Kris Jezi.
Sonje ke nan liv Revelasyon 12:11 la Epi yo te venk li pa san ti Mouton an ak pawòl temwayaj yo; e yo pa t renmen lavi yo jouk nan lanmò. San san Kris la te koule deja, men temwayaj nou an fèt nan priyè. Nou konfese ak bouch nou ke nou se viktorye, pa gen okenn chèn nan dyab la ka kenbe nou desann.

13. PRIYE FÈ NOU ATTACHE

Yon kretyen lapriyè ap vin tankou yon dife. Sa pa vle di ke pa pwal gen okenn pwoblèm. Men, yon gwo poto dife monte nan bor yon kretyen lapriyè. Menm nan pwen ke maladi pral wè moun sa yo ak kouri.

Gen anpil moun nan mond lan ke dyab la te avèk siksè bat. Anpil kretyen pèdi delivrans yo paske yo pat ka priye. Efikasite nan lapriyè pa sèlman montre lè nou ap fè fas ak pwoblèm. Menm lè bagay yo ap mache byen, nou dwe konprann ke lapriyè ap mache.
Move lespri a pa yo pral kapab vin pre yon moun lapriyè. Paske pa pwal gen okenn feblès alantou yon nonm nan lapriyè.

15. LAPRIYE Louvri pòt OPUNTINITE

Nan lavi, pa gen anyen yo rele chans. Ki sa nou rele chans se yon preparasyon pou bon jan ki satisfè yon ti kras opòtinite. Èske w janm mande poukisa gen kèk moun ki pral jis jwenn nan yon kote sèten ak briye? Ou pa janm mande poukisa gen kèk moun ki pral efor fè bagay sa yo ke lòt moun ap konbat ak ?.
Li se merite pou yo note ke chanpyon pa te fè nan bag la. Kèlkeswa bagay yon moun montre nan fizik la, li dwe rete nan domèn lespri a. Lapriyè louvri yon pòt nan opòtinite pou moun, li kraze pwotokòl natirèl la nan moun.

16. PRIYE kraze rèv la nan move

Lapriyè nan Jabez nan 1 Istwa 4:10 Men Jabèz te lapriyè Bondye pèp Izrayèl la, li te di l ': -Tanpri, fè m' ak benediksyon mwen .Wi, se ou menm ki pou mennen m 'tounen nan peyi sa a pou m' pa fè sa ki mal! Bondye te ba li tou sa li te mande a.
Lè yon moun ap fè fas ak madichon zansèt oswa jouk bèf. Li pran lapriyè pou kraze jouk bèf la. Petèt gen yon inifòm batay ke yo fè fas a nan kominote an patikilye, pouvwa a nan non Jezi ka kraze jouk bèf sa yo. San Kris la se inyon ki te koule pou nou. Epi ekriti a di ke pa kreyòl la chak jouk va detwi.

17. PRIYE KA CHANJE KONDISYON Bondye a

Menm jan ak istwa a nan lavil Sodòm ak Gomò. Abraram lapriyè Bondye, li mande li pou li pa detwi tout lavil Sodòm lan paske li te fanmi Lòt, fanmi li. Nou tout konnen ke pawòl Bondye a gen anpil pouvwa epi li pa pral anile. Kèlkeswa objektif Bondye fè nan kè l pou l fè, se konsa l ap fè.
Sepandan, gen anpil kantite nan ekriti yo ki chanje desizyon li akoz priyè mesye yo. Lè wa Ezekyas te ka mouri sou malad malad la, Bondye te geri l paske li te priye pou Mercy. Bondye te deside lage Lòt paske Abraram te priye Bondye pou gen pitye. Souvan fwa ke nou panse vanjans Bondye a se sou nou paske nan move zak nou an. Tout sa nou bezwen fè se pote l 'bay l' nan lapriyè.

18. LAPRIYÈ KONSISTAN VIRI NOU ZANMI BONDYE

Sans nan egzistans nou se gen koinonia ak Bondye. Anvan tonbe nan moun, Bondye ap desann pandan fre nan aswè a gen yon chat ak Adan nan jaden an. Sepandan, apre sezon otòn la, Lespri Bondye a ale pi lwen de moun.
Sepandan, lè Kris la te vini, li te banou kanal la tounen bay Bondye atravè lespri sen. Lè nou priye, nou pote lespri Bondye pi pre nou. Ki jan Abraram te priye nan yon limit ke Bondye pa t gen chwa pase rele Abraram zanmi l. Konfòme nou lapriyè vire nou nan zanmi Bondye a. Nou tout konnen enpòtans pou nou zanmi avèk Bondye.

19. Lapriyè nou yo ka fè nou kòlè nan men nou pou n fè lapè avèk nou

Chak moun mòtèl se de figi, espirityèl la ak fizik la. Pandan ke lènmi nou yo pi kontra avèk nou fizik. Sa nou pa konprann se moun sa yo ki gen yon figi espirityèl tou. Ak espirityèl la kontwole fizik la.

Pandan ke li / li se okipe ap fè nou yon gwo zafè nan fizik la, nou ka chanje / moun li dwa soti nan domèn nan espirityèl. Lapriyè nou kapab lakòz yon moun konsa imedyatman nan lapè avèk nou. Lè Ezaou fè yon ve, li te fè touye jou sa a lè li te wè Jakòb la. Anvan sa, Jakòb te kriye bay sen an nan pèp Izrayèl la. Lè Ezayi te rankontre Jakòb, li pa te gen okenn chwa pase padonnen l 'epi yo dwe nan lapè avè l'.

20. Lapriyè kraze pwotokòl MAN la

Sonje istwa a nan Esther? Pa gen moun ki ale nan chanm wa a san yon envitasyon. Esther te fè li e li te triyonfe. Pwotokòl sa a pa t jis kraze tankou sa. Esther te rete nan plas lapriyè.
Pifò fwa nou tande bagay sa yo tankou kalifikasyon ou a pa ase, yon nonm nwa pa ka atenn wotè sa a. Moun sa yo se jis pwotokòl fèt pa moun. Priyè efikas pral detwi pwotokòl sa yo. Epi w ap jwenn aksè tankou pa te gen okenn règ.

21. Lapriyè se OMNIPOTENT

Kisa omnipotent vle di? Sa vle di yon bagay ki geri tout bagay. Pa janm ou underestimate puisans nan lapriyè. Li kapab pote solisyon a nenpòt pwoblèm nan lavi.

San anpil Ado, konnen enpak yo nan lapriyè ta dwe ede nou ogmante tan an nou depanse lapriyè. Lis sa a ta dwe nan gwo èd. Jis tcheke pou sa ou bezwen epi kòmanse priye. Menm lè li sanble repons reta, toujou rete nan plas lapriyè. Lè li sanble ke ou ap priye, men pesonn pa koute, toujou rete. Oswa pwobableman ou santi ou ke ou ap priye anba yon syèl fèmen, toujou, pa janm sispann priye. Toujou konnen ke, si gen yon moun pou priye, gen yon Bondye ki reponn priyè.

 


Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.