Lapriyè pou pouvwa ak mete nan lwil

0
6718

Acts 1: 8 XNUMX Men, lè Sentespri a va desann sou nou, n'a resevwa yon pouvwa. Lè sa a, n'a sèvi m 'temwen nan Jerizalèm, nan tout peyi Jide ak nan tout peyi Samari, jouk nan dènye bout latè.

Diferans ant krisyanis la ak lòt relijyon se Pouvwa. Diferans ant pawòl Bondye a ak pale motivasyonèl se pouvwa. Bondye nou se yon Bondye vivan epi Jezikri vivan, lè Li te leve soti vivan nan lanmò, Li te voye nou Sentespri a. Nan Lespri Sen se gadyen pouvwa a ak mete moun apa pou. Sentespri a se pa pouvwa, Li se sous la nan pouvwa a, Li se pa mete moun apa pou Bondye a, Li pote onksyon la. Lespri Bondye a se sous tout pouvwa yo. Jezikri te fè anpil travay vanyan nan ministè terès li paske li te pouvwa Sentespri a, Travay 10:38. Bon nouvèl la se sa, si ou fèt ankò, menm Sentespri a nan ou, sa vle di sous pouvwa a nan anndan ou. Jodi a nou pral angaje nan priyè pou pouvwa ak onksyon. Men, anvan nou antre nan priyè yo apwopriye, kite nou wè sa ki pouvwa ak onksyon se.

Ki sa ki pouvwa ak mete apa?

Pouvwa se kapasite Bondye nan travay nan yon moun ak nan yon moun. Mete moun apa se enduement nan pouvwa sa a.Lè w ap afiche ak pouvwa a nan Bondye, sa vle di ke ou kounye a pote pouvwa a nan Bondye andedan lespri ou. Chak pitit Bondye ki fèt ankò nan Bondye yo te endued ak pouvwa. Chak pitit Bondye vin wenn ak pouvwa a nan Bondye.Kòm yon kretyen, ou gen pouvwa a nan Bondye sou andedan ou ak ou ka manifeste li sou deyò an. Sepandan, gen pouvwa a nan Bondye andedan ou ak manifeste ke pouvwa menm deyò ou pa menm bagay la. Li bezwen konpreyansyon espirityèl pou konnen kisa pou fè pou manifeste pouvwa Bondye andedan ou. Yon anpil nan kretyen jodi a yo se viktim nan lavi paske yo pa konnen ki sa pou fè pou manifeste pouvwa nan lavi gen. Kesyon an kounye a se sa a, ki jan mwen manifeste pouvwa a nan Bondye sou andedan mwen an?

Kijan Pou Manifeste Pouvwa Bondye Nan Ou.

Fason ki pi efikas pou manifeste pouvwa tankou yon kwayan se nan Priyè ak Jèn. Sa se san prejije pou etidye pawòl Bondye a. Pawòl Bondye a kenbe ou espirityèlman enfòme nan tout tan, men lapriyè ak jèn kenbe ou espirityèlman vijilan ak sansib, li tou aktive pouvwa a nan Bondye nan ou fè bagay sa yo rive nan lavi ou. Pa gen okenn koupe kout sou pouvwa, Moun sa yo ki kwayan ki pral wè pouvwa nan lavi yo se moun ki kwè ke yo pral bay jèn kontinyèl ak lapriyè.

Li enpòtan pou note ke, priyè ak jèn pa ba ou pouvwa, ou te resevwa pouvwa lè ou te kwè, men priyè ak jèn pèmèt ou aktive pouvwa ki deja egziste nan Bondye nan ou. Epitou lapriyè ak jèn pa ta dwe wè sa tankou yon pri nou peye pou pouvwa a, pa gen, pouvwa yo te ban nou pa favè Bondye atravè lafwa nou nan Kris la Jezi, olye lapriyè ak jèn se nou kreye yon anviwònman ki pèmèt yo konekte ak pouvwa a nan Bondye sou ... anndan nou an. Li jis tankou gen yon dèlko plen ak gaz nan kay ou, se sa ki pouvwa, men jiskaske ou mete sou dèlko a, pa pwal gen okenn limyè oswa pouvwa nan lavi ou. Lè nou priye ak vit, nou ap mete sou sa dèlko epi nou ap alimante tout zòn nan lavi nou. Lapriyè ak jèn fè spiritman nou sansib nan tout tan yo chwazi siyal espirityèl soti nan syèl la. Jezi lè li te prepare pou ministè li sou tè a, jene pou 40 jou, Matye 4: 2. Sa a se fè nou konnen ki jan enpòtan jèn ak priye se. Pandan ke nou pa ka vit 40 jou tankou Jezi Kris la, nou dwe viv yon lavi san manje ak yon lavi lapriyè yo nan lòd yo dwe sou dife pou Jezi.

Si nou vle wè bagay yo chanje nan lavi nou, si nou vle wè mòn nou yo deplase nan lòd nou an, si nou vle toujou ap bay lòd siy ak bèl bagay, lè sa a nou dwe bay priyè regilye ak jèn, sa a se yon fason pi gwo dwe nan kòmandman konstan nan pouvwa ak onksyon an. Priyè sa yo pou pouvwa ak onksyon pral gide ou pandan w ap antreprann vwayaj ou a manifestasyon an nan pouvwa ak onksyon. Pandan w ap angaje yo nan lafwa jodi a, lavi ou pap janm rete menm jan an nan non Jezi.

Pwen lapriyè

1. Papa, mwen remèsye ou pou sali mwen jodi a nan non Jezi

2. Papa mwen remèsye ou pou kado Sentespri a nan non Jezikri

3. Koulye a, mwen pèdi tèt mwen soti nan tout priz nan dyab la sou lavi m 'nan non Jezikri

4. Dife Sentespri a, detwi tout rad ki te sou wont nan lavi mwen nan non Jezikri

5. O, Seyè, se pou tout lènmi ki fè tèt di goumen kont apèl mwen an detwi kounye a nan non Jezi

6. Papa a, Se pou dife ou nan mwen kòmanse boule nèt nan non Jezi

7. Papa batize m 'ankò ak dife ki p'ap janm mouri nan non Jezi

8. Papa pèmèt mwen Sentespri a pou li yon ajan nan siy ak bèl bagay nan non Jezi.
9. Papa, pa men pisan ou sou lavi m ', fè m' fè mirak gwo ki pral fèmen bouch yo nan mokè mwen nan non Jezi.

10. Papa, fè m 'yon rach batay nan men ou nan non Jezi.

11. Menm jan tonm nan pa t 'kapab kenbe Jezi, pa gen okenn kavo ka kenbe m' nan non Jezi

12. Mwen resevwa dife pou nou ka opoze tout opozisyon satanik yo nan non Jezi

13. O, Seyè, ban m 'dife ki detwi lanmò nan non Jezi

14. Papa, vide lwil sou mwen ak chabon dife, nan non Jezi

15. O Senyè, kite dezi lachè a nan lavi m detwi kounye a nan non Jezikri

16. O, Seyè, wete lavi mwen pa dife ou an kounye a nan non Jezi

17. Papa, mete men ou sou mwen epi pase tout lespri rebelyon nan lavi mwen nan non Jezi

18. Dife Sentespri a, boule tout sa ki pa apa pou Bondye nan lavi mwen nan non Jezikri.

19. O, Seyè, kite dife ou jenere pouvwa nan lavi mwen nan non Jezi

20. Chak plan echèk ki fèt kont destine mwen, mouri kounye a nan non Jezikri

21. Chak plan maji kont apèl mwen an pral detwi kounye a nan non Jezikri

22. Chak flèch nan povrete, tounen nan remèt la nan non Jezikri

23. Chak sèp ak eskòpyon k ap travay kont destine m 'yo, mwen woule sou ou kounye a nan non Jezikri.

24. Mwen chase Sentespri kalmason nan finans mwen nan non Jezi

25. Mwen anile tout mo sa ki mal ki te pale kont finans mwen an nan non Jezikri.

26. Mwen defi ak detwi tout opozisyon satanik kanpe devan m 'nan non Jezi

27. Chak pouvwa bloke m 'soti nan volonte Bondye, tonbe ajenou, yo mouri nan non Jezikri

28. Mwen rale tout stroghold fè tèt di pwoteje lènmi m 'yo nan non Jezikri.

29. Mwen arete chak lespri konfizyon ak echèk nan dife nan non Jezikri

30. Mwen deklare ke depi jou sa a, mwen pral manifeste pouvwa Bondye, nan moun lespri mwen nan non Jezikri.

Mèsi Jezi.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la