Kijan Pou Priye Efektivman Pou Mirak

0
4275

Gen kèk fwa ke tout sa nou bezwen nan lavi nou pa anyen pou yon Miracle. Bondye se pa yon majisyen, men sa pa vle di Bondye pa fè bèl bagay. Gen moman nan lavi nou ke bagay sa yo rive e nou pral konnen ke sa a ka sèlman Bondye.

Lapriyè se yon mwayen pou kominike ak Bondye, li se yon mwayen pou jwenn retounen nan men Bondye tou. Priyè efikas pou mirak mande yon efò siplemantè nan men kwayan. Lè sitiyasyon an vin tension ak tout te espwa ale, bagay la sèlman ke nou espere se Miracle. Bondye ap toujou fè mèvèy menm nan dènye minit lè li sanble tout espwa te pèdi. Volonte Bondye pou moun se ke nou mande epi li pral reponn nou.

Yon mirak ka vle di yon ekspresyon pafè pou montre konbyen Bondye renmen ou. Se poutèt sa yo pa rive tout tan tout tan an ak tout moun. Gen anpil moun ki te mouri nan yon evènman ke lòt moun siviv. Evènman ki depase konpreyansyon sou menm pi bon pratik medikal nan mond lan, pafè gerizon ki pral lakòz yo dwe anpil akable.

Mirak Bondye a depase konpreyansyon lèzòm. Li detwi pwotokòl moun. Sèl kesyon moun yo pral kapab poze se ki jan sa te rive? men pèsonn pap ka bay eksplikasyon konkrè sou kisa e koman sa te pase.
Sepandan, nan domèn lespri a, gen règ ak direktiv pou fè bagay yo. Gen yon bezwen pou kwayan yo swiv sèten prensip lè lapriyè pou yon mirak.

Priye ak lafwa

Liv Ebre 11: 6 la eksplike ke san lafwa li enposib tanpri, nenpòt ki moun ki pral vin jwenn Bondye dwe kwè ke li egziste e li se yon rekonpanse moun ki dilijans chache li. Anvan nenpòt moun ka mande yon bagay nan men Bondye, li oswa li dwe premye kwè ke Bondye egziste.

Li se aparamman enposib mande yon bagay nan men yon moun ki pa kwè nan li. Priyè ki rann bay yon Bondye oswa yon objè ke yon moun pa kwè nan yo pap reponn. Premye bagay yon moun dwe fè nan pwosesis lapriyè efikasman pou yon mirak se kwè Bondye egziste. Lafwa vini pa tande, tou, anpil nan fwa lafwa nou bati lè nou pa gen okenn kote pou tounen. Lè lavi frape nou tèlman di ke nou tonbe sou de pye nou, se pa yon tan pou nou kriye oswa pou nou lapenn, se meyè tan pou pale ak Bondye.

Ekriti a di tou ke Bondye se yon rekonpanse moun ki chache l avèk dilijans. Sa vle di ke youn dwe yon priyè ki konsistan. Nou priye nan limit ke Bondye li menm rekonèt vwa nou lè nou kriye, se pouvwa pou nou debouya. Lafwa se yon zouti veritab nan sa ki lakòz yon mirak rive. Abraram pa t ka fè yon pitit malgre pwomès Bondye a, lafwa Abraram se te katalis ki te fè vini Izarak.

Priye pou bagay sèlman Bondye ka fè

Se Bondye sèl ki ka fè enposib la. Gen kèk fwa nou priye Bondye pou ede nou rezoud sitiyasyon ke Li ban nou favè ak kapasite pou nou fè pou kont nou. Nou sonje li moman sa a nou kòmanse priye pou bagay sa yo ke Bondye te ban nou kapasite nan fè pa tèt nou, Bondye pral jis chita ap gade nou. Se pandan moman sa yo ke nou panse Bondye pa koute lapriyè ankò. Pandan peryòd sa yo, nou ka menm gen dout sou egzistans Bondye.

Nou dwe konprann ki lè pou nou priye pou yon mirak. Yon etidyan ki poko li anyen k ap priye Bondye di ke li ta dwe konnen repons kesyon yo nan egzamen ke li pral ekri nan yon ti tan, sa se jis yon egzanp sou fason yon kantite kretyen priye mal. Yo evoke Lespri Bondye a pou move chemen an, epi nan moman sa a, menm Bondye ap rete an silans. Ekriti a di nan liv Pwovèb 5:23 la, li mouri poutèt mank disiplin, e poutèt gwo foli li a, li te pèdi.

Sa a eksplike poukisa anpil moun panse ke Bondye pa egziste epi yo ap flote lwen nan twou san fon an nan sove a tou senpleman paske yo manke bon konprann. Menm liv Pwovèb la di Sajès pwofitab pou dirije. Nou tankou yon kwayan dwe konprann ki lè pou nou priye Bondye pou Mirak.

Nan liv Ezekyèl 37: 3 la, Bondye te mande pwofèt Ezekyèl si zo sèk yo ap leve ankò, Ezekyèl reponn ke se sèlman Bondye ki konnen. Li se Bondye a nan posiblite pa gen anyen ke li pa ka fè. Nan lespri nou, nou konnen sitiyasyon ke Bondye sèlman ka rezoud. Pou egzanp, yon moun ki te konfime ke mouri pa yon pratikan medikal veteran, lè tout efò medikal pwouve avòtif ak pratik yo medikal pèdi espwa nan renesans la nan yon moun konsa, Bondye ka fè bèl bagay l 'yo. Se li menm sèl ki fè yon zo sèk pou resevwa lavi ankò.

Priye ak Pawòl Bondye

Ekriti a di ke pawòl ou se yon lanp pou pye m, nou limen pou pati mwen. Pawòl Bondye a se yon zam pwisan, Bib la fè nou konprann ke Bondye onore pawòl li yo menm plis pase non li.
Menm si syèl la ak latè a va pase, tout pawòl mwen yo p'ap rive, si yo rive pou yo voye l 'jete. Chak fwa nou vle priye, nou dwe aprann itilize pawòl Bondye a nan lapriyè.

Menm Kris la etidye ekriti a, epi moman sa a, Satan te tante l pou l ta fè wòch tounen pen paske li te grangou. Kris la te di ke li te ekri ke moun pa dwe viv ak pen sèlman, men pa tout pawòl ki soti nan bouch Bondye. Plis, lè li te vin tante l 'bese nan dyab la, Kris la te di ke li te ekri ke ou pa dwe tante Seyè ou, Bondye ou.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la