Lapriyè pou netwaye lotèl la

0
3043
Priyè pou netwaye legliz la

Ekriti a di ki moun ki ka monte nan ti mòn yo nan Seyè a oswa ki moun ki ka kanpe nan kote ki apa pou li, moun ki gen men pwòp ak yon kè pi, li ki te leve nanm li pa vaniy ni sèmante twonpe moun. Jan yo eksplike sa nan atik la PRÈ pri pou netwaye legliz la ki te lotèl Bondye a te derespekte. Se yon ti mèvèy, gen anpil lotèl bèl ak manyifik men Lespri Bondye a pa rete nan yo. Ekriti a di je Bondye a twò jis pou wè peche, lespri Bondye pa ka rete nan yon kote ki te make ak inikite.

Youn nan kote ki pi enpòtan nan legliz la ke dyab la toujou ap chèche pran posesyon se la lotèl. Lotèl la se pisans pisans lan nan legliz la lè dife a sou lotèl la mouri, legliz la pral desann drenaj la paske lotèl la se flanm dife yo gaz ke legliz la bezwen kontinye kouri. Enteresan, lotèl la pa ka koripsyon tèt li, li se gason ak fanm ki koripsyon lotèl la. Se poutèt sa chak fwa dyab la vle fè lagè kont lotèl la, premye a li fè se jwenn kè sèvitè lotèl la, moun, ak fanm ki te inisye nan prètriz la nan Jezi Kris la pou sèvi nan kote ki apa pou li. Yon fwa dyab la vin yo, yo pral machin nan ki pral pran peche sou lotèl la.

Gen anpil lotèl yo te tache ak san ak tout lòt bagay sal pa moun ki sèvi nan yo. Nan jou yo nan ansyen an, efikasite nan pouri a nan Bondye pral lakòz chak gran prèt yo gen krentif pou Bondye paske si yon prèt ki gen peche oswa inikite ta dwe fè sakrifis sou lotèl Bondye a san yo pa mete tèt li premye li pral frape mouri nan men zanj lan. nan Bondye sou lotèl la. Se konsa, sa a pou kont li vin yon paramèt ki pote prèt la nan konsyans. Sepandan, lanmò Kris la te fè kontra alyans lan, nou pa mouri nan lalwa, men gras a nou sove. Malerezman, Grace te abize anpil nan milenèr sa yo, moun fè tout sòt de bagay endèskabl ak ankò yo sèvi nan lotèl Bondye a.

Lespri Bondye a te lakòz yo deplase lwen lotèl anpil, tout sa nou wè jou sa yo se lotèl palè men li pa gen Lespri Bondye a ankò, pouvwa Bondye ki gen tout pouvwa a pa rete nan lotèl sa yo ankò.
Jiskaske gason ak fanm vini nan konsyans nan move zak yo, chanje soti nan li, sanktifye lotèl la ak re-envite lespri Bondye a, pa gen anyen ki pral rive. Funnily, li te pandan epòk la nan prètriz la Levitical jan yo wè nan liv Levitik la ki prèt la ak lotèl la se de antite separe. Men koulye a, lotèl la ak prèt la se inséparabl, nenpòt altènans sou tèt li se yon altènans sou lotèl la. Nou se nouvo prèt la nan lòd Mèlkisedèk, ki vle di Kris la. Nan sans, pou lotèl la dwe sanktifye, nou menm nou dwe sanktifye.

Yon priyè pou netwaye lotèl la se yon priyè pou nou viv apa tou. Ann bati yon lotèl apa pou Bondye, apa pou Bondye ak akseptab pou Bondye lè nou di priyè sa yo;

Lapriyè

• Seyè Jezi, pou tout tan nou te tache lotèl la ak enjistis nou yo, nou te fache Sentespri Izrayèl la ak panse nou yo ak zèv. Pou twò lontan nou abize favè Kris la sou tèt nou ak pa men nou, nou te kondwi lespri Bondye a byen lwen soti nan lotèl la. Nou priye pou nou padonnen nou tout inikite nan non Jezi.

• Seyè Bondye, nou aksepte sipremasi ou sou lavi nou ak ministè nou ak sou lotèl Bondye a. Nou mande pou nou sanktifye lotèl la epi fè apa pou nou akseptab devan ou nan non Jezi. Kraze lotèl la ak rebati l 'nan gou a ki kostim ou, detwi tout defo ak pousyè tè ki sou lotèl la nan non Jezi.

• Seyè Jezi, nou priye pou nou gide lotèl la ak lespri ou epi fè li enposib pou nenpòt chalatan gen aksè a li nan non Jezi. Seyè, nou plede pa rezon ki fè nan san an ki te koule sou kwa a nan Kalvè lave lwen tout bagay sa yo sal ki degou ou sou lotèl la, epi kite yo pa tache ankò nan non Jezi.

• Seyè Bondye, nou ofri yon sakrifis pou fè lwanj ak adore sou lotèl la ak lapriyè ki pa vèti la nan priye nou lespri kite ou ap rete sou lotèl la ankò. Nou ofri lavi nou pou ou tankou yon sakrifis vivan e nou priye pou nou kreye nan nou yon kè pwòp ki pa konnen peche ak inikite epi nou pral ban nou vijilans espirityèl la ki pral ede nou evite mal nan non Jezi.

• Seyè Bondye, nou chache lespri ou ki ap viv nan kò mòtèl la. Ekriti a di si lespri sa a ki te leve Kris la soti nan lanmò rete nan ou, li pral akselere kò mòtèl ou. Seyè, nou mande pou lespri ou ke ou pral wete nou ak lespri ou epi pote nou nan konsyans la pa janm pèmèt okenn bagay sa yo diy sou lotèl la ankò nan non Jezi.

• Seyè Jezi, lanmò ou tou te pote sou nesans yon nouvo prètriz la. Depi lè sa a, nou te soti nan lòd Prètriz Levitik la, e nou te fè nou eritye Kris nan yon prèt dapre lòd Mèlkisedèk. Senyè, nou mande pou nou ede nou monte epi viv vrè kwayans biwo nou an. Se pou peche nou pa touye lotèl nou yo, paske limyè sou lotèl la pa klere. Nou refize pou rezon ki fè anpil moun pral fail ou. Nou mande pou nou ede nou retounen nan etap nou yo nan non Jezi

• Seyè Jezi, nou priye pou chak legliz ki te manke li, ki te lakòz lespri ou kite lotèl yo, nou mande pou mizèrikòd ou ou padonnen yo. Salmis la di jete m 'pa lwen prezans ou epi pa pran lespri sen ou lwen m', retabli nan kè kontan nan delivre ou ak defann ak lespri sa a gratis. Seyè, nou priye pou ou pa kite yo rate li, nou mande pou renesans sentete ak jistis sou tout lotèl nan non Jezi.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la