Lapriyè pou Gerizon ak Prevansyon nan Coronavirus

7
6229
Lapriyè pou Gerizon ak Prevansyon nan Coronavirus

Egzòd 15: 26

Li di yo konsa: -Si nou tande vwa Seyè a, Bondye nou an, si nou fè sa ki dwat devan li, si nou fè tou sa li mande nou fè, si nou kenbe tout regleman li yo, mwen p'ap mete yon maladi sou tout kalite maladi sa yo. Se mwen menm ki te fè nou soti sou peyi Lejip la. Paske se mwen menm Seyè a k'ap geri ou.

Nan yon tan tankou sa a, gen yon bezwen pou nou tout mete santiman ak tout diferans nou sou kote epi priye pou yon mond pi bon, yon mond gratis pyèj nan viris Corona. Te peyi nou an te afekte seryezman pa viris la, li enpòtan pou nou di yon lapriyè pou geri ak prevansyon nan Coronavirus. Bondye tèlman konsène sou byennèt nou; Plan li yo se pa pou tout mond lan siye pa yon epidemi ki ka touye moun ak iremedyabl. Sa klèman se travay dyab la paske Bondye pa janm fè anyen mal. Pandan ke syantis nan tout glòb la ap travay wonn revèy la nan yon fason yo ka resevwa yon gerizon pou sa maladi li enpòtan pou nou menm tou nan koridò espirityalite a fè tout sa nou kapab pou sovaj sitiyasyon an. Jis anvan nou antre nan lapriyè, pou benefis nan moun ki gen ti kras oswa ki pa gen konesans sou viris la, li se parfèt ke nou ekri sou li pou ou pou w konnen ki jan ki ka touye moun li se konsa ke ou pral konnen ki jan yo lapriyè byen.

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Epidemi Coronavirus se epidemi ki pi resan ak pi danjere ki te atake mond lan, pi move a mond lan te janm wè. Li te premye dekouvri nan Wuhan, yon vil nan Repiblik la Lachin tounen nan Desanm 2019. Nan premye, lè viris la te kòmanse nan peyi Lachin, rès la nan mond lan vire je avèg ak zòrèy soud nan li, pa jiskaske li te transpòte nan Ewòp. , Afrik, Amerik ak rès la.

Nan twa mwa, plis pase 100 peyi yo te afekte anpil pa viris la ak plis pase 4000 moun yo te deklare mouri. Laperèz nou ogmante nan Lafrik lè viris la prospere abondans nan mond lwès la. Epi kounyeya, aktivite espò yo toupatou sou latè a te sispann akòz viris ki ka touye moun. Epitou, anpil sant komès atravè glòb la te sispann biznis akòz epidemi an.

Se maladi coronavirus ke yo rele tou COVID-19 karakterize pa sentòm modere. Moun ki enfekte pa maladi sa a ka fè eksperyans sa yo:

 • nen k ap koule
 • Gòj fè mal
 • tous
 • Lafyèv
 • Difikilte pou respire (Ka grav)

(Ganizasyon Mondyal Lasante (WHO) pandan ke li toujou ap lite pou jwenn yon remèd pou viris la te bay kèk konsèy sou kòman yo anpeche tèt nou kont kontra viris la.

Li etap sa yo Pou prevansyon nan viris Corona anba a

 • Lave men ou regilyèman e byen ak savon ak dlo, epi sèvi ak dezenfektan pou men ki gen alkòl.
 • Kenbe omwen 1 & mwatye mèt (5 pye) distans ant ou menm ak nenpòt moun ki ap touse oswa etènye.
 • Moun ki gen tous ki pèsistan oswa ki etènye yo ta dwe rete lakay yo oswa kenbe yon distans sosyal, men yo pa melanje nan foul la.
 • Asire ou ke ou menm ak moun ki ozalantou ou, swiv bon ijyèn respiratwa, sa vle di kouvri bouch ou ak nen ou avèk yon tisi oswa nan manch rad ou nan koud la bese oswa tisi lè ou touse oswa etènye. Lè sa a, jete tisi yo itilize imedyatman.
 • Rete lakay ou si ou santi ou santi ou santi ou santi ou ak sentòm tankou lafyèv, tous, ak difikilte pou yo respire. Tanpri rele nimewo telefòn ijans medikal nan peyi ou ki disponib lajounen kou lannwit, pou gidans. Pa angaje nan medikaman poukont ou

Apre nou te ekipe tèt nou ak ase enfòmasyon sou viris la, li enpòtan konnen ke Bondye ka geri peyi a, li ka pran efè COVID-19 ak restore lapè tounen nan mond lan.

Poukisa nou priye?

Kòm nou rele sou Bondye nan lapriyè, nou ta dwe konsantre sou domèn sa yo epi atann repons rapid nan men Seyè a.

Pou gaye nan yo sispann

Viris la ap gaye tankou yon dife nan Harmattan a ak si li ta dwe pèsiste, pa ta gen okenn kwen nan mond lan ap sove. Gen yon bezwen pou priye pou Bondye anpeche viris la gaye pi lwen. Depi konesans pratik medikal yo te pwouve ke yo abandone, tout mezi pou anpeche pwopagasyon an te disparèt, èske se pa sou tan ke nou tounen vin jwenn Bondye nan priyè? Nou pral lapriyè pou gaye viris la yo sispann, viris la ta dwe pèdi pouvwa li yo. Pousantaj nan ki viris la gaye se alarmant, nenpòt ki kontak ak yon moun ki enfekte viris la pral transmèt. Ti sezi, li ap vin prèske enkontwolab nan Ewòp espesyalman nan mond lan nan foutbòl ak biznis anpi. Bondye se yon èt siprèm, Li gen pouvwa sou tout bagay, ak lapriyè nou yo nan gerizon ak prevansyon nan Coronavirus ta lakòz Bondye mete yon kanpe nan li.

Pou Bondye Bay Solisyon Doktè Nou yo

Epitou, nou pral lapriyè ke Bondye ta dwe bay doktè yo ak syantis konesans lan ak bon konprann vini ak yon geri. Jiska kounye a, pa te gen yon ti kras nan prèv konkrè sa ki te kapab kòz la nan viris la, li jis grenn moute soti nan ble a. Ekriti a te fè nou konprann ke tout bon lide soti nan Bondye, nou pral lapriyè pou Bondye ta ba yo bon konprann pou vini ak yon geri.

Pou lanmò a Toll One Stop

Nimewo lanmò a ogmante de youn a plis pase 4000 nan twa mwa epi si yo pa pran swen, li ap ogmante plis pase sa. Priyè nou an ap konsantre tou sou kanpe kantite lanmò yo ogmante nenpòt ki pi lwen. Yon viris ki te kòmanse nan yon vil te pwolonje nan plis pase 100 peyi yo, kantite moun ki mouri yo dwe sispann, epi anvan viris la avèk siksè touye nou tout epi pa gen pèsonn pou priye, èske ou pa pral konseye ke nou kòmanse priye kounye a ke nou toujou vivan?

Pou rekiperasyon rapid nan tout pasyan ki enfekte atravè lemond

Pa gen mwens pase 144,078 moun ki te enfekte ak viris la sou 70,920 te refè ak rès la yo toujou ap batay ak viris la. Pandan lapriyè, nou ta dwe priye pou moun ki te afekte pa viris la ke Bondye li menm ta dwe geri yo. Bib la fè nou konprann ke Bondye se yon swayeur pwisan, Li ka lonje men l 'ak geri dè milyon de moun nan yon dezyèm fwa. Ase pou moun ki mouri nan viris la, nou pral lapriyè Bondye ta dwe geri tout moun ki te afekte pa viris la.

Pou pwoteksyon diven pou enfekte yo

Pandan y ap di yon lapriyè pou geri ak prevansyon nan coronavirus, nou dwe tou priye ke Bondye pwoteje moun ki pa enfekte ankò soti nan kontra viris la. Sèl fason nou ap travay kòm ranfòsman kont viris la se paske nou pa te afekte pa li ankò. Nou dwe priye ke pandan ke Bondye ap kanpe viris la soti nan gaye pi lwen ak geri moun ki te afekte, men li nan pwoteksyon yo ta dwe sou moun ki pa afekte ankò.

Ekriti a di pou nou pote make Kris la kite okenn moun pa gen pwoblèm nou. Nou dwe priye pou men Bondye yo sou chak ak tout moun nan nou epi pwoteje nou kont viris la.

PWEN LAPRIYE

 1. Papa Senyè, nou vini kont tout pouvwa Coronavirus nan non Jezi
 2. Nou priye pou viris la pèdi pouvwa li nan non Jezi
 3. Nou detwi tout gwo fò nan Coronavirus nan mond lan nan non Jezi.
 4. Seyè, nou mande ke pa pouvwa ou, ou pral sispann gaye nan viris la nan non Jezi.
 5. Senyè pa mizèrikòd ou, nou mande ke ou pral bay ekip medikal la toupatou nan mond lan bon konprann pou vini ak yon geri nan non Jezi.
 6. Papa nan syèl la, nou priye ke pa pouvwa ou, ou pral ekspoze kòz la nan epidemi mòtèl sa a nan non Jezi.
 7. Ekriti a di ke chak bon lide soti nan ou Seyè, nou mande ke ou pral ba yo lide a yo ka resevwa yon geri nan non Jezi.
 8. Papa, Mèt, nou priye pou ou sispann nimewo lanmò viris la nan non Jezi.
 9. Papa nan Syèl la, nou mande ke pa pouvwa ou, ou pral kwape gaye li yo soti nan k ap deplase pi lwen nan non Jezi.
 10. Chak pouvwa Coronavirus detwi nan non Jezi
 11. Nou enkyete si li se yon viris oswa li te Worcester nan dyab la, Jewova, nou mande pou ou pral geri mond lan nan non Jezi.
 12. Paske li te ekri ke Kris la te pran sou tèt li tout enfimite nou yo e li te geri tout maladi nou yo. Nou pale de gerizon pou nou nan non Jezi.
 13. Nou priye pou tout gason ak fanm toutotou glòb la ki te frape avèk siye viris la, nou priye pou ou geri yo nan non Jezi.
 14. Bib la di kò nou se tanp Bondye a, kon sa, yon bagay nan imoralite ta jwenn yon plas nan nou. Nou vini kont viris la nan kò yo nan non Jezi.
 15. Paske, men sa ki ekri: Moun lòt nasyon yo va pè, y'ap rete nan kachèt yo. Nou bay lòd pou Coronavirus kouri soti nan kò moun ki afekte yo nan non Jezi.
 16. Nou dekrè pa otorite nan syèl la ki te fen a vini pou Coronavirus nan mond lan nan non Jezi.
 17. Chak move lespri nan Coronavirus detwi nan dife nan non Jezi.
 18. Nou dekrè ke nan non Jezi, dwa Bondye ki bay liberasyon ta dwe repoze sou chak gason ak fanm ki afekte nan sendwòm mòtèl la nan non Jezi
 19. Paske li ekri, nou pote mak Kris la, se pou pesonn pa pini nou. Nou dekrete libète soti nan Coronavirus nan non Jezi.
 20. Seyè Jezi, nou mande ke ou pral gade desann sou tè a soti nan syèl la ak ou pral geri peyi nou an nan non Jezi.
 21. Bib la di pa bann li yo nou geri, nou dekrè geri nou yo nan non Jezi.
 22. Nou pale liberasyon nou an nan reyalite nan non Jezi.
 23. Papa, nou mande ke ou pral ale nan sous la nan Coronavirus epi ou pral detwi pouvwa li soti nan rasin lan nan non an nan Jezi.
 24. Seyè, Bondye, nou dekrè ki pral gen pa gen okenn lanmò plis ki te koze pa Coronavirus nan non Jezi.
 25. Nou dekrè ke viris la p'ap gen pouvwa sou lavi moun yo nan non Jezi.
 26. Paske li te ekri ke ou konnen panse ke ou gen pou nou yo, yo se panse yo nan bon epi yo pa nan sa ki mal yo ban nou yon fen espere. Nou dekrè ke Coronavirus pa pral gen pouvwa sou nou ankò nan non Jezi.
 27. Li te ekri, ke si nenpòt moun ap pale, se pou yo pale tankou yon Oracle nan Bondye, nou rantre nan Lafwa nou yo ak nou dekrèman menm jan an ki viris la ap pèdi pouvwa li nan non Jezi.
 28. Nou dekrè geri moun ki gen tout pouvwa sou peyi nou an nan non Jezi.
 29. Nou dekrè ke fen an vini pou li nan non Jezi.
 30. Papa pa otorite nan syèl la, ou pral klere konpreyansyon nan pratik medikal ki pral ede yo jwenn geri nan non Jezi.

Anfen, nou priye Seyè a, liv la nan 2 Istwa 7:14 di Si pèp mwen an, se mwen menm yo te rele nan non mwen, imilye tèt yo, epi lapriyè ak chèche figi m 'epi vire soti nan move fason yo, Lè sa a, mwen pral tande soti nan syèl la epi mwen pral padonnen peche yo epi geri peyi yo. Nou se pèp ou a rachte pa san ou, nou ap rele pa non ou Seyè, nou mande pou ou pral padonnen peche nou yo ak inikite nan mond lan. Peyi nou an se nan boulvèsman, doulè a, pè, ak lanmò ki te koze pa koronavirus mòtèl la te fè plis pase mal ase nan pèp ou a Seyè, nou mande ke ou pral tande priyè nou yo soti nan syèl la ak Sentespri ak fòs nan men dwat ou ou pral. libere nou soti nan maladi a, nou mande ke ou pral bay geri moun ki afekte yo epi ou pral pwoteje dè santèn de dè milya ke yo pa enfekte ankò, nan non Jezi. Amèn.

 


KÒD KESYON

 1. Mwen di Bondye mèsi pou pwen pwisan ak priyè sa yo konsènan Coronavirus ki afekte mond lan nan moman sa a. Se pou Bondye beni ou anpil nan Bondye pou pwen pwisan lapriyè ou

 2. Mwen rantre nan konfyans nan Bondye mwen ak kwayan yo priye kont coronavirus sa a ak nenpòt ki lòt fòm nan fènwa plan sou peyi nou an. Mwen di Bondye mèsi pou lapriyè sa yo

 3. trimakasiH Poin doax ....

  Tuhan yesus memberkati
  Sa a se yon bagay ki pi enpòtan yo di ke li te gen yon chanjman ki te fèt nan sezon otòn lan.
  Chwazi yon pati nan men lame peyi a
  082397775319
  Pa gen okenn enfomasyon sou ou

 4. Mèsi Jezik pou ministè sa a ki anrichi nou ak pawòl ou epi anseye nou kijan pou nou itilize li. Se pou Bondye kontinye pouse ministè sa a pi wo.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.