Sòm 118 Siyifikasyon Verse Pa Verse

0
6420
Sòm 118 Siyifikasyon Verse Pa Verse

N ap etidye liv Sòm 118 la ki vle di vèsè a. Sòm sa a dekri ki jan yon nonm Bondye chwazi pou Bondye a te rejte pa moun men pa lafwa, li te vin viktorye. Lè sa a, li moute eksprime gratitid l 'yo k'ap vin ede l' yo. Li te tou rele soti nan nasyon an kontan avèk li.

PSALM 118 SIGNIFICATION VERSE BY VERSE.

Vèsè 1: - Lwanj pou Seyè a! Li bon pou li, l'ap toujou kenbe pawòl li.

Man pa ka eksprime rekonesans li pou kont li Se poutèt sa li rele sou lòt moun yo rantre nan. Tout nasyon yo te enterese nan viktwa David la, kidonk li te bon pou yo te ini avèk li pou yo te rejwi epi chante lwanj pou li. Paske nati Bondye gen ladann bonte, chak moun sou tè a vle di ke yo fè lwanj li nan nenpòt sikonstans. Pandan se tan, pandan ke gen kèk ki nan opinyon ke li nan sèlman lè yo resevwa yon bagay anvan yo, yo fè lwanj. Li enpòtan pou di Bondye mèsi

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Vèsè 2: - Se pou pèp Izrayèl la di: -Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!

Kontra Bondye avèk pitit Izrayèl yo te gen mizèrikòd ak lanmou. Chak fwa yo te pèdi, li te pare yo aksepte yo tounen tankou pwòp tèt li. Viktwa David la se rezilta mizèrikòd Bondye. Se poutèt sa, li te rele disip li yo pou fè lwanj non li pandan mizèrikòd li ap la pou toutan.

Vèsè 3: -Se pou kay Arawon an di konsa, pou gen pitye pou li pou tout tan

Pitit gason Arawon yo te pi pwòch Bondye paske yo te gen pitye pou li. Chak fwa yo te ofri bèt ti mouton bay Bondye, li montre li gen pitye pou yo. Epitou, yo te gen ase rezon pou remèsye Seyè a apre yo fin touye anpil nan yo pa wa saul. Kounye a Senyè a te voye yon nouvo chèf ki pa ta entèfere nan ofrann sakre yo bay Bondye a, yo bezwen di Bondye mèsi pou kado delivrans lan.

Vèsè 4: -Se pou moun ki gen krentif pou Bondye a di: Se pou li gen kè sansib pou tout tan

Salmis la rele tou sou tout moun ki gen yon kè enb nan direksyon pou Bondye ak yon senp respè pou Bondye rantre nan l 'nan fè lwanj Seyè a. Se pwosperite a nan pèp Izrayèl la atribiye a tout moun ki vrèman gen krentif pou l '.

Vèsè 5: -Mwen nan gwo lapenn, m'ap rele Seyè a. Seyè a reponn mwen, li fè m 'rete nan yon gwo kay.

Anjeneral, Lapriyè ki soti nan detrès ak difikilte yo soti nan kè a epi yo ale dirèkteman nan kè Bondye a. Anpil nan nou ap travèse difikilte sa yo, se pou yo pa panse a li kòm yon fen, lapriyè sèvi kòm yon avni kraze jouk bèf epi jistifye nou.

Vèsè 6: -Seyè a kanpe devan mwen. Mwen p'ap pè anyen. Kisa moun ka fè mwen?

Isit la, salmis la kontan nan Seyè a paske li se defandè l 'yo. Vanyan sòlda ki pi pisan an pa gen anyen lè li opoze ak Bondye. Men, moun ki gen Bondye triyonfe. Nenpòt moun ki nan Bondye, pa gen okenn mal pral rive l '.

Vèsè 7: -Seyè a pran men mwen pou ede m '. Wi, mwen wè moun ki rayi m' yo, m'ap tann.

Sa a se yon deklarasyon konsolasyon ki rasire ke Li se sou pati nou an. Li ogmante moun pou goumen avèk nou san nou pa abandone nou. Pandan se tan, konfyans nou dwe sou Bondye, paske san Bondye, moun k ap ede nou yo ap echwe.

Vèsè 8: - Pito yon moun chache konfyans nan Seyè a pase pou l 'mete konfyans li nan moun.

Vèsè sa a ekri nan eksperyans moun ki te jwenn kè kontan nan konfyans Seyè a. Akote de lefèt ke li gen bon konprann mete konfyans nou nan Kris la, li moralman rekòmande pou mete konfyans nou nan Bondye jan li se devwa moun pou mete konfyans nan Bondye. Si nou konte sou sèlman moun, rezilta a pa janm ka fè konfyans. men si nou mete konfyans nou nan Seyè a, li pral beni nou anpil anpil plis pase sa nou te ka janm espere pou.

Vèsè 9: -  Pito yon moun chache konfyans nan Seyè a pase pou l 'konte sou chèf.

Menm jan an, li ta bon pou ou fè konfyans nan Bondye pase mete konfyans ou nan nobleman. Malgre ke yo doue ak pouvwa vanyan sòlda ak rad ki te sou twal fen, yo se sèlman moun epi yo pa ka ede lè pwoblèm rive. Pou rezon sa a ak mil plis lòt moun, li se pi bon yo mete konfyans ou nan Bondye pase nan chèf.

Vèsè 10: -Tout nasyon yo te sènen m ', Men, avèk pouvwa Seyè a, mwen kraze yo nèt.

Moun ki soti nan divès nasyon antoure salmis la ankò li te konkeri yo paske konfyans li te sèlman sou Bondye. Li pran yon anpil tout konfyans nan Bondye yo dwe kalm espesyalman lè fè fas a kriz oswa nan yon batay. Men, si nou gen Bondye, nou asire w ke nou genyen.

Vèsè 11 & 12: -Yo antere m '; wi, yo te antoure m, men nan non Senyè a, m ap detwi yo. Yo antoure m 'tankou myèl; Yo mouri tankou dife nan pikan. Nan non Seyè a mwen pral detwi yo.

Li sanble ke salmis la te antoure pa lènmi menm jan myèl antoure gato myèl. Yo lakòz l 'tankou kè sere ak chagren. Yo te pare pou detwi l 'jan te gen anpil. Sepandan, lafwa li nan Kris Jezi te fè lènmi l yo pran pasyans devan li.

Vèsè 13: -Ou fè yo pase m 'nan betiz pou fè m' tonbe. Men, Seyè a ede m '.

Lènmi yo te eseye tout mwayen pou debarase nan salmis la men evantyèlman, Bondye te ede l. Epitou, pitit Bondye yo te eseye anpil fwa pa Satan nan tantasyon men lè Bondye vini nan sekou pwòp tèt li, jis yon sèl men se ase pou pou genyen batay la.

Vèsè 14: -Se Seyè a ki tout fòs mwen, se pou li m'ap chante. Se li menm ki delivre m '.

Li evidan ke nan tout chapit sa a David bay Bondye viktwa li. Anpil fwa nan moman sa a nou pa gen fòs la ak Se poutèt sa, nou pa ka chante. Men, lè kanpe yo pou konsève pou nou, nou ap ranfòse pa Bondye. Lè sa a, nou va chante yon chan lwanj.

Vèsè 15: -Moun k'ap mache dwat yo konnen jan moun ki mache dwat devan Bondye yo ap rele anndan lakay yo, paske yo gen kè kontan, yo delivre.

Kote ki rete nan sove a se tanp lan nan fè lwanj. Anvan kounye a, yo te soufri anba men lènmi yo, men paske yo te sonje salmis la nan lajwa etènèl nasyon an ta fè eksperyans nan fen an. Li viktoryezman kontan. Si nou te resevwa delivrans kòm kretyen, se pou yo fè grandè Bondye ak kè nou plen ak kè kontan.

Vèsè 16: -Se sou bò dwat li fè Seyè a gras. Li fè sa ki dwat.

Salmis la rete sou bò dwat Senyè a ki sen. Lè Bondye leve men l ', li leve moute moun ki mete konfyans yo nan l', li jete tout moun ki rebèl kont li.

Vèsè 17: -Mwen p'ap mouri. M'a vivan, m'ap rakonte sa Seyè a fè pou mwen.

Advèsè li yo te vle l 'mouri, petèt rimè kap pase alantou konsènan lanmò li, men li deklare ouvètman egzistans l', li pretann ke li pa ta janm tonbe nan men lènmi l 'yo, olye li te detèmine pwoklame zèv yo bèl bagay nan Bondye.

Vèsè 18: -Seyè a pini m 'konsa, li pa t' touye m '.

Chastisement vle di kenbe kretyen yo nan chèk la. Pou fè yo sonje ke gen toujou yon rekonpans pou yo te enb. Atak yo divès kalite soti nan lènmi an yo tout dirije pa Bondye. Sepandan, li pa lage nou sou lanmò. Si nou kenbe chaj Bondye a, nou sèten n ap resevwa viktwa li nan tout divizyon.

Vèsè 19 & 20: - Louvri pòtay lavil Jerizalèm pou mwen yo. M'a antre nan yo, m'ap fè lwanj Seyè a. Se bò pòtay Seyè a y'ap antre nan lavil la.

Pòtay Bondye a se pòt jistis. Li se yon bagay bèl bagay yo wè. Li mete yon antre pou tout moun ki jis. Soti nan yon lòt pwen de vi, Bondye se pòt la, tout moun k'ap mache dwat yo va pase nan li epi rejwi nan jistis li.

Vèsè 21: -M'ap fè lwanj ou, paske ou tande m ', ou vin delivre mwen.

Salmis la fè lwanj Bondye e li rekonèt favè Senyè a fè. Lè Bondye reponn priyè nou yo, nou se yon etap pi pre l '.

Vèsè 22: -Wòch moun ki t'ap bati yo te refize a tounen wòch ki te sou kwen an.

Fondamantalman, li te wòch la ki te rejte pa moun yo, men nan leve l 'soti vivan nan lanmò, li te leve ak leve nan pik la anpil nan bote l', li tout bèl pouvwa. Men, nan kontèks sa a, wòch la isit la implique David ki te rejte pa otorite anpil men paske nan konfyans li nan Bondye, li te mete l 'wo pase yo e li te parèt wòch prensipal la. Pou menm jan ak anpil kretyen k ap viv anba otorite, pran kouraj li pral ranpli objektif ou yo.

Vèsè 23: - Se sa Seyè a ap fè. li bèl nan je nou.

Chak lafwa nan mond sa a reprezante yon kreyasyon diven, yon pouvwa siprèm pi wo pase mond lan. Lafwa pèmèt nou wè Jezi pi wo a pouvwa ak prensip. Tout travay Bondye yo bèl fèt. Pa egzanp, fason li te leve pitit gason Jezi Kris la te bèl nan je tout moun.

Vèsè 24: -Se jou sa a Seyè a te fè. Nou pral kontan epi kontan nan li.

Kote li te anndan David te make pi bon jou pou pèp Izrayèl la. Se konsa, yo kontan. Nan menm venn lan, jou a, Seyè a se yon mak pou tout kretyen. Chak fwa limyè premye jou nan semèn nan klere, nou ta dwe fè efò pou nou obsève l menm jan ak jou Saba a.

Vèsè 25: -Tanpri, Seyè, pa pini ou anyen. Tanpri, Seyè, tanpri, voye bonjou pou ou!

Nenpòt moun ki angaje l nan Bondye, èske l ap sove ?. Ann sipliye Bondye pou l sove nou epi delivre nou anba lènmi nou yo pou lè viktwa a li voye benediksyon

Vèsè 26: -Benediksyon pou moun ki vini nan non Seyè a! Nou menm ki nan kay Seyè a, n'ap beni nou.

Non Senyè a se yon gwo fò won, yon pechè rele sou non an epi li sove. Menm jan salmis la te bat lènmi l yo e li te leve sou twòn lan.

Vèsè 27: -Bondye se Seyè a, ki te montre nou limyè: mare sakrifis la ak kòd, jouk nan kòn lotèl la.

Se sèlman pouvwa Bondye ki bay limyè. Avèk limyè Bondye a, nou resevwa anpil kè kontan e se poutèt sa nou delivre anba pouvwa fènwa. Se poutèt sa, se pou yo fè grandè Seyè a ki te beni nou ak limyè sa yo

Vèsè 28: -Se ou ki Bondye mwen, m'ap di ou mèsi. Se ou ki Bondye mwen, m'ap di ou bèl.

Bondye te ban nou favè ak pwomèt nou tout bèl pouvwa. Li se devwa nou kòm kretyen egzòte non l 'yo.

Vèsè 29: -Lwanj pou Seyè a! Li bon pou li, paske li gen pitye pou li pou tout tan

Nan menm fason an, li te kòmanse sòm sa a te itilize pou fini li fè li yon sèk antye nan kè kontan ak di Bondye mèsi

KILÈ mwen bezwen sèvi ak PSALM SA A?

Isit la se kèk fwa lè Sòm 118 ka sèvi yon bi pou ou:

  • Lè ou santi ou bezwen eksprime kè ou nan gratitid a ki gen tout pouvwa
  • Lè ou bezwen raple ke gason sèlman ka febli men Bondye pa janm echwe
  • Lè ou bezwen Bondye goumen batay ou yo pou ou enstwi ak dirije ou nan nenpòt ki pwen nan lavi ou.
  • Lè ou vle Bondye ba ou pwosperite ak benediksyon

LAPRIYÈ POU 118:

Si ou nan nenpòt nan sitiyasyon ki endike anwo a oswa plis, Lè sa a, sa yo sòm 118 pwisan priyè yo se pou ou:

  • Seyè, mwen di ou mèsi pou viktwa ou ak benediksyon nan lavi mwen
  • Papa nou ki nan Syèl la, bay lespri mwen Thanksgiving nan kè m
  • Seyè, mwen mande pou ou delivre m 'anba tout sa ki mal nan non Jezi.
  • Seyè, mwen bay lòd pou mwen pa mouri, men pou m 'deklare tou sa ou fè.
  • Papa, mwen kontan nan non ou, pran tout bèl pouvwa a nan non Jezi.

 

 

 

 


Previous atikSòm 41 Mesaj Vès la pa Verse
Next atikSòm 126 Siyifikasyon Verse Pa Verse
Non mwen se Pastè Ikechukwu Chinedum, mwen se yon nonm Bondye, ki moun ki pasyone sou mouvman Bondye a nan dènye jou sa yo. Mwen kwè ke Bondye te otorize tout kwayan avèk yon lòd etranj nan favè pou manifeste pouvwa Sentespri a. Mwen kwè ke pa gen okenn kretyen ki ta dwe oprime pa dyab la, nou gen pouvwa a ap viv ak mache nan dominasyon nan lapriyè ak Pawòl la. Pou plis enfòmasyon oswa konsèy, ou ka kontakte m 'nan chinedumadmob@gmail.com oswa Chat m' sou WhatsApp ak Telegram nan +2347032533703. Epitou mwen pral renmen Envite ou rantre nan Pwisan nou an 24 èdtan Priyè Gwoup sou Telegram. Klike sou lyen sa a yo rantre nan Koulye a, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bondye beni w.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.