Sòm 126 Siyifikasyon Verse Pa Verse

0
2458
Sòm 126 Siyifikasyon Verse Pa Verse

Jodi a nou pral etidye liv la nan Sòm 126 ki vle di vèsè pa vèsè. Premyèman, anviwònman salm sa a pale de retou Izrayelit yo nan ekzil yo nan lavil Babilòn. Poutan, deklarasyon sa a te kapab fè referans a nenpòt seri evènman ki te dokimante nan liv dosye yo kote pèp Izrayèl la te anba detrès ak otorite diferan.

Mo "vire" se pi gwo mo chante a. li se yon chan transfòmasyon soti nan kaptivite. Li ta ka itilize tou pou mete chemen yon nanm padonnen sitou lè kòlè Seyè a vire do bay li.

PSALM 126 SIGNIFICATION VERSE BY VERSE.

Vèsè 1: -. Lè Senyè a te retounen nan kaptivite Siyon yo, nou te tankou moun sa yo ki rèv.

Isit la, vèsè a deklare ke te gen kèk fwa lè pitit Bondye yo te nan pwoblèm, men toudenkou, lapenn te ale tankou yon rèv, ak kè kontan nan ki te vin apre te konsa enkwayab ke li te sanble enkwayab, epi yo te pè li ta ka yon senp. vizyon yon sèvo san fè anyen konsa.

Vèsè 2: - Lè sa a, bouch nou plen ak ri, ak lang nou an ak chante: Lè sa a, yo te di nan mitan lòt nasyon yo: Seyè a te fè bèl bagay pou yo.

Anvan sa, pèp Izrayèl la te nan gwo lapenn, yo pa t 'kapab chante chante Seyè a nan yon peyi etranje. Men koulye a, kòm kè yo te inokulasyon ak kè kontan ak kè kontan, li te revele nan aparans ekstèn yo ak eksprime ak bouch yo. Kè yo te tèlman gwo ke yo pa t 'kapab kenbe l'. Soti nan vèsè sa a, moun lòt nasyon yo eksprime kòm moun ki pa kwayan yo. Li ka dedwi ke gen yon espas ant moun ki pa kwayan yo ak legliz la. Pandan se tan, lè ou te libere anba peche ak gwo opresyon. Li ta lakòz ou rejwi nan gwo kè kontan ak ri ak mond lan ta dwe toudi e di Seyè a te fè pou ou bèl bagay sètènman.

Vèsè 3: - Seyè a fè gwo bagay pou nou. kisa nou kontan.

Pawòl sa yo se sitou pawòl jwif yo ki admèt lefèt ke vrèman Senyè a te fè anpil bèl bagay pou yo san dout. Isit la, yo bay kredi ki moun li dwe. lè yo pa t 'kapab delivre tèt yo, Seyè a vini, li delivre yo. Kè kontan ak chante ap soti nan yon nanm rekonesan e yo pral dirije Senyè a.

Menm jan tou, deklare gwo bagay yo te fè pa t 'pou jwif yo sèlman, men pou tout mond lan. Paske li se ekspyasyon pou tout mond lan. Delivrans lan se pa sèlman soti nan peche nou yo, men pou delivre, akseptasyon ak lavi etènèl.   

Vèsè 4: -Seyè, fè nou tounen lakay nou tankou gwo larivyè ki soti nan sid.

Vèsè sa a eksplike ke lè nou priye pou tounen nan kaptivite nou an, li enpòtan sonje eksperyans ansyen. Pa gen anyen ki ranfòse lafwa pi efektivman pase memwa yon ensidan pase. Tèks la montre nou kijan li saj pou nou tounen vin jwenn Senyè a ankò, ki nan tan lontan an te tèlman jenere avèk nou. Pa gen absoliman okenn moun ki ka vire ankò kaptivite nou eksepte li menm ki te vire l anvan. Izrayèl te retounen sot nan kaptivite Babilòn nan, e se te menm si yon gwo inondasyon moun te prese ale Siyon. nan mitan difikilte nou genyen kounye a, pa kite nou bliye sot pase a, se pou nou sèvi Senyè a, epi sipliye li pou l fè sa pou nou ke nou paka fè pou tèt nou.

Vèsè 5: - Moun ki simen ak dlo nan je yo pral rekòlte nan kè kontan

Dapre vèsè sa a, li implique ke difikilte prezan yon sèl la pa dwe wè tankou si li ta genyen. Pandan ke Soufrans nou se simen nou, se pou rekòlte nou rejwi. Bouch nou pa ka plen ak ri si li pa te premye plen ak anmè a nan lapenn. Si pa te gen okenn simen nan dlo nan je pa ta gen okenn rekòlte nan kè kontan. Nou dwe simen si li nan yon menm nan lapenn, men nou pral rekòlte nan sezon an klere nan kè kontan. Ann kenbe travay tan simen sa a avèk bon lafwa, epi jwenn fòs nan alyans Seyè a ban nou an. Li ta dwe remake ke pwomès la pa vle di pou tout moun k'ap fè peche, men sa yo ki espesyalman simen nan dlo. Nan menm sans lan, menm jan ak kretyen, nou dwe kontinye simen grenn pawòl la menm lè li sanble pa gen moun k ap koute. Lè lapli a vini, grenn lan ap grandi epi fleri

Vèsè 6: - Moun ki soti epi k ap kriye, ki pote pitit pitit ki gen anpil valè, li pral sètènman vini ak kè kontan, pote tout pakèt li yo avè l.

Vèsè ki sot pase a se yon repetisyon ak deklarasyon konfimasyon sou sa ki te eksprime nan plizyè mo Pawòl la se pitit pitit presye ke li pote ak simen. Paske Seyè a te deklare ou pral ale lakay ou pa simen, men rekòlte; pa kriye, men kontan. Rekòt ou a (rekonpans) va ogmante anpil. Soti nan la, ou pral gen kè kontan nan rekolte.

 KILÈ mwen bezwen sèvi ak PSALM SA A?

Lè w fin etabli sans sa a, li enpòtan pou w konnen ki lè pou w itilize li. Isit la yon fwa kèk kote sòm lan ka sèvi yon bi pou ou:

  • Lè ou jwenn tèt ou nan yon sitiyasyon dezagreyab epi ou bezwen Bondye pou delivrans total
  • Lè pwòp kè ou kase ak chagren
  • Lè ou bezwen Bondye pou retabli epi beni zèv men w anpil.
  • Lè ou vle Bondye ranfòse konfyans ou nan li

 LAPRIYÈ POU 126:

Si ou nan nenpòt nan sitiyasyon ki endike anwo a oswa plis, Lè sa a, sa yo sòm 126 pwisan priyè yo se pou ou:

  • Chè Seyè a fè ekzil nan eksèt, ak bannisman nan bonè.
  • Seyè, kite kè nou rekonesan sonje tout ansyen bon renmen ou
  • Chè Senyè, ranfòse lafwa mwen, mwen kwè nan ou.
  • Senyè, beni mwen avèk anpil lajwa pou m ka rejwi nan non ou pou tout tan.

 

 

 

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la