Lapriyè pwisan pou ansyen inyore yo

1
2056
Lapriyè pwisan pou ansyen inyore yo

Jodi a nou pral angaje nan priyè pwisan pou madanm unsaved. Lè ou nan yon maryaj kote madanm ou pa pataje menm lafwa nan Kris la avèk ou kapab yon eksperyans trè difisil. Si fason ou viv lavi ou baze sou prensip lafwa ou nan Kris la, lè sa a pral gen yon pwoblèm paske pa te kapab pataje sa ak madanm ou ka eseye nan fwa. Plis konsa, lanmou ou pou madanm ou pral vle di ke ou gen enkyetid pou byennèt espirityèl li. Youn nan pi gwo zak lanmou ou ka montre yon moun ap priye pou yo, e youn nan bagay ki pi pwisan ou ka fè pou maryaj ou se priye regilyèman pou madanm ou.

Tanpri Abònman nan YouTube Chèn nou yo Gade Chak jou Videyo Priyè pouvwa

Ou se yon sèl moun ki renmen Madanm ou plis pase nenpòt lòt moun nan mond lan, epi, si ou pa priye pou yo, ki moun ki pral? Ou bezwen kenbe nan tèt ou ke lapriyè pou madanm ou sove san ou pa refere a pawòl Bondye a se pa pi efikas pase panse dézireu. Pou priye efektivman, ou bezwen priye avèk pawòl Bondye a. Pwomès Bondye yo se garanti ou pou priyè reponn yo. Pa o aza nan apwòch ou nan lapriyè. Epi sonje, Bondye pa depann de ou pou mennen madanm ou pa sove a delivrans. Li se byen kapab orchestrating ke tèt li. Ki sa li bezwen ou fè se pote pwoblèm nan ba li epi pèsiste nan lapriyè Bondye.

Kèlkeswa jan kè madanm ou pa sove a difisil, Bondye gen yon fòmil pou adousi li, kidonk pa pèdi espwa, menm si li pran plis tan pase sa ou ta renmen. Se poutèt sa, baze priyè ou yo sou pwomès espesifik ki soti nan pawòl Bondye a epi wè volonte li ap depliye nan lavi madanm ou. Anba la a se yon gid sou ki jan yo lapriyè pou madanm ou pa sove ak ekriti ki enpòtan.

Tanpri Abònman nan YouTube Chèn nou yo Gade Chak jou Videyo Priyè pouvwa

Lapriyè

 1. Seyè, mwen remèsye ou paske ou toujou tande epi reponn priyè a ke yo mande nan konfyans nan Bondye ak pa volonte ou.
 2. Seyè Jezi, mwen leve madanm mwen ba ou kounye a, konnen ke li pa te aksepte Ou kòm Sovè l ', epi nou ap derive apa youn ak lòt, kòm pespektiv tout nou sou lavi te vin tèlman diferan.
 3. Seyè, Ou se plen ak pitye ak bonte, e mwen priye pou ou Seyè nan pitye ou ta chanje kè madanm mwen pou ke li devlope yon dezi gwo konnen ou, fè konfyans ou ak swiv ou pou tout rès lavi li ...
 4. Seyè, chak fwa mwen gade madanm mwen, ak ki jan rebèl li ye, li fè m 'tris sou ou pral santi, mwen konnen ou renmen li, e mwen sipliye ou Seyè a pran sou lavi li pou tèt ou epi kite li pral sijè a Volonte ou pou kont li nan Non Jezi.
 5. Seyè Jezi, mwen te eseye tout posib mwen pou mwen genyen Madanm mwen pou ou, men li pa t 'travay deyò. Mwen priye ou, Granmèt, pou ou voye yon moun pou lafwa li enfliyanse li epi kite li chanje pou sèvi ou toujou nan non Jezi.
 6. O, Seyè, mwen priye pou ban mwen bon konprann epi kite lespri ou gide m nan tout kondwit mwen pou m pa konpòte mwen yon fason ki pral fè kè madanm mwen vin resevwa ou nan lavi li ...
 7. Ou menm, Bondye, ou se yon plak pwotèj bò kote nou. Ou pwoteje nou nan men lènmi ki chache detwi, epi ou p ap kite nou wont. Ponyèt ou gen anpil pouvwa, epi Pawòl ou gen anpil pouvwa (Sòm 3: 3, 12: 7, 25:20; Egzòd 15: 9; Lik 1:51; Ebre 1: 3). Mwen priye Seyè a ke ou pwoteje l 'soti nan pwason yo powens ak tout atak nan lènmi an nan Jezi Non
 8. Mwen priye Senyè a pou w ede madanm mwen pou li vin renmen li. Li ta dwe de pli zan pli nan tranble sou pouvwa ou, bote, ak favè Bondye. Se pou li konnen plis chak jou sou pwofondè ak lajè lanmou ou epi reponn avèk amou ogmante pa li nan non Jezi (Sòm 27: 4; Efezyen 3:18).
 9. Senyè, se pou Lespri w ki gen bon konprann ak konesans ou a repoze sou madanm mwen. Fè konseye li. Se pou li pran plezi ou nan obeyi kòmandman ou yo. (Ezayi 11: 2-3)
 10. Bondye, w ap akonpli objektif la nan chak nan lavi nou. Lanmou ou p'ap janm fini an. Pa abandone travay men ou yo. Pa kite l. Trase li nan ou toujou (Sòm 138: 8).
 11. Mwen priye pou ou, Seyè a bay li ak kapasite nan jwenn ak satisfè objektif ou pou lavi li anvan li twò ta.
 12. Seyè, mwen priye pou ou pote l 'nan yon k ap viv, vital, entim, pouvwa relasyon ak ou. Louvri je li pou li ka wè bèl bagay nan lalwa ou nan non Jezi (Sòm 119: 18).
 13. Men ou te fè madanm mwen e mwen te fòme l; Seyè, mwen priye ou bay konpreyansyon li yo aprann kòmandman ou yo toujou nan non Jezi (Sòm 119: 73)
 14. Senyè, tanpri beni madanm mwen, Pawòl ou di bonte ou mennen nan repantans. Pa kite l kontinye ranmase kòlè pou tèt li (Women 2: 4-6).
 15. Seyè a bay madanm mwen yon selman nan kè ak aksyon pou ke li ap toujou gen krentif pou ou pou byen li yo ak bon nan pitit nou yo. (Jeremi 32:39)
 16. Seyè a moutre l 'epi anseye l' nan fason li ta dwe ale. Konseye Senyè li a epi veye sou li toujou paske lanmou san fay ou an antoure moun ki mete konfyans ou nan ou. (Sòm 32: 8, 10)
 17. Senyè ede l imilye tèt li anba men pisan w, pou w ka leve l nan tan apwopriye (1 Pyè 5: 6).
 18. Mwen priye yon lizyè pikan anndan madanm mwen ke moun ki gen move enfliyans ap pèdi enterè epi kite l pou kont li (Ocheya 2: 6).
 19. Mwen priye pou ou ta itilize m pou yon madanm mwen, Seyè. Ban mwen bon konprann pou konnen kijan pou reponn a kèk nan negativite l.
 20. Seyè, ban m 'lide Kris la mwen priye, pou m' ka reponn nan lespri ak renmen, dapre volonte ou. Seyè, mwen priye pou madanm mwen pral yon sèl jou a sove. Nan non Jezi. Amèn

Tanpri Abònman nan YouTube Chèn nou yo Gade Chak jou Videyo Priyè pouvwa

piblisite

1 KÒMANTÈ

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la