Priyè pou Èd ak Konsèy

0
1160

Jodi a nou pral fè fas ak yon priyè pou èd ak konsèy. Nou tout bezwen dirijan Bondye a pou nou fè kèk bagay sou sifas planèt sa a. Akonpli objektif nan lavi a ta dwe yon miraj san èd Bondye ki gen tout pouvwa a. Lespri Bondye a fè gid sa a nou ap pale de. Ekriti a di Men, lè li, Lespri verite a, va vini, li pral gide ou nan tout verite a. Li pap pale pou kont li; li pral pale sèlman sa li tande, epi li pral di ou sa ki poko rive.

Anpil moun te tonbe nan pèlen lènmi yo paske yo pa gen gadyen; anpil destine yo te detwi paske lespri Bondye a absan pou dirije ak dirèk. Wa Sayil te pèdi fotèy la nan moman sa lespri Bondye a kite l. Funnily, lavi yon moun pa ka anile nan yon lespri. Lè lespri Bondye a vid lavi yon moun, lespri dyab la okipe espas la, se paske lespri a kontwole fizik la. Wa Sayil tèlman li te viktim paske li te echwe pou l bay direksyon Sentespri a. Lespri Bondye a te di Pwofèt Samyèl pou l anseye wa a ki te Sayil pou l pa al goumen jiskaske Samyèl te retounen e li te ofri yon sakrifis pou Bondye.

Sepandan, lè Samyèl pa t 'vini, wa Sayil te derilious ak krentif pou defèt kontinye e li te fè yon sèvis ofrann bèt nan non pwofèt la, ak zak sa pou kont li te jenèz la nan tonbe li kòm yon wa. Lè lavi yon moun anile èd ak konsèy, malè pa lwen yon moun konsa. Lavi wa Sayil la te anile nan de, epi nou tout konnen ki sa ki te fini chapit li kòm yon wa. Menm jan an tou, nan lavi nou, nou bezwen èd nan Bondye, e nou bezwen li pedagojik sou anpil bagay. Pandan ke èd nan Bondye fè delivre nou soti nan yon sitiyasyon difisil, direksyon Bondye a, ap anpeche nou tonbe nan sitiyasyon sa a difisil. Se konsa, lapriyè pou èd ak konsèy se yon bagay ki enpòtan nan lavi nou. Ou pral wè moun ki sove yon sèn aksidan jis paske yo te dirije pa Lespri Bondye a soti nan yon sèn patikilye. Poukisa ou pa vle èd sa a ak konsèy nan men Bondye? Nou te konpile yon lis priyè pou èd ak konsèy.

Pwen lapriyè:

  • Seyè Jezi, mwen priye pou gadyen an nan Sentespri a, jan sa te ekri nan liv la nan Jan 16:13 Men, lè li menm, Lespri Bondye a nan verite a, li te vini, li pral gide nou nan tout verite a, paske li pa pral. pale de li menm; Men, tou sa l 'tande, li pral pale, li pral fè ou konnen sa ki gen pou vini. Mwen priye pou ou ban mwen lespri ou ki pral gide m epi ede m nan sitiyasyon difisil. Mwen priye pou pouvwa lespri sen an pa kite lavi mwen nan non Jezi.
  • Seyè Jezi, ou se èd prezan mwen nan tan yo nan bezwen, Seyè, lè batay la nan lavi vini nan m ', kite m' jwenn èd nan ou, Seyè Jezi. Mwen priye pou ou ranfòse m 'soti nan syèl la ak delivre m' soti nan pwoblèm ki menase lavi nan non Jezi.
  • Papa Seyè, mwen konprann ke lespri kontwole fizik la, Seyè Jezi, mwen priye pou lespri sen ou ak pouvwa ou. Mwen konnen tou ke lavi yon nonm pa ka anile nan yon lespri. Mwen refize kite lespri manti twonpe m. Mwen bay aksè a lespri ou nan lavi mwen. Mwen priye pou lavi m 'vin kouvri ak lespri ou nan non Jezi. Seyè, depi koulye a, mwen vle ou anseye ak gide m 'nan bon chemen an ale. Pati ke mwen dwe fil pou mwen reyisi nan lavi a, bagay mwen sipoze fè pou reyalize objektif egzistans mwen an, Seyè Jezi, ede m kòmanse fè yo nan non Jezi.
  • Seyè Jezi, yon pati nan konsèy ou, se vizyon. Bib la di sekrè Seyè a se ak moun ki gen krentif pou li. Seyè Jezi, mwen vle ou louvri je m 'yo ak zòrèy konprann epi kite m' kòmanse wè ak tande nan men ou. Mwen vle ou gen pechè bato mwen an, mwen vle ke ou se pilòt lavi m, Seyè a, jan lespri Bondye te dirije Jezikri Nazarèt, Senyè, mwen priye pou lespri ou kòmanse mennen m nan non Jezi.
  • Papa, mwen refize tonbe viktim nan okenn move sikonstans nan non Jezi. Mwen vle ou kòmanse montre mwen bagay sa yo rive. Paske li ekri nan liv Travay apot yo ki nan fen a pral vide lespri mwen sou tout moun, pitit gason ou yo va pwofetize, jènjan yo pral wè vizyon ak vye granmoun ou yo pral rèv rèv. Seyè, mwen vle ou toujou revele bagay sa yo m ', revelasyon an ki pral sèvi kòm yon gid pou mwen pou viv yon lavi bon ak san danje, Seyè Jezi, vide lespri revelasyon ou sou mwen nan non Jezi.
  • Seyè Jezi, mwen priye ke mwen pa pral manke èd lè mwen bezwen li pi. Lè tout sa ki te kapab rezoud pwoblèm mwen an se ede, Seyè Jezi, tanpri, kite m 'jwenn youn. Se pou moun k'ap ede yo antoure m 'tou de nan nò, lès, lwès, ak nan sid, kite m' dwe antoure pa moun ki pral ede m 'nan non Jezi.
  • Senyè Bondye, menm jan mwen pral soti nan demen, mwen priye pou ou kòmanse gide m, mwen priye pou preparasyon espirityèl la pou m kapab konprann lè ou pale avèk mwen. Ede m 'rekonèt ou ak akòde m' favè Bondye a kòmanse swiv tout òf ou. Mwen refize fè bagay ki baze sou konesans mòtèl mwen an. Mwen priye pou ou gide m nan non Jezi.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la