Priyè Pou Pitit Fi Mwen Retounen Lakay

0
926

Jodi a nou pral fè fas ak yon priyè pou pitit fi mwen an retounen lakay li. Dyab la te jwenn wout li nan kè anpil jèn ti fi jou sa yo, epi ou pral sezi nan bagay sa yo terib yo fè. Kèk nan yo pral jis evite kay paran yo san avètisman alavans. Anmizan, lè yon bagay tankou sa rive, presyon an toujou sou manman an paske youn nan pwovèb Afriken yo deklare ke lè yon timoun bon, li se pou papa a, epi lè yon timoun se move li se pou manman an.

Gid priyè sa a ki rele priyè pou pitit fi mwen an retounen lakay li pral chanje kè pitit fi ou epi pote yo tounen lakay yo. Bondye pare pou delivre pitit fi ou anba move pouvwa ki te vin posede l la pou l te ka evite kay la. Dènyèman kòm mwa pase a, nouvèl te vin viral nan yon jèn dam kidnape nan Benin Nijerya, Afrik Lwès. Fanmi jèn dam sa a te pran diferan tribin medya, tou de medya tradisyonèl ak nouvo, pou anonse pitit ki disparèt yo. Yo te pase dè santèn de milye nan televizyon ak radyo anons atravè Nijerya. Plizyè jou apre, dam lan retounen lakay li san danje, sèlman pou dekouvri ke li te eloped ak konpayon sekrè li.

Jodi a, Senyè a ap delivre ou pitit fi soti nan move lespri a ki te voye soti nan move lespri a posede yon timoun fi ki gen yon potansyèl ekselan. Mwen otorize pa otorite ki nan syèl la, men Bondye ap fè pitit fi ou tounen an sekirite epi san danje nan non Jezi. Ou sonje istwa rach ki manke a. Rach la te prete pou koupe yon pyebwa ki te dwe itilize pou bati yon joupa. Tout nan yon toudenkou, rach la tonbe nan gwo larivyè Lefrat la, epi yo pèdi je l '. Li te pran pouvwa Bondye a pote tounen rach la pèdi. Menm pouvwa sa a pral fè pitit fi ou tounen. Mwen dekrete ke nan non ki pi wo pase tout lòt, lespri Bondye ki vivifye kò mòtèl la pral ale kounye a epi touche kè pitit fi ou kèlkeswa kote li ye kounye a.

Kòm ou kòmanse sèvi ak gid sa a lapriyè, mwen dekrè ke pitit fi ou a pa pral gen lapè nan tèt ou jiskaske li retounen lakay ou nan non Jezi. E si yo te kidnape l, mwen rele lespri Jewova pou l al chache l, kite lespri Bondye a fè lagè nan kan kidnapè l yo, epi kite l lib nan non Jezi.

Pwen lapriyè:

Seyè Jezi, mwen vin jwenn ou jodi a konsènan lavi pitit fi mwen an, ki disparèt depi kèk jou. Mwen priye pou mizèrikòd ou, ou ka ede l retounen lakay li san danje epi san danje. Mwen dekrete ke zanj Seyè a pral soti ak gide l ', yo pral pwoteje l' tout kote li ta ka pou li pa blese, kite yon reyon limyè ou klere pati li, ak pa pouvwa ou, ou pral pote lakay li san danje nan non Jezi.

Mwen dekrete Seyè Jezi, Bib la di deklare yon bagay, epi li pral etabli. Mwen dekrete pa otorite nan syèl la ke pitit fi mwen an libere de move lespri ki posede lavi jèn ti fi yo. Move lespri ki lakòz yo dezobeyi paran yo, move lespri ki pran lavi yo e ki dirije yo sou bagay yo dwe fè. Lespri dyabolik ki ba yo kouraj pou yo kouri kite kay la yon santiman de remò, mwen detwi lespri sa yo nan dife lespri sen an.

Seyè Jezi, mwen vle ou domine kè pitit fi mwen an kèlkeswa kote li ka ye kounye a. Menm jan wa a pa t 'kapab dòmi akòz Modecai, menm jan wa a pa t' kapab dòmi akòz Danyèl. Mwen priye pou ou fè kè l 'boulvèse. Kèlkeswa kote li ka sou sifas planèt sa a, mwen priye pou ou wete lapè li nan lespri ou, pou ou ka deranje lespri li, epi kite l vin anvi lakay li nan non Jezi. Seyè, pa kite l pran repo jiskaske li retounen lakay li nan non Jezi.

Papa Senyè, pouvwa a ki fouye ak fè rach la pèdi, mwen dekrete ke Lespri Bondye a ale ak rechèch pou pitit fi mwen an. Limyè Jewova a dwe klere pou l fè l soti. Bondye Granmèt, mwen sitèlman devaste, kè mwen fatige. Mwen priye pou mizèrikòd ou, ou padonnen peche l ', epi pote l' lakay ou san danje epi nan non Jezi.

Seyè Jezi, mwen priye pou ou fè yon lagè rive nan kan tout moun ki te kidnape pitit fi mwen an, epi jiskaske li libere, pa kite yo gen lapè nan tèt ou. Mwen dekrete ke pa pouvwa ki pi wo a, ou pral mennen pitit fi mwen an tounen nan non Jezi.

Seyè Jezi, ou se mèt rekiperasyon an. Pa gen anyen ki janm pèdi kote ou ye a. Mwen imilye tèt mwen devan ou jodi a. Mwen priye pou ou pwoteje li tout kote li te pran. Mwen priye pou ou fè kidnapè yo dòmi. Ou pral lakòz yo pèdi gad ak lakòz libète pitit fi mwen an nan non Jezi.

Seyè Jezi, kite zanj ou yo gide pitit fi mwen an kote yo te mennen li, fè yon reyon limyè klere sou li, epi pa kidnape li yo. Mwen dekrete ke ou pral kreye yon konfizyon vanyan sòlda ki pral nesesite libète li nan non Jezi. Mwen priye pou ou dirije kè ekip patwouy Polis la nan twou kote pitit fi mwen an te pran, epi ou pral lakòz libète li a dwe pèfeksyone nan non Jezi.

Mwen priye pou tout timoun ki manke fanm. Mwen priye pou ou konsole paran yo pandan sitiyasyon douloure sa a. Mwen priye pou men ou yo soti ak lakòz Libète yo reyalize nan non Jezi.
Amèn.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la