Pwen Lapriyè Kont Baryè

0
634

 

Jodi a nou pral fè fas ak pwen lapriyè kont baryè. Bondye vle libere moun ki soti nan obstak yo ak obstak ki sou wout nou nan siksè. Èske w te janm fèmen nan reyalize yon bagay, ak tout nan yon toudenkou, yon bagay ap pouse soti nan ble a ak anpeche ki zouti soti nan vini? Pou chak moun ki destine pou grandè manti baryè ki dwe simonte anvan yo rive nan plas sa a kote Bondye te destine pou yo.

Jakòb rankontre yon anpil nan tribilasyon ak baryè sou wout li nan siksè. Si Jakòb pa t 'gen rankont sa a ak zanj Seyè a, li posib ke li pa ta montan a yon bagay gwo nan lavi a. Malgre alyans Bondye te fè sou lavi li pou fè yon gwo nasyon moun soti nan Jakòb, li te toujou lite pou jwenn fanm nan rèv li a; li echwe anpil fwa e li te fè Ezaou goumen ak. Nan lavi nou tou, gen anpil baryè ki dwe detwi anvan nou ka rive nan plas kote Bondye te destine pou nou an. Si wa Sayil pa t 'pran, David ta sèlman pote wen yon wa; li pap chita sou twòn nan kòm wa.

Epitou, nou bezwen detwi kèk baryè sou wout nou nan siksè. Bondye te pwomèt nan liv la nan Ezayi 45: 2 M'ap mache devan ou, m'ap plane mòn yo. Mwen pral kraze pòtay kwiv yo, mwen pral koupe travès fè yo. Sou pwomès sa a, èske mwen kanpe, e mwen vle ou kwè tou nan li. Bondye ap mache devan ou jodi a epi detwi tout mòn fò devan ou nan non Jezi. Ann tou trase yon referans nan lavi Danyèl la. Pandan plizyè ane Danyèl t ap priye Bondye, e li t ap tann repons nan men Bondye. Men, chèf Pès la te arete zanj lan ki te reponn repons lan nan demann Danyèl nan plas lapriyè. Danyèl pa t 'sispann lapriyè jiskaske Bondye te voye yon lòt zanj detwi chèf peyi Pès la. Chèf peyi Pès la te yon baryè pou lapriyè Danyèl la, e jiskaske li te detwi Danyèl pa t 'jwenn repons pou priyè l' yo.

Mwen otorize nan syèl la, chak chèf peyi Pès nan lavi ou ki anpeche manifestasyon laglwa Bondye a ta dwe tonbe epi mouri kounye a nan non Jezi.

Pwen lapriyè:

 • Papa Senyè, mwen vini devan ou jodi a pou m ofri doulè sensè mwen sou baryè ak obstak nan lavi mwen; Mwen priye pou ou wete yo nan non Jezi.
 • Chak pouvwa limit nan lavi mwen, mwen priye pou dife Sentespri a konsome ou kounye a nan non Jezi. Paske, yo ekri sa, poutèt Siyon, mwen p'ap rete an silans, poutèt Jerizalèm, mwen p'ap rete trankil, jouk jistifikasyon li a ap klere tankou bajou kase, delivrans li tankou yon flanbo tou limen. Seyè, mwen priye pou dedomajman pou ou, ou pa ka repoze oswa kenbe silans ou jiskaske tout limit nan lavi mwen detwi nan dife nan non Jezi.
 • Seyè, mwen priye pou ou voye dife ou epi detwi tout baryè devan m 'ak siksè nan non Jezi. Tout chèf peyi Pès la limite pa tout bèl pouvwa; Mwen detwi ou nan dife Sentespri a.
 • Granmèt Bondye, tout moun fò lakay papa m ’ki detounen benediksyon m’ yo nan yon lòt kote, mwen priye pou dife sou li kounye a nan non Jezi. Chak jeyan nan jenerasyon mwen ke yo rekonèt pou anpeche moun yo reyisi nan lavi yo tonbe epi mouri nan non Jezi.
 • Paske, sa ki ekri nan Liv la: M'ap mache devan ou, m'ap moute yon kote ki gen anpil pouvwa. M'ap koupe pòt an kwiv yo, m'ap koupe travès yo an fè, tout mòn ki devan m 'yo, m'ap desann yo nan non Jezi. Chak gwo fon pral imilye devan m 'nan non Jezi, chak pati ki graj yo te fè dwat nan non Jezi, ak tout fason kwochi yo te fè dwat pa pouvwa Sentespri a.
 • Chak baryè peche nan lavi mwen, mwen priye pou san ti mouton an lave ou nan non Jezi. An vèti san ki te koule sou kwa kalvè a, mwen priye pou tout peche m yo lave nan non Jezi.
 • Mwen kraze tout fò nan fènwa ki anpeche m 'soti nan zouti; Mwen detwi yo nan dife Sentespri a. Chak obstak nan maladi nan lavi mwen, chak antrav nan enfimite nan lavi mwen, mwen kraze yo an miyèt moso nan non Jezi.
 • Mwen priye pou bon men Bondye ki fè bèl bagay yo geri tout maladi, tout enfimite ki vle anpeche m 'reyisi nan non Jezi.
 • Chak sèpan nan esklavaj, chak sèpan nan esklavaj, mwen rele vanjans Bondye sou nou tout nan non Jezi. Granmèt, mwen priye pou ou leve epi kreye yon batay nan kan ènmi mwen yo, tout moun ki te pwomèt yo p’ap pèmèt mwen pwogrese nan lavi, Granmèt, retire lapè nan lavi yo nan non Jezi.
 • Se pou tout gason ak fanm ki kanpe sou wout mwen nan zouti ka detwi nan dife nan non Jezi. Chak nonm fò ki chita sou fotèy glwa mwen, se pou dife Sentespri a boule yo nan non Jezi.
 • Chak lespri limit anviwònman an plan otou lavi m 'pran dife kounye a nan non Jezi. Chak zwazo satanik ki te voye pou kontwole lavi mwen ak pwogrè pèdi zèl ou kounye a nan non Jezi.
 • Chak bèt nan dyab la kraponnen m 'sou wout la nan siksè, kite lyon an nan branch fanmi Jida a detwi yo kounye a nan non Jezi.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la