Priyè pou direksyon divin ak konsèy nan 2021

0
837

 

Jodi a nou pral fè fas ak yon priyè pou direksyon divin ak konsèy nan 2021. Nan lavi, li enpòtan anpil pou gen direksyon. Yon nonm ki gen lavi pa gen okenn direksyon pral tonbe pou anyen ki vini wout li. Tankou yon moun ta vin yon nwuizans nan sosyete a. Epi jiskaske yon nonm jwenn konsèy pou lavi li, anyen pap mache. Li se jis tankou yon nonm avèg ale nan yon vwayaj. Si vwayaj la ta dwe pran sèlman kèk minit, paske li se yon nonm avèg, li ta ka pran plizyè ane anvan li rive nan destinasyon li.

Just imajine timoun yo nan Isreal pa te gen okenn direksyon oswa konsèy. Yo ta moute desann nan forè a jiskaske lame peyi Lejip la rapouswiv yo ankò. Nan lavi, nou dwe jwenn direksyon pou lavi nou. Nou pap la pou toutan. Nou sèlman gen kèk moman pase sou latè. Sa eksplike poukisa nou bezwen reyalize potansyèl nou vit lòt moun. Nou ta ka vin trè san siksè. Epitou, pandan y ap priye pou pwoteksyon diven, yon nonm ki pa gen direksyon oswa konsèy pou lavi l 'ap mache nan pèlen an nan lènmi an san yo pa remarke. Lespri Bondye a pral gide nou epi dirije nou nan ki fason pou nou ale, sou bagay pou nou fè. Se toutotan nou pa bay Bondye aksè konplè nan lavi nou, bagay yo pa ka mache byen pou nou.

Mwen priye pou lè nou kòmanse itilize gid priyè sa a, konsèy lavi nou bezwen pou atenn tout potansyèl li yo, mwen priye pou Senyè a lage l sou nou jodi a nan non Jezi. Mwen dekrete pou yo ka louvri je espirityèl nou yo pou jwenn direksyon nan men Bondye jodi a nan non Jezi. Ane 2021 pa dwe menm jan ak nan 2020. Nouvo ane a se epòk pou fè bagay yo fèt nan bon fason. Pa gen plas pou esè ak erè ankò. Li se sou tan ke nou kòmanse fè bagay sa yo fason ki dwat toujou jwenn bon rezilta yo. Se pou lespri Bondye vin sou nou pandan nou kòmanse itilize gid priyè sa a.

Pwen lapriyè:

  • Papa Seyè, mwen di ou mèsi pou tout sa ou te fè pou mwen nan ane 2020. Mwen di ou mèsi pou ki jan lwen ou te mennen m '. Mwen remèsye ou pou konsèy ou. Se pou non ou leve non Jezi.
  • Papa Senyè, mwen priye pou nouvo ane 2021. Mwen priye pou plis pase jan ou te travay avèk mwen an 2020, mwen priye pou ou ka travay plis avèk mwen nan non Jezi. Seyè, mwen priye pou gidans ou ak pwoteksyon sou lavi mwen. Se pou li ase nan ane 2021 nan non Jezi.
  • Seyè, mwen pa vle kontinye fè bagay ki baze sou konesans mòtèl mwen an. Mwen vle ou gide mwen. Mwen vle travay nan aliyman ak direksyon ou pou lavi mwen. Seyè, kite l travay nan non Jezi.
  • Paske, sa ki ekri nan liv Sòm 32: 8 la, m'ap moutre ou anpil bagay, m'a moutre ou chemen pou ou swiv la. Mwen pral konseye ou ak je m 'sou ou. Mwen kanpe sou pwomès pawòl ou. Mwen priye pou ou enstwi e anseye m kijan pou m ale nan non Jezi.
  • Papa, mwen priye pou li fè ou plezi jwenn yon gwo plezi nan fason mwen. Mwen priye pou ou etabli pye mwen nan fason ou nan non Jezi. Liv Sòm 37: 23-24 di Senyè a etabli etap yon moun lè li pran plezi nan chemen li; menm si li tonbe, yo p'ap voye l 'jete, paske Seyè a kenbe men l'. Granmèt, mwen priye pou ou tabli pye m ’nan chemen ou nan non Jezi.
  • Granmèt, mwen konnen kè yon nonm planifye wout li, men se Granmèt la ki tabli pye li. Papa, mwen priye pou ou etabli pye mwen nan non Jezi. Mwen priye pou konsèy ou. Mwen priye pou direksyon ou. Mwen priye pou ou gide m 'tout nan 2021 nan non Jezi.
  • Seyè Jezi, ou se yon sen nan Isreal, yon sèl la ki anseye nou chemen an yo ale. Papa, mwen priye pou nan ane a 2021, ou pral gide m 'nan chemen an ale nan non Jezi. Ekriti yo te fè m konprann ke tout bon lide soti nan Bondye. Papa, mwen priye pou ou ban mwen lide ki pral fè mwen briye nan non Jezi.
  • Ekriti a di Senyè a se gadò m, e mwen pap vle. Li fè m 'kouche nan patiraj vèt la, li mennen m' bò kote dlo yo, epi li retabli nanm mwen. Li mennen m 'nan chemen jistis pou menm non li. Seyè, mwen priye pou nan ane 2021, ou pral mennen m 'kouche nan savann vèt yo. Ou pral bay nanm mwen pran repo bò dlo yo kalm. Mwen priye pou ou dirije m sou chemen jistis la, e pa gen anyen ki kapab wete m sou chemen sa a nan non Jezi.
  • Seyè Jezi, mwen priye pou ou vide lwil sou mwen pou mwen tande ou. Liv la nan 1 Jan 2:27 2 di, Men, wen ke ou te resevwa nan men l 'rete nan ou, epi ou pa bezwen ke nenpòt moun ki anseye ou: men menm jan wen an anseye ou tout bagay, epi li se verite, ak se pa manti, e menm jan li te anseye ou, ou dwe rete nan li. Mwen dekrete ke avèk mizèrikòd ou, ou pral vide sou mwen wen ki pral mennen m 'chemen ou yo, ki pral dirije m' nan chemen an yo swiv, ki pral gide ak pwoteje m 'pandan tout ane a 2021. Mwen priye ke ou vide l' sou mwen kounye a nan non Jezi.
  • Granmèt, mwen priye pou lespri ou ki ka anseye m ’tout bagay, kite l’ vin sou mwen jodi a nan non Jezi. Papa, menm jan ak Moyiz, te di, si ou pa ale avè m 'nan 2021, mwen refize ale. Seyè, mwen vle ou nan sant lan nan ane a 2021. Lè mwen gade sou bò dwat mwen an, kite m 'wè ou, mwen lè mwen gade sou bò gòch mwen an, kite m' wè ou nan non Jezi.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la