Priyè pou pwoteksyon divin nan 2021

0
696

 

Jodi a nou pral fè fas ak yon priyè pou pwoteksyon diven nan 2021. Kòm anpil ke nouvo ane a 2021 pral ranpli ak anpil benediksyon, nou pa ka diskite lefèt ke nouvo ane a pral plen ak danje tou. Se poutèt sa li enpòtan pou lapriyè pou pwoteksyon diven. Ekriti yo di eksepte ke Senyè a ap veye vil la; faksyonnè a ap gade sèlman pou gremesi. Dilijans nou yo ak atansyon yo pa ase pou pwoteje nou kont sa ki mal ki aliyen ak 2021.

Ann trase yon referans nan ekriti a lè nou itilize istwa Izrayelit yo kòm referans. Pwoteksyon diven Bondye a te sou pitit Isreal menm pandan yo te kenbe prizonye nan peyi Lejip la. Malgre eksperyans gory ak move maladi ki te tonbe sou moun peyi Lejip yo, pwoteksyon diven Bondye ki gen tout pouvwa a te sou pitit Isreal yo.

Sonje byen, lè zanj lanmò a te vizite peyi Lejip la epi li te tiye tout premye fwi moun peyi Lejip yo, pitit Isreal yo te egzante poutèt pwoteksyon diven Bondye sou lavi yo. Se sa pwoteksyon Bondye ta fè nan lavi nou. Se pa ke defi pa pral leve, se pa ke pwoblèm pa pral rive, men pwoteksyon Bondye a pral pwoteje nou. Liv Sòm 91: 7 Menm si yon mil tonbe bò kote ou, menm si dimil ap mouri bò kote ou, malè sa yo pa pral manyen ou. Ekriti a te pwomèt ke pa gen okenn mal ki pral rive nou, e ke se sèten kòz sa Bondye te pwomèt pa pral ale inakonpli.

Kèlkeswa bagay ke 2021 gen nan magazen, Seyè a te pwomèt pwoteje nou kont tout sa ki mal. Pa gen malè ki pral rive, ni yon move maladi ap pwoche bò kote nou rete nan ane 2021. Mwen dekrete pa otorite ki nan syèl la tout mal ki te estasyone pou afekte ou nan nouvèl ane a; Mwen dekrete ke yo detwi nan non Jezi. Chak pouvwa siveyans, chak bèt dyabolik ki te voye mòde ou, kite dife Sentespri a detwi yo jodi a nan non Jezi. Pandan w ap kòmanse sèvi ak gid priyè sa a, se pou zanj pwoteksyon an avèk ou tout kote ou pase nan ane 2021.

Pwen lapriyè:

  • Granmèt Bondye, mwen di ou mèsi pou favè ou te ban mwen pou m ’wè jou sa a. Mwen leve non ou ki sen paske ou se Bondye. Se pou non Sen ou a leve non Jezi. Mwen mayifye ou paske ou se Bondye sou lavi mwen, mwen remèsye ou pou favè lavi ki an sante, mwen di ou mèsi pou lespri ki bon ou te ban m ', Seyè kite non ou dwe leve nan non Jezi.
  • Papa Seyè, mwen di ou mèsi pou pwoteksyon ou sou lavi mwen ak fanmi pandan tout chalè a nan 2020. Ou pwoteje fanmi mwen ak mwen pandan epidemi nan Covid-19. Ou pa kite move maladi a afekte okenn manm nan fanmi mwen, Papa, se pou non ou leve non Jezi.
  • Seyè Jezi, mwen priye konsènan 2021, mwen priye pou pwoteksyon diven ou sou lavi mwen ak fanmi mwen nan 2021, Seyè kite li ase nan non Jezi. Liv Tesalonisyen 3: 3-5 la di Men, Senyè a fidèl, l ap fòtifye w e l ap pwoteje w kont sa ki mal la. Seyè, mwen priye pou pwoteksyon ou sou lavi mwen nan non Jezi. Mwen priye pou ou delivre fanmi mwen ak mwen anba mal ki mache nan lajounen ak move maladi ki vole lannwit nan non Jezi.
  • Senyè, ekriti a di Senyè a ap mache devan m e l ap monte yon kote ki wo. Papa Seyè, mwen priye pou ou ale devan m 'nan 2021 epi retire tout danje soti nan wout mwen nan non Jezi. Paske yo te ekri ke okenn zam ki te fòme kont mwen p'ap mache byen. Seyè, mwen vini kont tout move atak lènmi an ap planifye pou lavi mwen an 2021. Mwen detwi atak sa yo pa dife Sentespri a, nan non Jezi.
  • Liv Sòm 17: 8-10 la di: Kenbe m 'tankou pòm nan je ou; Kache m 'nan lonbraj zèl ou yo 9 pou mechan yo ki pou detwi m', pou lènmi mòtèl mwen yo ki antoure m '. 10 Yo fèmen kè yo, bouch yo pale awogan. Papa Seyè, mwen priye pou ou kenbe m 'tankou pòm nan je ou pou pa gen okenn mal ki rive sou mwen oswa nenpòt manm nan fanmi mwen. Mwen priye pou pouvwa ou ak lespri ou gide m 'ak pwoteje m' kont tout move vis vini nan 2021.
  • Seyè Jezi, kèlkeswa plan lènmi an pou chanje bon monte 2021 an nan lapenn ak plenn, mwen dekrete ke li detwi nan non Jezi. Ekriti a di ki moun ki pale, epi li rive pase lè Bondye pa te pale. Seyè, mwen priye pou konsèy ou pou kont li kanpe sou 2021 nan non Jezi.
  • Senyè, mwen priye pou ou ban mwen lespri sen ou ak pouvwa ou. Lespri Senyè a ki pral limen kò mòtèl mwen an epi ki pral rakonte bagay ki gen pou vini yo, lespri ki pral nouri m ak gide m, mwen priye pou ou lage l sou mwen nan non Jezi.
  • Paske, sa ki ekri nan liv Ezayi 41: 10-12 la pa pè, paske mwen la avèk ou. Ou pa bezwen tranble, paske mwen se Bondye ou. Mwen pral fòtifye ou ak ede ou; Mwen pral soutni ou ak men dwat mwen an. "Tout moun ki move kont ou pral siman wont ak wont; moun ki opoze ak ou yo pral tankou anyen ak peri. Menm si ou chache lènmi ou yo, ou pa pral jwenn yo. Moun ki fè lagè kont ou yo pral tankou anyen ditou. Seyè, ou te di m 'pa bezwen pè, paske ou la avèk mwen, epi mwen pa ta dwe pè paske ou se Bondye. Mwen kanpe sou pwomès pawòl ou yo. Ou pwomèt pou ranfòse mwen. Mwen priye pou ou lage fòs ou sou mwen nan non Jezi. Pawòl ou di mwen pral jwenn lènmi m ', epi yo pa pral jwenn yo. Mwen dekrete ke ou pral detwi tout lènmi m 'yo nan non Jezi.

piblisite

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la