Ekriti pou priye lè ou anba yon atak

1
12500

Jodi a nou pral anseye sou ekriti yo lapriyè lè ou anba yon atak. Ekriti yo avèti nou pou nou pa relede nan lapriyè, paske advèsè nou an se tankou yon lyon gwonde k ap chèche moun ki devore. Se poutèt sa li esansyèl pou nou priye tout tan pou nou pa tonbe nan tantasyon lènmi yo. Youn nan fason lènmi yo tante lafwa moun se nan seri atak espirityèl.


Atak te kapab vini nan rèv nou yo. Pafwa nou dòmi ak wè tèt nou ke yo te atake pa kèk fòs invizibl. Pafwa li ta ka maladi terib. Pa gen okenn fason lènmi an pa ka atake nou. Ekriti a di nan liv la nan Efezyen 6:12 Pou nou pa goumen kont vyann ak san, men kont chèf yo, kont otorite yo, kont pouvwa cosmic sou fènwa sa a kounye a, kont fòs espirityèl yo nan sa ki mal nan kote ki nan syèl la. Nou lite kont pouvwa ak chèf nan fènwa. Nou dwe kite gad nou yo desann.

Lè nou priye kont atak lènmi an, li enpòtan pou nou itilize ekriti yo. Nan atik anvan nou an, nou make la enpòtans pou priye ak ekriti yo. Chak fwa n ap priye pandan nou anba atak espirityèl, nou bezwen kouraj ak lafwa. Nou jwenn plis kouraj ak lafwa lè nou priye avèk ekriti yo. Liv la nan Ebre 4:12 Paske pawòl Bondye a rapid, pwisan, e pi file pase nenpòt nepe kwen, pèse menm nan divizyon an nanm ak lespri, ak nan jwenti yo ak mwèl, epi li se yon disènman nan panse yo ak entansyon nan kè a. Lè nou pale pawòl Bondye a nan fè fas a pwoblèm, nou entansifye nonm lespri nou yo ak espwa nou nan Seyè a ogmante.

Chak fwa ou tonbe anba atak la nan lènmi an, isit la yo se 10 ekriti yo lapriyè

Sòm 23: 1-5 Seyè a se gadò mwen. Mwen p'ap vle. Li fè m 'kouche nan savann vèt: li mennen m' bò lanmè a. Li renmèt nanm mwen. Li mennen m 'nan chemen dwat la poutèt non li. Wi, menm si mwen mache nan fon an nan lonbraj la nan lanmò, mwen pa pral pè okenn mal: paske ou la avèk mwen; baton ou ak baton ou yo rekonfòte mwen.

Sòm nan rekonèt ke Bondye se gadò mouton yo, epi ou se mouton yo. Bondye ki se gadò mouton yo pral siman bay pou tout sa nou bezwen gen ladan pwoteksyon kont grif yo ak dan chen mawon yo, iyen ak tout lòt predatè sovaj. Wi, menm si mwen mache nan fon an nan lonbraj lanmò, mwen pa pè okenn mal, paske ou la avèk mwen. Baton ou ak baton ou yo rekonfòte mwen. Pòsyon sa a nan ekriti a ap ede nou bati kouraj ke menm si nou ka mache nan fon lanmò a swa nan maladi oswa tribilasyon, men nou pa pè paske Bondye avèk nou epi li pral rekonfòte nou nan pwoblèm nou an. 

Sòm 28: 1-4 Seyè, wòch mwen, m'ap rele nan pye ou. Pa fè m 'anyen. Si ou pa pale avè m', mwen pa tankou moun ki desann nan twou san fon an. Koute vwa siplikasyon mwen yo, lè mwen kriye nan pye ou, lè mwen leve men m 'sou orakòl ki apa pou ou a. Pa rale m 'ale ak mechan yo, ansanm ak tout moun k'ap fè mechanste, ki pale ak vwazen yo ak kè poze, men se malè ki nan kè yo. Ba yo dapre zèv yo, ak dapre mechanste nan efò yo: ba yo apre travay la nan men yo; rann yo dezè yo.

Sa a se yon priyè pou èd nan men Seyè a. Nou di sa pou chèche èd ak refij nan men mèt la lè nou boulvèse oswa atake. Li di si ou rete an silans pou mwen, mwen vin tankou moun ki desann nan twou san fon an. Li di bay mechan yo ak travayè nan inikite dapre zèv yo. Sa vle di kite sa ki mal la ke yo planifye vin pou yo. Lè ou santi ou atake oswa frape ak gwo tribilasyon, Sòm 28 se youn nan ekriti yo li. 

Deteronòm 28: 7 Seyè a pral fè lènmi nou yo ki leve kont nou bat yo devan nou. y'a soti vin kontre ou yon fason, y'a kouri devan ou pandan sèt chemen yo.

Ou ta dwe pèsonalize priyè sa a. Seyè a pral fè lènmi m 'yo ki te leve dèyè m' bat yo devan je m '. Priye ekriti sa a avèk anpil fòs pou ou ka viktorye. Tout moun ki te lanse yon move atak kont ou pral wont. 

Sòm 91: 7 Moun ki rete nan kote sekrè Bondye ki anwo nan syèl la va rete anba lonbraj Toupisan an.

Sòm 91: 4-13 Li pral kouvri ou ak plim li yo, epi anba zèl li ou pral jwenn refij; fidelite li pral pwoteje ou ak ranpa ou. Nou p'ap bezwen pè krent lannwit, ni flèch ki vole lajounen, ni move maladi sou pye ki nan fènwa, ni move maladi k'ap detwi lè midi. Yon mil ka tonbe bò kote ou, dimil sou bò dwat ou, men li pa pral pwoche bò kote ou. Ou pral obsève sèlman ak je ou ak wè pinisyon mechan yo. Ou di: Se Seyè a ki tout pwoteksyon mwen. Se ou ki fè Bondye ki anwo nan syèl la kote ou rete a. Pesonn p'ap fè ou anyen. Malè p'ap rive ou. Paske li pral kòmande zanj li yo konsènan ou pou yo veye sou ou nan tout chemen ou yo; y'a leve ou nan men yo pou ou pa frape pye ou sou yon wòch. Ou pral pilonnen lyon an ak kobra a; Ou pral pilonnen gwo lyon an ak sèpan an. 

Pi bon fason pou lapriyè tèt ou soti nan nenpòt sitiyasyon se lè l sèvi avèk pawòl Bondye a. Fè Bondye sonje pwomès li yo pouse Bondye travay. Bondye te pwomèt pou kouvri nou ak plim li e anba zèl li n ap jwenn refij. Mil pral tonbe sou bò dwat nou ak dimil sou bò gòch nou, men yo pa dwe pwoche bò kote nou.

Sòm 35: 1-4, Seyè, goumen ak moun ki goumen avè m 'yo. goumen kont moun ki goumen kont mwen. Pran plak pwotèj ak zam; leve epi vin ede mwen. Frenn Brandish ak frenn kont moun ki pouswiv mwen. Di m ': Se mwen menm k'ap delivre ou. Se pou moun ki chache lavi m 'wont, yo wont; Se pou tout moun ki fè konplo mwen yo tounen tounen yo pè.

Sa a se yon tèks biblik David te ekri lè li te tonbe anba yon atak. Li sipliye Bondye pou l leve pou l goumen pou li. Konbat ak moun ki goumen avè m ', goumen ak moun ki goumen m'. Nan menm sans lan, w ap mande Bondye ranmase zam ak fè lagè kont moun ki pa pral kite ou repoze.

Pwen lapriyè

 

  • Mwen dekrete pa otorite ki nan syèl la, chak atak lènmi an anile nan lavi ou nan non Jezi.
  •  
  • Paske li te ekri, pa gen okenn zam zam kont nou va pwospere. Mwen dekrete sou non Jezi, chak flèch ki te tire sou ou anile nan non Jezi.
  •  
  • Ekriti a di je Senyè a toujou sou moun ki jis yo epi zòrèy li toujou atantif pou priyè yo. Nan non Jezi, je ou ap toujou gade sou mwen nan non Jezi.
  •  
  • Mwen dekrete pa otorite ki nan syèl la, chak gason oswa fanm lanse lagè kont lavi mwen, tonbe nan lanmò nan non Jezi.
  •  
  • Seyè, mwen priye pou ou ede m '. Mwen mande pou mizèrikòd ou delivre m anba men nonm vanyan ki boulvèse lavi m nan non Jezi.

 

1 KÒMANTÈ

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.