10 vèsè biblik ou dwe konnen lè w ap priye pou gen pitye

0
1090

Today we will be dealing with 10 Bible verses you must know when praying for mercy. Mercy in it natural form is a combination of unmerited favour, favè ak benediksyon. Mizèrikòd Seyè a ka fè nenpòt bagay epi rezoud nenpòt sitiyasyon difisil. Kris la te deplase ak konpasyon epi li geri malad yo ak leve soti vivan moun ki mouri yo. Mizèrikòd Bondye sou pitit Isreal te fè yo tounen pèp Bondye a, malgre zak rebèl yo te fè kont Bondye, mizèrikòd Bondye te toujou ase pou yo.

Mizèrikòd Bondye se sa nou bezwen. Lè Bondye montre nou pitye, nou otomatikman favorize, benediksyon ap lokalize nou san estrès, lè nou rele yon sèl mil ap vin jwenn nou. Liv la nan Ròm 9:15 Paske, li di Moyiz: "M'a gen pitye pou moun mwen vle gen pitye pou tout moun, mwen pral gen pitye pou tout moun mwen va gen pitye pou yo." Sa vle di se pa tout moun ki ta renmen gen pitye pou Bondye.

Mwen dekrete kòm yon orakòl Bondye, pami moun ki pral diy pou yo jwi mizèrikòd Bondye san merite a, mwen priye pou yo konsidere w diy nan non Jezi. Lè w ap priye pou gen pitye, sèvi ak vèsè sa yo nan Bib la:

KINDLY GADE TELEVIZYON TOUT JOUPRAYERGUIDE SOU YOUTUBE
ABIYE kounye a

Sòm 25: 6-7

Sonje, Granmèt, mizèrikòd ou yo ak bonte ou yo, paske yo soti nan tan lontan. Pa sonje peche jèn mwen yo, ni transgresyon mwen yo; Dapre mizèrikòd ou, sonje mwen, pou bonte ou, Seyè.

Lè ou vle padon ak pitye pou yon peche terib ke ou te komèt, isit la se yon vèsè Bib yo lapriyè Bondye. Mizèrikòd Senyè a soti nan ansyen e Bondye ap gen mizèrikòd bliye peche yon nonm epi li beni li. Priye Bondye pou mizèrikòd lè l sèvi avèk vèsè sa a nan Bib la.

 

Sòm 145: 8-9

Senyè a gen pitye, li gen anpil konpasyon, li pa fasil pou li fache e li gen anpil mizèrikòd. Senyè a bon pou tout moun, e mizèrikòd li gen sou tout zèv li yo. ”

Bondye gen pitye, li plen konpasyon e li pa fache anpil. Sa a te evidamman parèt nan istwa a nan Isrealites yo. Malgre konbyen Bondye te fè pou yo lè yo te nan peyi Lejip, nan dezè a ak devan lanmè a, yo toujou refize Bondye, chwazi yon imaj grave pou tèt yo. Men, Seyè a gen pitye ak ralanti nan kòlè, li te toujou mennen yo nan peyi pwomès la.

Sa a rann kont lefèt ke pa gen okenn yon sèl ki ka touche pitye pou Bondye.

Jan 3: 16

Paske Bondye sitèlman renmen mond lan ke li bay sèl Pitit li a pou tout moun ki kwè nan li pa peri, men gen lavi ki p'ap janm fini an. ”

Ki moun ki te di ou yo pa nan plan Bondye a. Ou te youn nan rezon ki fè Kris la te vin sou tè a pou mouri pou peche lèzòm. Ekriti yo di pou Bondye tèlman renmen mond lan. Bondye renmen ou e se pou sa Li voye pitit gason l 'yo mouri sou kwa a pou ou ka delivre. Se nan mizèrikòd Bondye Kris la te vin sou latè.

Koulye a, ou ka kriye pou pitye lè l sèvi avèk non Jezi.

Efezyen 2: 4 5-

Men, Bondye, ki moun ki rich nan mizèrikòd, akòz gwo lanmou li ak ki li te renmen nou, menm lè nou te mouri nan peche, te fè nou vivan ansanm ak Kris la (pa favè ou te sove) ... ”

Bondye rich nan mizèrikòd. Lè w priye pou mizèrikòd, itilize vèsè ekriti sa a pou lapriyè. Li te renmen nou an premye Se poutèt sa gen pitye pou li tout tan asire sou nou. Menm lè nou te pechè Kris la te mouri pou nou. Sa a se mizèrikòd jis pou nou pa peri nan kavo a nan peche.

Deuteronomy 4: 31

Seyè a, Bondye nou an, se yon Bondye ki gen bon kè. Li pap abandone ou, detwi ou, ni bliye pwomès li te fè zansèt ou yo ke li sèmante l'ap kenbe.

Èske ou santi ou te abandone. Isit la se yon vèsè Bib atire pitye a nan Bondye. Ekriti yo di Bondye gen mizèrikòd e li pap abandone ou ni li pap bliye pwomès li te fè zansèt yo. Bondye te pwomèt Abraram, alyans lan te pwolonje sou Izarak, Lè sa a, Jakòb anvan li te vin Eminan nan lavi yo nan Isrealites yo.

Ebre 4: 14-16

Lè nou wè ke nou gen yon gran Gran Prèt ki te pase nan syèl la, Jezi, Pitit Bondye a, se pou nou kenbe konfesyon nou an byen fèm. Paske nou pa gen yon Gran Prèt ki pa ka senpatize ak feblès nou yo, men li te nan tout pwen anba tantasyon menm jan nou ye, men san peche. Se poutèt sa, se pou nou vini avèk fòs konviksyon sou fòtèy la nan favè Bondye, pou nou ka jwenn pitye ak jwenn favè ede nan tan nan bezwen. "

Bondye gen mizèrikòd. Ou pa bezwen pwòp oswa jis anvan ou ka kominike ak Bondye, Kris la te kraze fwontyè sa a. Nou pa gen yon gran prèt ki pa ka senpatize ak peche nou yo. Nou ka kò ale nan fòtèy la ak asirans ke nou pral amann pitye. Mande Bondye pou gen pitye ak vèsè sa a.

Tit 3: 4-6

Men, lè jantiyès Bondye Sovè nou an ak lanmou li pou limanite te parèt, li te sove nou, pa sou zèv nou te fè nan jistis, men dapre mizèrikòd li, nan lave rejenerasyon an ak renouvèlman pa Sentespri a, moun Li te vide sou nou rich atravè Jezikri Sovè nou an.

Se pa pitye Bondye ki anwo nan syèl la nou sove. Li lave peche yon jenerasyon antye epi fè nou an sante ankò. Lespri nou renouvle lespri nou. Tout bagay sa yo te rive pa nan limit bon zèv nou yo, men nan pitye Bondye.

1 Timote 1: 16

Men, se pou rezon sa a menm yo te montre mizèrikòd pou mwen menm, pi move pechè yo, Kris Jezi ta ka montre pasyans imans li kòm yon egzanp pou moun ki ta kwè nan li epi ki resevwa lavi etènèl.

Jezi gen mizèrikòd. Li te vini nan mond lan nan gen pitye papa a epi li menm li toujou gen pitye. Lè Jezi deplase ak konpasyon, gwo zèv dwe rive.

Sòm 103: 10-12 

Li pa trete nou jan peche nou yo merite ni remèt nou dapre inikite nou yo. Paske, menm jan syèl la anwo tè a, se konsa lanmou li gen pou moun ki gen krentif pou li. osi lwen ke lès la se soti nan lwès la, byen lwen tèlman li te retire transgresyon nou yo nan men nou.

Bondye pa panse ni aji tankou yon moun. Ekriti a di menm jan syèl la lwen tè ​​a, lanmou li gen pou moun ki gen krentif pou li. Bondye renmen nou Se poutèt sa Li montre konpasyon ak mizèrikòd lè nou bezwen yo. Lè wap chèche mizèrikòd Bondye, sèvi ak pasaj ekriti sa a pou ou priye.

Lamantasyon 3: 22

Lanmou fidèl Seyè a pa janm fini! Mizèrikòd li pa janm sispann.

Sa a se ekriti a ki di nou nan ki pwen lanmou ak mizèrikòd Bondye pou limanite ye. Bondye fidèl. Gason yo ka vante tèt yo nan lajan yo, yo ka vante tèt yo nan richès yo, men se sèlman Bondye ki ka vante tèt li nan jistis li. Lanmou li pa gen limit, konsa tou mizèrikòd li andire de jenerasyon a yon lòt.

 

 


Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.