Pwen Lapriyè Pou Retablisman Desten Pèdi

1
177

Jodi a nou pral fè fas ak Pwen Lapriyè Pou Retablisman nan Lost Destiny.

Lènmi yo te vin vòlè, touye ak detwi men pitit Bondye yo ki se pitit limyè yo p'ap pèmèt yo jan nou gen yon Bondye ki pa janm febli e ki gen pouvwa. Bondye te beni lòm jou li te kreye a e li te ba l otorite pou l dirije, domine ak miltipliye. Bondye te beni moun nan plizyè fason men peche te separe lòm ak benediksyon Bondye yo. Anpil moun pèdi glwa ak benediksyon Bondye te ba yo poutèt peche ak dezobeyisans.

Ou ka renmen tou li: 20 vèsè biblik konsènan restorasyon

Bondye se yon Bondye ki gen anpil chans, se poutèt sa li voye pitit gason li renmen anpil la mouri pou peche nou yo. Repanti anvan ou priye lapriyè sa a, aksepte Seyè a kòm sovè pèsonèl ou ak espwa ou nan glwa epi pou kwayan yo mande Bondye Mizèrikòd pou jwenn mirak ou anvan ou fini priye pwen lapriyè yo. Gen pouvwa nan non Jezi. San Jezikri ki te koule sou kwa Zo bwa Tèt la pote pouvwa retablisman ak gerizon.

Tout glwa ou te pèdi a pral retabli pa pouvwa a nan san Jezi. Jabès rele nan pye Bondye e li te pèdi tout bèl pouvwa te retabli, Sayil te vin yon wa, Jòb te retounen benediksyon l 'nan plizyè pliye, se konsa Bondye nan restorasyon an toujou vivan epi li beni moun madichon ak bliye. Pa bliye ke Kris la nan nou espwa nou nan glwa.

Lik 4: 18. Lespri Seyè a sou mwen, paske li chwazi m' pou m' anonse bon nouvèl la bay pòv yo. Li voye m' pou m' geri moun ki gen kè brize yo, pou m' anonse prizonye yo delivrans, pou avèg yo wè yo, pou m' mete yo nan libète, 19. Pou m' anonse ane asepte Seyè a.

PWEN LAPRIYE

 • (Mete men dwat ou sou tèt ou)L Bagaj fènwa sou tèt mwen, tounen dife nan non Jezi.
 • San Jezi leve, defann lavi m nan non Jezi.
 • San Jezi, fouye byen fon nan fondasyon mwen an epi rann mwen geri nan non Jezi.
 • Pwoblèm ak rasin fè tèt di nan lavi mwen, cheche nan non Jezi.
 • Lènmi maskaring, tande pawòl Granmèt la, detwi tèt nou nan non Jezi.
 • Sèpan ak eskòpyon anraje nan fondasyon mwen an, ou se mantè, mouri nan non Jezi.
 • Pouvwa yo asiyen pou sèvi ak mwen kòm yon sakrifis, ou se mantè, mouri nan non Jezi.
 • Mwen kraze tout akò san konesans ak lènmi an nan non Jezi!
 • Pouvwa nwa moun koripsyon ak anvye sou lavi mwen, mouri nan non Jezi.
 • Chak lanmè wouj k ap anmède pwogrè mwen an, bay plas nan non Jezi.
 • Pouvwa lachas pou lavi mwen, ou se mantè, mouri nan non Jezi.
 • Pa san Jezi, pòtay favè mwen an, louvri nan non Jezi.
 • Maladi, cheche soti nan kò mwen nan non Jezi.
 • Chak devwa astral sou lavi mwen, mouri nan non Jezi!
 • Mwen lage zetwal mwen an nan tout pouvwa fetich nan non Jezi.
 • Pouvwa trennen pwogrè mwen sou tè a, ou se mantè, mouri nan non Jezi!
 • Tout benediksyon mwen yo te kenbe nan covens yo, soti nan dife nan non Jezi!
 • Lènmi ki te vini pandan mwen te dòmi, tan ou fini, mouri nan non Jezi!
 • Flèch yo te tire pou jennen m ', tounen dife nan non Jezi.
 • Pouvwa nan Pisga nan kay papa m ', mouri nan non Jezi!
 • Limyè wouj Satanik sispann pwogrè mwen, pran dife nan non Jezi!
 • Mwen resevwa delivrans nan men chak lespri Pisgah nan non Jezi!
 • Tout mirak ki annatant mwen yo, tande pawòl Senyè a, manifeste nan non Jezi.
 • Volè desten, gaspillè desten, mwen pa kandida ou, mouri nan non Jezi.
 • Chak rèl demosyon kont desten mwen, ou se yon mantè, mouri nan non Jezi.
 • Pouvwa renouvle move alyans kont mwen, tan ou fini, mouri nan non Jezi.
 • Nenpòt pouvwa ki vle m 'mouri, mouri nan plas mwen nan non Jezi!
 • Kote Seyè a, Bondye Eli a? Leve non epi kite istwa mwen chanje nan non Jezi.
 • Pa dife, pa fòs, kite pòsyon mwen an retabli nan non Jezi.
 • Pa pouvwa ki te kraze Jeriko a, O Bondye leve epi kite pwoblèm mwen yo mouri nan non Jezi.
 • Mwa sa a, tande pawòl Senyè a, vomi dekouvèt mwen yo nan non Jezi.
 • (Mansyone non ou), tèt ou pral leve anlè anlè lènmi ou yo bò kote ou nan non Jezi.
 • Janm mwen, pote m 'nan plas mwen nan dekouvèt nan non Jezi.
 • San Jezi, plastifye lavi m nan non Jezi!
 • Mwa sa a, chak pwopriyetè chay sa ki mal, pote chay ou nan dife nan non Jezi.
 • Se pou tout potansyèl kache ak kado ki pral fè m 'gran, yo vòlè m' yo, retabli 100 pli, nan non Jezi. 
 • Mwen kòmande tout move fòs enkoni òganize kont lavi m 'yo gaye, nan non Jezi! 
 • Pouvwa ki refize m 'mirak akòz mwen yo, resevwa wòch dife yo, nan non Jezi. 
 • Mwen mare ak chase chak moun fò nan lavi mwen, fanmi oswa anviwònman ki refize lage benediksyon mwen, zouti, mirak nan non Jezi. 
 • Mwen rekipere nan men lènmi an nenpòt nan posesyon mwen ke mwen san konnen mwen te egare, nan non Jezi. 
 • Mwen resevwa wen restorasyon an, nan non Jezi. 
 • Mwen bay lòd pou yo repare tout domaj yo fè nan lavi mwen pa nenpòt pouvwa maji, nan non Jezi. 
 •  Vèti mwen yo vòlè ak kache anba dlo a, mwen refè w nan dife kounye a nan non Jezi! 
 • Vèti mwen an, yo vòlè li ak kache anba ak anlè tè a, mwen refè w nan dife kounye a nan non Jezi! 
 • Seyè, retabli efò gaspiye mwen yo, lajan, sante, fòs ak benediksyon, nan non Jezi. 
 • Chak move pouvwa kenbe priyè mwen yo, oswa repons priyè mwen yo, mwen kòmande ou dwe mare, nan non Jezi. 
 • Mwen pouswiv, mwen rapouswiv epi mwen refè nan dife tout ane krikèt la te manje nan lavi mwen nan non Jezi! 
 • Rekiperasyon total mwen p ap anpeche ankò; Mwen soti nan stagnation travay kounye a, nan non Jezi. 
 • Lespri dezè, ou pa ka vòlè posesyon mwen ak rekiperasyon maryaj, kidonk, mwen kòmande ou mouri, nan non Jezi.
 • Mèsi Jezi pou priyè yo reponn.

1 KÒMANTÈ

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.