Pwen lapriyè pou viktwa sou madichon jenerasyon tèt di 

1
105

Jodi a nou pral fè fas ak pwen lapriyè pou viktwa sou madichon jenerasyon fè tèt di.

Apre sa, li pase devan Moyiz, li di: "Seyè a, Seyè a, Bondye ki gen kè sansib la, Bondye ki gen pitye pou li a, ki pa fasil pou fè kòlè, ki gen anpil lanmou ak fidelite, ki kenbe lanmou pou plizyè milye, ki padonnen mechanste, rebelyon ak peche." Men, li pa kite koupab yo san pinisyon; li pini timoun yo ak pitit yo pou peche paran yo rive nan twazyèm ak katriyèm jenerasyon an.’” ( Egzòd 34:6-7 ). Malediksyon jenerasyonal yo se konpòtman nou adopte akoz anviwonman nou grandi nan.

Ou ka renmen tou li: 20 vèsè biblik kont malediksyon

Dejwe ak abi ka enfliyanse konpòtman nou, men finalman, nou tout gen chwa pou nou souke chenn sa yo epi anbrase libète nan Kris la. John Piper eksplike: “Peche papa yo pini nan timoun yo paske yo vin tounen pwòp peche timoun yo,” rayi Bondye a se rekòmandasyon pwoblèm papa a te genyen.” Konsekans pou peche repete yo definitivman jenerasyon. Bondye te pwoklame Moyiz nan vèsè ki anwo yo Li pa t ap kite koupab yo san pinisyon.

Poukisa li ta vle pitit li yo kontinye nan abitid deplorable ki pa t ap ba yo vrè bonè oswa satisfaksyon? Bondye tèlman renmen mond lan, li voye sèl Pitit Gason Li a pou sove nou. (Jan 3:16) Li pa fasil pou fè kòlè, li toujou bon, e li te bay yon fason pou nou kase madichon peche nou tout fèt. Women 8 vs 2 paske grasa Jezikri, lalwa Lespri Bondye a ki bay lavi a libere nou anba lalwa peche ak lanmò. Yon madichon se tou yon mò majik oswa mo sa ki mal mete sou moun ak entansyon an fè mal, pakonsekan yon madichon ka manifeste nan fòm lan nan povrete, maladi, aksidan oswa lanmò. Sa ki anba la yo se rezon ki fè moun mete madichon sou lòt moun.

Premyèman, li se nan bi pou yo tire revanj. Pa egzanp, yon moun ki te desi pa fiyanse/fiyanse li a te kapab pran revanj lè li pwononse yon madichon ke p ap gen yon rèl ti bebe nan kay moun ki te desevwa li a, san yo pa konnen sila a ki madichon an. Li / li te kapab kontinye nan lavi san yo pa gen yon timoun akòz madichon an mete sou li. Yon fwa ankò, yo mete yon madichon pou lakòz oswa destriksyon. Nan ka sa a, se madichon an mete jis pou koze mal ak pou tire revanj.

PWEN LAPRIYE

 • papa m!! Nenpòt pouvwa ki soti nan kay papa m/manman ki te pwomèt ke m pap travèse yon limit patikilye, ou pa kreyatè m, kisa w ap tann, mouri!
 • papa m!! Chak madichon ki soti nan kay papa m/manman ki te fè moun soufri oswa lite nan lavi, o madichon, nan non Jezi, kraze!
 • papa m!! Chak madichon ou pa dwe pi byen opere nan lavi mwen, nan non Jezi, kraze!
 • Chak anbago zansèt sou lavi mwen, fanmi, ak finans dwe leve nan non Jezi.
 • papa m!! Chak chenn satanik ki trennen m tounen nan lavi, o chèn sa ki mal, kisa w ap tann, kraze.
 • Nenpòt alyans k ap travay kont mwen ak fanmi mwen kraze kounye a nan dife nan non Jezi
 • Nenpòt madichon soti nan dlo a, sou tè a ak kote ki wo ki manifeste nan lavi mwen ak fanmi mwen kraze kounye a nan dife nan non Jezi.
 • Nenpòt pouvwa ki di priyè mwen yo p ap reponn mouri kounye a nan dife nan non Jezi.
 • Mwen refize bwè nan sous lapenn nan, nan non Jezi.
 • Mwen pran otorite sou tout malediksyon pwononse kont lavi mwen, nan non Jezi.
 • Nenpòt demon, ki tache ak nenpòt madichon, kite m 'kounye a, nan non Jezi ki gen pouvwa.
 • Chak madichon ki soti sou mwen, dwe konvèti an benediksyon, nan non Jezi.
 • Chak pwopriyetè chay sa ki mal nan lavi mwen, pote chay ou kounye a, nan non Jezi.
 • Mennen tèt ou ak de men ou epi priye yon fason agresif, "Mwen lage tèt mwen nan tout move alyans, nan non Jezi.
 • Toujou kenbe tèt ou ak de men ou, di mwen demonte tout gwo fò alyans sa ki mal nan lavi mwen ak fanmi mwen nan non Jezi.
 • Mwen mare tout Prensipalite, tout Pisans, tout Chèf fènwa mond sa a, tout mechanste espirityèl nan kote ki wo k ap travay kont mwen ak fanmi mwen nan non Jezi.
 • Mwen kraze tout madichon jenerasyon fyète, lanvi, pèvèsyon, rebelyon, maji, idolatri, povrete, rejè, laperèz, konfizyon, dejwe, lanmò, ak destriksyon k ap travay kont mwen nan non Jezi.
 • Mwen kòmande tout espri zansèt ak jenerasyon ki te antre nan lavi mwen pandan konsepsyon, nan matris la, nan kanal nesans la, ak nan kòd enblik la soti nan mwen kounye a nan non Jezi.
 • Mwen kòmande tout espri zansèt masonri, idolatri, maskarad, maji, fo relijyon, poligami, lanvi ak pervèsyon pou yo soti nan lavi mwen kounye a nan non Jezi.
 • Mwen kòmande tout espri éréditè nan lanvi, rejè, laperèz, maladi, enfimite, maladi, kòlè, rayisman, konfizyon, echèk, ak povrete soti nan lavi mwen kounye a nan non Jezi.
 • Mwen mare ak rale zòrèy tout lespri abitye ak gid lespri k ap travay nan lavi mwen nan men zansèt mwen yo nan non Jezi.
 • Mwen kraze tout madichon maladi ak maladi epi mwen kòmande tout maladi eritye yo pou yo kite kò mwen kounye a nan non Jezi.
 • O Bondye Eli kite m mache nan libète total ou nan non Jezi
 • O, Seyè, Bondye mwen an, renmèt mwen tout ane gaspiye mwen yo nan dife nan non Jezi
 • Temwayaj mwen an, manifeste pa dife kounye a nan non Jezi
 • Chak madichon maji sou lavi mwen, kraze nan dife nan non Jezi
 • Chak madichon paran sou lavi mwen, kraze nan dife nan non Jezi
 • Chak malediksyon fè tèt di ki refize kraze, pa san Jezi kraze nan dife nan non Jezi
 • Nenpòt demon ki sipòte madichon nan lavi mwen, mouri nan dife nan non Jezi
 • O Bondye leve epi delivre m anba tout malediksyon k ap travay kont lavi m nan non Jezi
 • Papa nou ki nan Syèl la mwen di ou mèsi paske w reponn priyè mwen yo nan non Jezi.

 

1 KÒMANTÈ

 1. Ki priyè ki nesesè nan yon sitiyasyon kote m te fèt e te pote nan yon kay ki mechan anpil, yon kay kote maji ak asasinay te fèt ak moun yo antere anba li, yon domèn demon, mwen te grandi nan li vin polye ak manman m. , pètèt papa, men etap papa pou asire w te jwe ak ankadreman ouji epi li te poze kesyon sou mwen, te ka gen de ankadreman. Mwen gen don espirityèl. Sa a se yon dezas nan atak san fen, mwen nan prizon nan fason pèsonn pa pral kwè, te gen gwo atak kote yon doulè nan tèt mwen te desann ak frape kè mwen, li toujou la, touye enèji mwen. Kay sa a se tou sou yon rivyè nan yon zòn inondasyon ki antoure pa Woods kote pye bwa yo fè mete pòtre ak piramid sa a ak je a sou li pami lòt bagay. Mwen pa gen lajan epi mwen pa gen okenn mouvman. Sorciers yo kontinyèlman atake freak lè mwen priye, yo kriye ak atake ak drenaj enèji, enèji toksik, gwo zaps toudenkou ak terib rèv inimajinabl. Mwen se kretyen, mwen kwè nan bondye ak Jezi. Kwayans sa a fache ak konfonn anpil moun nan fanmi mwen byenke mwen pi gran kounye a e anpil nan yo te disparèt. Mwen tou senpleman kwè Bondye ta genyen ak klè sa a, mwen kwè gen yon objektif pou lavi mwen, èske mwen ede anpil nan atire tout atansyon sa a (mwen gen prèske zewo kontak ak nenpòt moun, moun yo tou senpleman itilize kont mwen, maji a ak demon deplase dwat nan epi sèvi ak yo atake m ', mwen atake ale nan magazen ) Mwen retounen tout bagay nan non Jezi sèt pli, mwen tande yo kriye, pafwa mwen wè yo nan lòt je a, tonbe atè nan doulè elatriye. Yon koup ane de sa apre mwen te priye mwen te wè yon dife flanm dife blan (57c) sou mwen. Sòm 57 Kay sa a degaje demon yo ak lespri kounye a, tout zòn nan wen dedye a Bondye, kouvri nan san Jezi ak Sentespri a, men atak yo kontinye. Mwen kwè mwen gen yon dezòd nan fondasyon, manman ak papa, men tou, akòz tablo ouija, bòpè ak tout sa ki mal terib ki te nan kay sa a ak pwopriyete sa a, bagay ki pi lwen pase fondasyon nòmal yo te atache tèt yo ak mwen ak jan mwen te di pi wo a, gen yon bagay andedan tache sou bò kè m, mwen bezwen ègzorsism, tout yon gwoup moun deyò pou ede ak sa.

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.