22 vèsè biblik konsènan bay ladim ak ofrann

0
43537

Bay se viv. 22 sa yo vèrv Bib la sou bay dim ak ofrann pral bay lavi ou pouvwa. Objektif reyèl bay se yon benediksyon. Antanke kwayan, ofrann nou yo ak ladim nou yo ede fè travay Bondye a pi devan. Nou bay èd nan gaye levanjil la nan dènye bout tè a. Vèsè biblik sa yo ap louvri je w pou w wè nesesite pou w bay pou mouvman legliz la pi devan.

Sepandan nou dwe konnen ke nou pa bay jis pou yo beni, nou deja beni nan Jezi Kris la, pito nou bay kòm yon benediksyon. Bay pa ta dwe konsidere kòm yon tranzaksyon biznis ak Bondye ak entansyon pou resevwa yon retounen san fwa, olye li ta dwe wè li kòm yon zak lanmou san kondisyon. Menm jan ak kalite lanmou ki te pouse Bondye voye pitit gason l Jezikri. Vèsè biblik sa yo konsènan bay ladim ak ofrann pa ta dwe konsidere kòm lwa, men pito yo ta dwe konsidere kòm yon bèl konsèy nan Bib la. Li yo ak tout kè w epi kite lespri sen anseye w sou fason pou w bay jodi a nan non Jezi.

22 vèsè biblik konsènan bay ladim ak ofrann

1). Korentyen 9: 7:
Se pou chak moun bay tou sa li te deside nan kè yo. Pa grudgingly, oswa nesesite: paske Bondye renmen yon donateur kè kontan.

2). Pwovèb 18:16
16 Kado yon nonm bay plas li, epi li mennen l devan grannèg.

3). 1 Istwa 29:14:
14 Men, ki moun mwen ye, e ki moun ki pèp mwen an, ke nou ta dwe kapab ofri se konsa vle apre sa a sòt? paske tout bagay soti nan ou, epi nan pwòp ou yo nou ba ou.

4). Pwovèb 11:25:
25 Yon nanm liberal pral gra nan pwa. Moun ki wouze, y'a wouze tou.

5). 2 Korentyen 8:12:
12 Paske si gen yon lide ki an premye, li aksepte dapre sa yon moun genyen, epi se pa selon sa li pa genyen.

6). Lik 6:38:
38 Bay, epi yo pral ba ou; bon mezi, ki te prese, ki souke ansanm, epi k ap kouri sou, se pou yo bay moun nan lestomak ou. Mezi nou sèvi pou mezire lòt yo, se li menm Bondye va pran pou mezire nou tou.

7). Pwovèb 3:9:
Senyè a Respekte Senyè a avèk sibstans ou, ak premye fwi tout ogmantasyon ou yo:

8). 2 Korentyen 9:10:
Kounye a, moun ki grenn semans pou simen an tou de minis pen pou manje ou, epi fè anpil pitit pitit ou simen, epi ogmante fwi nan jistis ou;

9). Pwovèb 3:27:
27 Pa kenbe moun sa yo merite, paske ou ba ou tou sa ou bezwen.

10). 2 Korentyen 9:8:
8 Ak Bondye se kapab fè tout favè anpil nan direksyon ou; Konsa tou, nou menm, nou gen tout bagay sa yo nan tout bagay.

11). Matye 6:2:
2 Se poutèt sa, lè w'ap fè kichòy pou ou a, pa fè sonnen twonpèt devan ou, tankou ipokrit yo fè nan sinagòg yo ak nan lari yo, pou yo ka gen glwa sou lèzòm. An verite m di nou, yo gen rekonpans yo.

12). 2 Korentyen 9:11:
11 Yo te anrichi nan tout bagay nan tout abondans, ki lakòz nan nou remèsiman bay Bondye.

13). Lik 6:30:
30 Bay chak moun ki mande ou yo; epi nan moun ki pran byen ou yo pa mande yo ankò.

14). Malaki 3:10:
Tanpri, pote tout ladim nou yo nan depo kote ki apa pou mwen an, pou nou ka gen vyann lakay mwen, pou nou ka pwouve mwen kounyeya. Se mwen menm, Seyè ki gen tout pouvwa a, ki di sa. Mwen p'ap janm louvri syèl la fè nou anyen, mwen p'ap ban nou benediksyon. pa gen plas ase pou resevwa li.

15). Sòm 37:4:
4 Pran plezi ou tou nan Seyè a; epi li pral ba ou dezi yo nan kè ou.

16). 1 Korentyen 13:3:
3 Epi menm si m ta bay tout byen mwen yo manje pou pòv yo, epi menm si mwen bay kò m pou m boule, epi mwen pa gen charite, li pa fè anyen pou mwen.

17). Pwovèb 21:26:
26 Tout lajounen l'ap bay lanvi pou yo fè sa ki byen. Men, moun ki mache dwat yo ap delivre, se pito.

18). Matye 19:21:
21 Jezi di li: Si ou vle bon nèt, ale vann sa ou genyen, epi bay pòv yo, epi ou pral gen yon trezò nan syèl la: epi vin swiv mwen.

19). Matye 10:8:
8 Geri moun ki malad. Geri moun ki malad ak lalèp, leve moun mouri yo, chase move lespri yo.

20). Sòm 37:21:
21 Mechan an prete, li p'ap peye anyen. Men, moun ki mache dwat yo gen kè sansib, yo fè kado.

21). Neyemya 8:10:
10 Apre sa, li di yo: Ale, manje tout grès la, epi bwè dous la, epi voye kèk pòsyon bay moun yo pa gen anyen ki pare; paske jou sa a sen pou Senyè nou an; Paske lajwa Senyè a se fòs ou.

22). Pwovèb 31:9:
9 Louvri bouch ou pou ou jije san patipri, defann kòz pòv yo ak malere yo.

 

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

Sit sa a sèvi ak Akismet diminye Spam. Aprann kijan kòmantè ou a trete.