Vandredi, septanm NAN, NIMEWO
Paj Akèy Tags lannwit

Tag: lannwit

30 Priyè lannwit pwisan pou pwoteksyon

3
2 Wa 19:35 Menm jou sa a, nan mitan lannwit, zanj Seyè a al nan kan an.

Kòmandman Pwen Priyè a lannwit

3
Egzòd 12:12 Jou lannwit sa a, m'ap pase nan tout peyi Lejip la, m'ap touye tout premye pitit gason ki nan peyi Lejip la.

Lapriyè nan lagè 50 lannwit

0
Egzòd 12:29 Nan mitan lannwit, Seyè a touye tout premye pitit gason moun peyi Lejip yo.

Priyè lannwit pwisan kont Powers nwa

2
Matye 13:25: 25 Men, pandan tout moun ap dòmi, lènmi l 'vini, li simen move zèb nan mitan ble a, epi li ale. Peryòd lannwit lan se refij la ...

Lapriyè lannwit kont lespri Serpentine Pati 2

0
Lik 10:19: 19 Gade, mwen ba ou pouvwa pou ou mache sou sèpan ak eskòpyon, ak sou tout pouvwa lènmi an: e pa gen anyen ...

Lapriyè lannwit kont lespri Serpentine Pati 1

7
Ezayi 54:17: 17 Okenn zam ki te fòme kont ou p'ap mache byen. epi tout lang ki va leve kont ou nan jijman ou dwe kondane ....

50 priyè lannwit kont reta marital

9
Sòm 65: 2: 2 O ou menm ki tande lapriyè, tout moun va vin jwenn ou. Èske ou se yon frè oswa sè selibatè, èske ou kwè nan Bondye ...

70 Lapriyè lannwit pou siksè tankou yon pastè

0
2 Timote 4:18: 18 Apre sa, Seyè a va delivre m 'anba tout move bagay, epi li pral prezève m' nan Peyi Wa ki nan syèl la li: ...

Nan mitan lannwit, lapriyè pou nou ranpli destine ou

3
Sòm 113: 5-8: 5 Ki moun ki tankou Seyè a, Bondye nou an, ki rete anwo nan syèl la, 6 ki moun ki soumèt tèt li pou l 'wè bagay ki la ...

18 pwen lapriyè lannwit pwisan

6
Sòm 119: 62: 62 Nan ​​mitan lannwit, m'a leve pou m 'di ou mèsi poutèt jijman ou yo ki dwat. Lè a lannwit se nòmalman lè a nan ...