Vandredi, septanm NAN, NIMEWO
Paj Akèy Tags Marital

Tag: matrimonyal

50 priyè lannwit kont reta marital

9
Sòm 65: 2: 2 O ou menm ki tande lapriyè, tout moun va vin jwenn ou. Èske ou se yon frè oswa sè selibatè, èske ou kwè nan Bondye ...

4 jou jèn ak lapriyè pou zouti marital

20
Efezyen 6:12: 12 Pou nou pa goumen kont kò ak san, men kont chèf, kont pouvwa, kont chèf yo nan fènwa a nan mond sa a, ...

40 Lapriyè delivrans soti nan reta nan maryaj

2
Habakkuk 2: 3: 3 Paske vizyon an se pou yon tan fikse, men nan fen a li pral pale, epi yo pa bay manti: menm si li rete, ...